Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Oddílové věže - severní věž

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Labské pískovcePP Tiské stěny

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • JV hranou vzhůru do zářezu. Tím doprava na hranu a n. v.
  • Autoři neznámí
  • V pravé části J stěny výrazně zakřivenou spárou n. v.
  • J. Drašnar, Škarda, Straka, D. Moravec,16.6.1991
  • Přibližně středem J stěny rozporem ke spáře a tou n. v.
  • Autoři neznámí
  • Vpravo od JZ hrany komínem vzhůru na vklíněný balvan a JZ hranou a stěnou n. v.
  • R. Wokržínek, G. Göttlich, Z. Hubka,1961
  • V Z stěně přes 2 K n. v.
  • Autoři neznámí
 • 6)Hodina tance, VIIc
  • Hranou přes 2 K n. v.
  • Pavel Bechyně, R. Kaule,13.5.1990
  • Vpravo od Cesty pro žirafu přímo do sokolíka a jím ke K. Od něj spárou n. v.
  • M. Scheithauer, P. Bechyně, L. Kopeček,13.5.1990
  • Středem S stěny přes 2 K n. v.
  • Vítězslav Kaule, P. Bechyně, D. Winnerlichová,12.5.1990
  • V levé části S stěny k 1. K, spárou k díře a doleva ke 2. K. Doleva hranou n. v.
  • Pavel Bechyně, D. Winnerlichová,12.5.1990
  • Přes převisy zleva na hranu a po ní n. v.
  • Zdeněk Hubka, R. Wokržínek, G. Göttlich,21.5.1961
 • 11)Let straky, VIIb
  • V pravé části V stěny hranou přes převis na kazatelnu (K. Přímo, dále mírně vlevo do středu stěny a přes soustavu hodin n. v.
  • J. Drašnar,18.7.1992
 • 12)Přeskok, Přeskok 1
  • Z balkónu pod vrcholem Jižní věže přeskok n. v.
  • Dietmar Heinicke, R. Heller,31.7.1962
 • 13)Levý skok, Přeskok 1
  • V levé části věže přeskok n. v.
  • Jan Paul,2.6.2009

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: lezení povoleno celoročně, označené cesty jsou trvale zakázané
Dokumenty Ochrany přírody: PR Tiské stěny-OOP 2022-2027, Zakázané cesty, Skály s možností dokončení prvovýstupů, orgán OP CHKO Labské Pískovce

Podmínky lezení

- neodstraňovat kameny, porosty a jinak nezasahovat do porostu na skalách
- nerušit hnízdící ptáky, k přístupu ke skalám používat vyznačené turistické cesty a přístupové pěšiny
- lézt jen na suchých skalách, za denního světla
- zákaz používat magnézium a jiné chemické prostředky
- zákaz poškozovat a měnit povrch skal zejména nevhodnou manipulací s lanem, používáním kovových jisticích prostředků apod.
- zákaz prvovýstupů

OVK Tisá | Hlášení závad | Správce Zdeněk Faltys | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz