Facebook

Český horolezecký svaz

Zpráva z Valné hromady ČHS

Zpráva z Valné hromady ČHS
26. 03. 2017 | Rubrika: O ČHS

V sobotu 25. 3. 2017 se v Praze na Strahově konala Valná hromada Českého horolezeckého svazu.

Valná hromada byla usnášeníschopná, neboť na ní bylo přítomno nebo zastoupeno 29 % členů s hlasovacím právem (členové A, členové B a spolky).

hlasování 

Hlavním bodem programu byly volby do Výkonného výboru ČHS, do Disciplinární komise ČHS a do Revizní komise ČHS.

 

Valná hromada zvolila do funkcí v uvedených orgánech ČHS na čtyřleté období tyto členy:

 

Výkonný výbor

Jan Bloudek - předseda ČHS

Radan Keil, Martin Veselý, Petr Resch, David Urbášek - členové výkonného výboru; výkonný výbor si zvolí 1. a 2. místopředsedu ze svého středu.

J. Bloudek - staronový předseda ČHSR. Keil - opětovně zvolený člen VVP. Resch - opětovně zvolený člen VV

M. Veselý - nový člen VVD. Urbášek - nový člen VV 

Revizní komise

Martin Mašát, Jana Krtková, Michal Všetečka; členové si zvolí přesedu ze svého středu.

 

Disciplinární komise

Miloslav Šramota, Vladimír Rezek, Jakub Filip; členové si zvolí předsedu ze svého středu.

 

Účastníci valné hromady schválili zprávu o hospodaření ČHS v roce 2016, zprávu revizní komise za období mezi valnými hromadami 2016 - 2017, návrh rozpočtu ČHS na rok 2017, a změnu tzv, rodinného členství v ČHS.

Návrh informační směrnice, který předložilo několik oddílů ČHS, nebyl schválen.

hlasováníM. Veselý kandidát do VVNávrhová komisedelegáti VH 

Za fotografie děkujeme P. Jandíkovi z www.horyinfo.cz.

 

Dokumenty z jednání VH ČHS

Zápis z jednání VH ČHS 2017

Usnesení VH ČHS 2017

Jednací a volební řád VH 2017 - znění schválené valnou hromadou

Zápis mandátové komise

Zápis volební komise

Zpráva Revizní komise pro VH 2017 - schválena valnou hromadou

Hospodaření ČHS v roce 2016 - schváleno valnou hromadou

Rozpočet ČHS na rok 2017 - schválený valnou hromadou 

Prezentace VH 2017

 

B. Valentová, sekretariát ČHS