Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Africká věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Labské pískovcePP Tiské stěny

2 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Od V v průrvě vpravo od Staré cesty komínem nad průchodem (dK přes převis n. v.
  • J. Kozlík, K. Bělina,30.4.1972
  • Širokým komínem na V straně n. v.
  • Autoři neznámí
 • 3)Lunapark, VI
  • Starou cestou na blok, traverz doleva za hranu ke K a stěnou se spárou n. v.
  • Karel Bělina, J. Slavík, Průcha, J. Kozlík,30.4.1972
  • Od V přes stropní převis ke K cesty Lunapark a jí n. v.
  • M. Burýšek,1985
 • 5)Houpačka, VIIIc
  • K 1. K cesty Nebe plné vzpomínek. Vpravo do převisu ke 2. K. Přes něj ke 3. a 4. K a n. v.
  • Jiří Babača,1994
  • Při JV hraně pod převis ke K. Přes převis doleva ke 2. K a stěnou (hodiny n. v.
  • Karel Bělina, J. Janiš,29.5.1985
 • 7)Jižní stěna, ***, V
  • V pravé části J stěny do zářezu a na římsu. Doleva do spáry a jí n. v.
  • Sláva Brabec,1.5.1964
 • 8)Cesta smíchu, ****, VIIa
  • Vlevo od cesty Jižní stěna do díry a vpravo trhlinou ke K. Stěnou k díře, vlevo vzhůru k hodinám a stěnou n. v.
  • Karel Bělina, M. Bělinová,11.8.1973
  • Od K cesty Cesta smíchu přímo do spáry cesty Jižní stěna.
  • Autoři neznámí
  • Vlevo od Cesty smíchu stěnou přes dK (K dodán v r. 1984 přímo n. v.
  • Stanislav Šilhán, Z. Hubka, K. Tomeš,14.10.1979
  • Středem J stěny spárou a vpravo přes díru (nebo přímo stěnou ke K, stěnou n. v.
  • P. Kolman a Karel Bělina, V. Šatava,11.8.1973
  • Na konci spáry cesty Písčitá cesta přímo stěnou přes K n. v.
  • J. Musil, J. Proft, J. Ficek, O. Kmoničková,20.8.2004
  • Vlevo od Písčité cesty stěnou do díry a ke K. Vpravo stěnou přes další díru n. v.
  • M. Kulič, V. Urban, L. Kopřiva,22.4.1983
  • Úzkou spárou vlevo od Cesty pro Mamánka n. v.
  • Karel Bělina, M. Bělinová,11.8.1973
  • Spárou vlevo od Úzké spáry.
  • Karel Bělina, M. Bělinová,11.8.1973
 • 16)Volný pátek, VIIb
  • Stěnou v levé části J stěny přes K na polici a n. v.
  • Karel Bělina, J. Veinhold,13.9.1985
  • JZ hranou na polici a dále n. v.
  • Autoři neznámí
 • 18)Kolmá hlína, VIIa
  • V Z stěně vpravo stěnou a žlábkem na hlavu Mouřenína a n. v.
  • Karel Bělina, J. Veinhold,13.9.1984
  • Z stěnou 4 m vlevo od JZ hrany vzhůru do zářezu vpravo. Jím vzhůru na hlavu a vpravo na hlavní vrchol.
  • Erika Tschunková, G. Wokržínková,1964
  • Asi 2 m vlevo od JZ hrany spárou přímo k lavici.
  • J. Pokluda, M. Grosman,18.7.1973
  • V SZ koutě vpravo komínem přes převis a vpravo k lavici. Spárou n. v.
  • J. Pokluda, M. Grosman,18.7.1973
  • V SZ koutě vlevo vzhůru komínem a po stupních n. v.
  • Autoři neznámí
 • 23)Žmolenka, VIIb
  • Vlevo od Západní rokle stěnou přes díru ke K, stěnou vlevo a přes římsu n. v.
  • Karel Bělina, J. Veinhold,13.9.1985
 • 24)Deštivá stoka, ***, VIIa
  • Vpravo od Západní spáry stěnou k sokolíku a ke K, stěnou při hraně a přes polici n. v.
  • Jiří Janiš a Karel Bělina, M. Koukl,14.9.1985
  • U levé SZ hrany převislou spárou.
  • Autoři neznámí
  • V pravé části S stěny kolem K n. v.
  • Věra Tůmová, J. Rybička,4.5.1984
 • 27)A je to, VIIIa
  • Vpravo od cesty Převislá revue sokolíkem do díry (1. K, přímo vzhůru přes další díru ke 2. K a n. v.
  • Pavel Bechyně, P. Holík, R. Kaule,22.4.1990
  • Převislou S stěnou a dírou ke K. Mírně vpravo do žlábku a n. v.
  • J. Šlégl, J. Šlégl,27.8.1975
 • 29)Gioco duro, IXa
  • Vpravo od Cesty plné půvabu stěnou k 1. K. Dále přímo stěnou do díry ke 3. K Cesty plné půvabu a n. v.
  • P. Roubíček, P. Vedral,16.7.1992
  • V S stěně přes 3 K n. v.
  • Pavel Bechyně, V. Kaule,19.7.1988
  • Spárou ve středu S stěny n. v.
  • R. Wokržínek, W. Bruch,1.5.1964
 • 32)Bezva finta, VIIIb
  • Vpravo od cesty Zlý sen převisem a traverzem do stěny ke K. Od něj přímo n. v.
  • Robert Výtiska a P. Brodský, Vladimír Výtiska, P. Slanina,28.7.1990
 • 33)Zlý sen, VIIIb
  • Vpravo od průchodu spárkou a stěnou k 1. K, stěnou dále přes 2. K n. v.
  • J. Maršík, A. Maršíková,9.4.1985
  • Úzkou spárou vpravo od průchodu n. v.
  • R. Wokržínek, W. Bruch,1.5.1964
  • Od průchodu převislým komínem do spáry a tou n. v.
  • W. Bruch, R. Wokržínek,20.6.1964
 • 36)Večerníček, VIIc
  • Ze středu V stěny přes převis vpravo ke K, dále do díry a vlevo n. v.
  • J. Maršík, A. Maršíková, Z. Hron, P. Kavka,31.7.1984
 • 37)Jitřenka, VIIa
  • Ze středu V stěny doleva a kolem K vzhůru n. v.
  • J. Maršík, A. Maršíková,9.4.1985

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: lezení povoleno celoročně, označené cesty jsou trvale zakázané
Dokumenty Ochrany přírody: PR Tiské stěny-OOP 2022-2027, Zakázané cesty, Skály s možností dokončení prvovýstupů, orgán OP CHKO Labské Pískovce

Podmínky lezení

- neodstraňovat kameny, porosty a jinak nezasahovat do porostu na skalách
- nerušit hnízdící ptáky, k přístupu ke skalám používat vyznačené turistické cesty a přístupové pěšiny
- lézt jen na suchých skalách, za denního světla
- zákaz používat magnézium a jiné chemické prostředky
- zákaz poškozovat a měnit povrch skal zejména nevhodnou manipulací s lanem, používáním kovových jisticích prostředků apod.
- zákaz prvovýstupů

OVK Tisá | Hlášení závad | Správce Zdeněk Faltys | Pravidla lezení

Výbava skály

ObrázekMateriálKusy
Vrcholová krabice ČHS měděná, velká s bočním uchycenímVrcholová krabice ČHS měděná, velká s bočním uchycením1 ks
Knížka ČHS velkáKnížka ČHS velká1 ks
Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz