Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Zpráva o grantech ČHS v roce 2016

Zpráva o grantech ČHS v roce 2016

V roce 2016 poskytl ČHS granty do tří oblastí - na podporu mládeže, na údržbu skal a na podporu tradičních horolezeckých akcí.

 

Granty na podporu mládeže: Granty byly přiděleny dvaceti sedmi žadatelům. Celkově bylo vyplaceno 176.060 Kč, jedna akce nebyla kvůli nedodržení podmínek proplacena. Peníze byly využity hlavně na celoroční práci s mládeží včetně nákupu horolezeckého materiálu, dále na tábory, soustředění a na náborové akce.

mládež 2016mládež 2016mládež 2016mládež 2016

 

Granty na údržbu skal: Granty byly přiděleny jedenácti žadatelům, jedna žádost byla zamítnuta. Celkově bylo vyplaceno 84.764 Kč, jedna z akcí se neuskutečnila. Peníze byly využity na celkový úklid skal vč. odstraňování náletových dřevin, na protierozní opatření, na údržbu přístupových cest či žebříků apod.

OstašSkalákSuškyPříhrazy 

 

Granty na podporu tradičních horolezeckých akcí: Granty byly přiděleny sedmnácti žadatelům, dvě žádosti byly zamítnuty. Celkově bylo vyplaceno 47.000 Kč, jedna z akcí se neuskutečnila. Peníze byly využity na tradiční lezecké závody, závody na běžkách a krosy, na tradiční horolezecká setkání.

běh Labským údolímhorolezecký sraz BezuchovZlatý cepínběh posledního slanění Škrovád

 

Podrobné informace týkající se grantů ČHS naleznete na stránce Granty a projekty ČHS

 

B. Valentová, sekretariát ČHS