Facebook

Český horolezecký svaz

Africká věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Labské pískovcePP Tiské stěny

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Od V v průrvě vpravo od Staré cesty komínem nad průchodem (dK přes převis n.v.
  • J.Kozlík, K.Bělina,30.4.1972
  • Širokým komínem na V straně n.v.
  • Autoři neznámí
 • 3)Lunapark, VI
  • Starou cestou na blok, traverz doleva za hranu ke K a stěnou se spárou n.v.
  • Karel Bělina, J. Slavík, Průcha, J.Kozlík,30.4.1972
  • Od V přes stropní převis ke K cesty Lunapark a jí n.v.
  • M.Burýšek,1985
 • 5)Houpačka, VIIIc
  • K 1. K cesty Nebe plné vzpomínek. Vpravo do převisu ke 2. K. Přes něj ke 3. a 4. K a n.v.
  • Jiří Babača,1994
  • Při JV hraně pod převis ke K. Přes převis doleva ke 2. K a stěnou (hodiny n.v.
  • Karel Bělina, J. Janiš,29.5.1985
 • 7)Jižní stěna, ****, V
  • V pravé části J stěny do zářezu a na římsu. Doleva do spáry a jí n.v.
  • Sláva Brabec,1.5.1964
 • 8)Cesta smíchu, ****, VIIa
  • Vlevo od cesty Jižní stěna do díry a vpravo trhlinou ke K. Stěnou k díře, vlevo vzhůru k hodinám a stěnou n.v.
  • Karel Bělina, M.Bělinová,11.8.1973
  • Od K cesty Cesta smíchu přímo do spáry cesty Jižní stěna.
  • Autoři neznámí
  • Vlevo od Cesty smíchu stěnou přes dK (K dodán v r.1984 přímo n.v.
  • Stanislav Šilhán, Z. Hubka, K. Tomeš,14.10.1979
  • Středem J stěny spárou a vpravo přes díru (nebo přímo stěnou ke K, stěnou n.v.
  • P.Kolman a Karel Bělina, V. Šatava,11.8.1973
  • Na konci spáry cesty Písčitá cesta přímo stěnou přes K n.v.
  • J.Musil, J.Proft, J.Ficek, O. Kmoničková,20.8.2004
  • Vlevo od Písčité cesty stěnou do díry a ke K. Vpravo stěnou přes další díru n.v.
  • M.Kulič, V. Urban, L. Kopřiva,22.4.1983
  • Úzkou spárou vlevo od Cesty pro Mamánka n.v.
  • Karel Bělina, M.Bělinová,11.8.1973
  • Spárou vlevo od Úzké spáry.
  • Karel Bělina, M.Bělinová,11.8.1973
 • 16)Volný pátek, VIIb
  • Stěnou v levé části J stěny přes K na polici a n.v.
  • Karel Bělina, J. Veinhold,13.9.1985
  • JZ hranou na polici a dále n.v.
  • Autoři neznámí
 • 18)Kolmá hlína, VIIa
  • V Z stěně vpravo stěnou a žlábkem na hlavu Mouřenína a n.v.
  • Karel Bělina, J. Veinhold,13.9.1984
  • Z stěnou 4 m vlevo od JZ hrany vzhůru do zářezu vpravo. Jím vzhůru na hlavu a vpravo na hlavní vrchol.
  • Erika Tschunková, G. Wokržínková,1964
  • Asi 2 m vlevo od JZ hrany spárou přímo k lavici.
  • J.Pokluda, M.Grosman,18.7.1973
  • V SZ koutě vpravo komínem přes převis a vpravo k lavici. Spárou n.v.
  • J.Pokluda, M.Grosman,18.7.1973
  • V SZ koutě vlevo vzhůru komínem a po stupních n.v.
  • Autoři neznámí
 • 23)Žmolenka, VIIb
  • Vlevo od Západní rokle stěnou přes díru ke K, stěnou vlevo a přes římsu n.v.
  • Karel Bělina, J. Veinhold,13.9.1985
 • 24)Deštivá stoka, ***, VIIa
  • Vpravo od Západní spáry stěnou k sokolíku a ke K, stěnou při hraně a přes polici n.v.
  • Jiří Janiš a Karel Bělina, M.Koukl,14.9.1985
  • U levé SZ hrany převislou spárou.
  • Autoři neznámí
  • V pravé části S stěny kolem K n.v.
  • Věra Tůmová, J.Rybička,4.5.1984
 • 27)A je to, VIIIa
  • Vpravo od cesty Převislá revue sokolíkem do díry (1. K, přímo vzhůru přes další díru ke 2. K a n.v.
  • Pavel Bechyně, P.Holík, R.Kaule,22.4.1990
  • Převislou S stěnou a dírou ke K. Mírně vpravo do žlábku a n.v.
  • J.Šlégl, J. Šlégl,27.8.1975
 • 29)Gioco duro, IXa
  • Vpravo od Cesty plné půvabu stěnou k 1. K. Dále přímo stěnou do díry ke 3. K Cesty plné půvabu a n.v.
  • P. Roubíček, P.Vedral,16.7.1992
  • V S stěně přes 3 K n.v.
  • Pavel Bechyně, V. Kaule,19.7.1988
  • Spárou ve středu S stěny n.v.
  • R.Wokržínek, W.Bruch,1.5.1964
 • 32)Bezva finta, VIIIb
  • Vpravo od cesty Zlý sen převisem a traverzem do stěny ke K. Od něj přímo n.v.
  • Robert Výtiska a P.Brodský, Vladimír Výtiska, P. Slanina,28.7.1990
 • 33)Zlý sen, VIIIb
  • Vpravo od průchodu spárkou a stěnou k 1. K, stěnou dále přes 2. K n.v.
  • J.Maršík, A. Maršíková,9.4.1985
  • Úzkou spárou vpravo od průchodu n.v.
  • R.Wokržínek, W.Bruch,1.5.1964
  • Od průchodu převislým komínem do spáry a tou n.v.
  • W.Bruch, R.Wokržínek,20.6.1964
 • 36)Večerníček, VIIc
  • Ze středu V stěny přes převis vpravo ke K, dále do díry a vlevo n.v.
  • J.Maršík, A. Maršíková, Z.Hron, P. Kavka,31.7.1984
 • 37)Jitřenka, VIIa
  • Ze středu V stěny doleva a kolem K vzhůru n.v.
  • J.Maršík, A. Maršíková,9.4.1985

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: lezení povoleno celoročně, označené cesty jsou trvale zakázané
Dokumenty Ochrany přírody: OOP 2018, Zakázané cesty, orgán OP CHKO Labské Pískovce

Podmínky lezení

Celoroční lezení, jen na suchých skalách. 

Zákaz používání magnézia. 

Zákaz prvovýstupů. 

Zákaz lezení cest, které jsou vyjmenovány v opatření obecné povahy. 


- neodstraňovat kameny, porosty a jinak nezasahovat do porostu na skalách
- Nerušit hnízdící ptáky, k přístupu ke skalám používat vyznačené turistické cesty a přístupové pěšiny
- lezení na suché skále, za denního světla, zákaz magnézia a chemických prostředků
- zákaz poškozovat a měnit povrch skal
- výcvik pouze s instruktorem ČHS, max. 3 osoby na jednoho instruktora

OVK Tisá | Hlášení závad | Správce Jiří Rosol | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz