Facebook

Český horolezecký svaz

Herbert

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Příhrazské skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Od Z hrany šikmo doprava JZ stěnou ke kruhu, vpravo vzhůru k díře, přímo na širokou římsu a k 2. kruhu. Doleva přes převis a spárou na vrchol.
  • Arthur Preibisch, W. Agly, F. Funke,1934
 • 2)Jarní cesta, VIIc
  • SZ hranou do díry, odtud krok vzhůru, doleva ke hrotům a nahoru do díry (smyčky). Přes převis ke kruhu, stěnou vpravo ke spárce a tou na vrchol.
  • Josef Nežerka a Vladimír Charousek,14.4.1974
  • Náhorní stěnou podél lišty šikmo doleva ke kruhu. Od kruhu přímo ke spáře a tou na vrchol.
  • Karel Fischer a Karel Krombholz, R. Kotala,6.9.1953
  • JV stěnou podél V hrany k 1. kruhu. Vzhůru na římsu, v ní travers vpravo do SV stěny a přímo ke 2. kruhu. Vlevo od kruhu na vrchol.
  • Zdeněk Ledabyl, M. Kuták, J. Ledabyl, M. Hloušek,20.8.1968
  • "Předchmelovou cestou“ ke kruhu a stěnou šikmo vlevo ke 2. kruhu. Převislou spárou a žlábkem na vrchol.
  • Mario Witte a Mark Pohlink, J. Prinke, S. Prinke,20.7.2002
  • V levé části údolní stěny vzhůru ke kruhu (špatně jištěno) vzhůru ke druhému kruhu (navrtávák) cesty Jehožo Dábelský babička a tou na vrchol.
  • Ota Novák a Štefan Berežný,15.7.1968
  • Šikmo doprava na západní hranu (vpravo 2 m starý kruh) a hranou k prvnímu kruhu, šikmo doprava přes starý navrtávák a přes 2. a 3. kruh spárou na vrchol. pozn. : de facto jde o dolezení rozlezené cesty (Novák/Berežný), do které se zleva natraverzovalo
  • Mario Witte s druhy,7.7.2003

Obrázková galerie

Foto V. KolinskýFoto V. KolinskýFoto V. Kolinský
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy zakázány Ochranou přírody

OVK Skály na Mužském | Hlášení závad | Správce Petr Waller | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
20. 6. Hnízdění skončilo na masivu Kůň a Policejní úspěšně, sokoli měli dva mladé. Díky za respektování jejich ochrany.
Instagram

Instagram Horosvaz