Facebook

Český horolezecký svaz

Student

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Od SV komínem mezi Studentem a Rosinantou ke kruhu. Stěnou na vrchol.
  • Konrád Krebs, W. Strobel,16.9.1961
  • Vlevo od nástupu Staré cesty spárou na vrchol.
  • Jaroslav Krecbach, I. Jirásek,27.7.1965
 • 3)Suchoj zákon, VIIIb
  • V levé části SV stěny šikmým zářezem a stěnou na blok. Stěnou podél spárek do jeskyně. Vlevo stěnou (1. kruh) a žlabem ke 2. kruhu. Vpravo stěnou (3. kruh) a vlevo podél hrany na vrchol.
  • Petr Mocek a Roman Brt a Stanislav Lukavský, A. Skalák, A. Krajčovič,12.10.1985
 • 4)Rangers, VIIIb
  • Od JZ pravou spárou do okna. Sestup spárou šikmo doleva, spárou (kruh) a komínem na vrchol.
  • Ladislav Šolc, M. Nosek,7.7.1971
  • Přímo levou spárou.
  • Autoři neznámí
  • Vpravo v údolní stěně Rosinanty (asi 6m vlevo od nástupu „Zdi nářků“) doprava ubíhající spárou na konec ke kruhu. Rajbasem do mezivěží a libovolně na vrchol.
  • Aleš Procházka, D. Ženíšek,15.8.2019
  • Vlevo od přímé varianty cesty "Rangers" trhlinou (1. dodaný kruh), výše spárou do mezivěží. Rozporem o Rosinantu do římsy a v ní doprava na hranu ke 2. kruhu. Hranou (3. kruh), výše žlábkem na vrchol.
  • Aleš Procházka, Nina Procházka,11.8.2018

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení zakázáno od 1.1. do 30.6.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Karel Nováček | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

27. 6. Sokol vyhnízil na Ostaši. CHKO Broumovsko děkuje za respektování jeho ochrany.
22. 6. Úspěšný konec hnízdění sokolů Rájec,Ostrov,Bělá,Modřín, Spanělská stěna na pravém břehu
20. 6. Hnízdění skončilo na masivu Kůň a Policejní úspěšně, sokoli měli dva mladé. Díky za respektování jejich ochrany.
Instagram

Instagram Horosvaz