Facebook

Český horolezecký svaz

Křížová věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Labské pískovcePP Tiské stěny

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Zářezem v JV stěně vlevo na sedlo, komínem na velkou plošinu a JZ stěnou n.v.
  • Autoři neznámí
  • V pravé části JZ stěny komínem n.v.
  • Autoři neznámí
  • V pravé části JZ stěny komínem krátce vzhůru a doleva ke K. Spárou n.v.
  • Karel Bělina, M.Bělinová, V. Šatava,11.8.1973
 • 4)Kominíci, VIIb
  • V pravé části JZ stěny hlubokým koutem pod velký převis. Traverz doleva ke K a spárou n.v.
  • Karel Bělina, Leo Stoy, Z. Hubka, J. Houser,8.9.1973
  • Z velkého bloku do JZ stěny, vzhůru vpravo do spáry a n.v.
  • W.Bruch, R.Wokržínek,2.9.1962
  • Z velkého balvanu do JZ stěny, doleva vzhůru k řadě spár a těmi n.v.
  • Zdeněk Hubka,1958
  • Na SZ hraně převislou stěnou k 1. K, od něj přímo stěnou ke 2. K, převisem ke 3. K a n.v.
  • J.Bajak a M.Jelínek,1990
 • 8)Excelsior, VIIa
  • Z komína přes převis a doprava ke K. Doprava vzhůru kolem 4 děr až k římse. Po ní doleva do zářezu a jím n.v.
  • R.Wokržínek, W.Bruch, Sláva Stehlík,26.8.1962
  • Ve velkém S koutě komínem přímo n.v.
  • J.Hořák, Věnceslav Vlček,1960
 • 10)Kyvadlo, VIIb
  • S komínem vzhůru, stavěním do levé stěny a doleva ke K. Spárou n.v.
  • Jaroslav Houser a Leo Stoy, K.Bělina,8.9.1973
  • Stěnou vlevo od S komína šikmo doleva vzhůru ke hrané (K. Stěnou přímo ke K cesty Kyvadlo a tou n.v.
  • M.Burýšek,17.3.1990
  • S hranou přes 2 K n.v.
  • Jiří Slavík a M.Jelínek,1992
  • Převislou SZ stěnou přes díru k 1. K, stěnou přímo do velké díry pod spárou (2. K. Spárou asi 3 m vzhůru, doleva na hranu a jí přes 3. K n.v.
  • M.Burýšek,2.3.1990
  • Přes 1. K cesty Slavnosti blbosti až do díry, z ní zprava (1. BH a přímo stěnou (2. BH n.v.
  • Petr Slanina a Jiří Slavík,31.7.1994
 • 15)Stoyovina, VIIc
  • Od JV spárou do díry, šikmo doprava do další díry v SV stěně ke K. Spárou přímo n.v.
  • Leo Stoy
  • Zleva doprava šikmým zářezem, potom úzkou spárou na její konec. Doprava vzhůru do výklenku a spárou přes převis n.v.
  • Sláva Stehlík, R.Pokorný,8.5.1960
  • Šikmým zářezem v JV stěně asi 5 m, přechod doleva do trhliny, vzhůru do rozšíření a tam vpravo komínem n.v.
  • Autoři neznámí
  • Středem SV stěny přes 2 K n.v.
  • Autoři neznámí
  • Od levé hrany SV stěny spárou přes převis na plotnu, žebrem vzhůru pod převis a doprava n.v.
  • Sláva Stehlík, Sláva Brabec, R.Wokržínek,2.9.1962
  • Cestou Ptačí sokolík na plošinu. Traverz doleva na hranu a jí n.v.
  • Sláva Stehlík, M. Jancsín,21.10.1962

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: lezení povoleno celoročně, označené cesty jsou trvale zakázané
Dokumenty Ochrany přírody: OOP 2018, Zakázané cesty, orgán OP CHKO Labské Pískovce

Podmínky lezení

Celoroční lezení, jen na suchých skalách. 

Zákaz používání magnézia. 

Zákaz prvovýstupů. 

Zákaz lezení cest, které jsou vyjmenovány v opatření obecné povahy. 


- neodstraňovat kameny, porosty a jinak nezasahovat do porostu na skalách
- Nerušit hnízdící ptáky, k přístupu ke skalám používat vyznačené turistické cesty a přístupové pěšiny
- lezení na suché skále, za denního světla, zákaz magnézia a chemických prostředků
- zákaz poškozovat a měnit povrch skal
- výcvik pouze s instruktorem ČHS, max. 3 osoby na jednoho instruktora

OVK Tisá | Hlášení závad | Správce Jiří Rosol | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz