Facebook

Český horolezecký svaz

V Praze se uskutečnila další Valná hromada ČHS

V Praze se uskutečnila další Valná hromada ČHS
28. 03. 2022 | Rubrika: O ČHS

V neděli 27. března 2022 se v Parze na Strahově uskutečnila další Valná hromada ČHS, po dvou letech ve standardním formátu, tedy bez epidemických omezení. Na jednání do Prahy přijeli, nebo se nechali zastoupit, předsedové oddílů disponujících cca 25 % platných hlasů, takže Valná hromada byla bez problémů usnášeníschopná. 

VH 2022

 

Průběh Valné hromady byl velmi rychlý, zejména proto, že na programu byl kromě "povinných" bodů pouze dva "mimořádné" body, a to schválení aktualizovaného poslání a vizí ČHS, a doplňující volba na obsazení uvolněného místa ve Výkonném výboru ČHS. 

 

Delegáti schválili Výroční zprávu o činnosti ČHS v roce 2021, zprávu o hospodaření za týž rok, zprávu Revizní komise za uplynulé období, aktualizované poslání a vize ČHS s výhledem do roku 2030, a samozřejmě rozpočet ČHS na rok 2022.

 

Do funkce člena Výkonného výboru byl přesvědčivým způsobem zvolen jediný kandidát Marcel Janoš z TJ Baník Karviná z,s. 

 

Dokumenty schválené Valnou hromadou konanou 27. 3. 2022

Výroční zpráva ČHS za rok 2021

Zpráva Revizní komise za uplynulé období

Zpráva o hospodaření ČHS v roce 2021

Rozpočet ČHS na rok 2022

Poslání a vize ČHS 2022

Zápis z jednání VH ČHS 27.3.2022

Usnesení Valné hromady ČHS - 27.3.2022

 

Prezentace VH 2022.pptx

 


 

B. Valentová, ČHS