Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

V sobotu 24. března 2018 se uskutečnila Valná hromada ČHS

V sobotu 24. března 2018 se uskutečnila Valná hromada ČHS
24. 03. 2018 | Rubrika: O ČHS

Valná hromada ČHS se uskutečnila, stejně jako v předchozích letech, v Praze na Strahově. 

VH ČHS 2018

 

Jednání zahájil předseda ČHS Jan Bloudek, které poté předal řízení Petru Reschovi, který byl zvolen předsedajícím. 

 

Valné hromady se zúčastnilo, osobně nebo v zastoupení, více než 31% členů ČHS. 

 

Účastníci Valné hromady schválili Výroční zprávu ČHS za rok 2017, Zprávu Revizní komise za období od předchozí Valné hromady ČHS i rozpočet ČHS na letošní rok v celkové výši 18,8 mil. Kč. 

 

Schválena byla i navržená změna Stanov ČHS, s tím, že změna týkající se práv členů mladších osmnácti let byla schválena podmíněně, pouze na dva roky, s úkolem předložit Valné hromadě v roce 2020 návrh optimálního řešení této záležítosti. 

 

V rámci závěrečné diskuse prezentovali zástupci spolku České sportovní lezení své záměry týkající se soutěžního a v širším smyslu sportovního lezení. Současně předložili k hlasování návrh na vytvoření pracovní skupiny, jejímž úkolem by měla být analýza situace ve sportovním lezení a vytvoření návrhu, který by umožnil, prostřednictvím pobočného spolku ČHS, změnou obsazování komise soutěžního lezení či jiným způsobem, osamostatnit sportovního lezení a tím umožnit jeho rozvoj. Návrh byl po poměrně rozsáhlé diskusi s řadou pozměňovacích návrhů zamítnut. 

 

V závěru jednání schválili účastníci Valné hromady usnesení v následujícím zněni: 

Valná hromada ČHS schválila:

- výroční zprávu ČHS za rok 2017
- zprávu o hospodaření ČHS za rok 2017
- zprávu Revizní komise ČHS za období od předchozí VH ČHS
- rozpočet ČHS na rok 2018
- změnu stanov ve všech bodech navržených Výkonným výborem (viz podklady pro VH) s výjimkou bodu týkajícího se odebrání hlasů mládeži do osmnácti let, který byl schválen s platností pouze do VH 2020.

 

Valná hromada uložila:

Výkonnému výboru předložit nejpozději na VH 2020 řešení zastupování členů mladších osmnácti let při hlasování na VH a to nejpozději 6 měsíců před VH.

 

Jednání zakončil předseda J. Bloudek, který poděkoval všem za účast. 

 

Dokumenty VH ČHS 2018

Bulletin 70_VH ČHS 2018

Výroční zpráva ČHS za rok 2017

Hospodaření ČHS za rok 2017_schváleno VH ČHS 2018

Zpráva Revizní komise VH ČHS 2018

Rozpočet ČHS na rok 2018_schváleno VH ČHS 2018

Zápis mandátové komise VH ČHS 2018

Stanovy ČHS novela 24.3.2018

 

Prezentace VH 2018

 

B. Valentová, sekretariát ČHS