Facebook

Český horolezecký svaz

Upozornění pro spolky - povinnost zapsat údaje do evidence o skutečných majitelích

Upozornění pro spolky - povinnost zapsat údaje do evidence o skutečných majitelích
02. 12. 2020 | Rubrika: O ČHS

Upozorňujeme oddíly, které jsou samostatnými právnickými osobami - spolky, na povinnost zapsat předepsané údaje do evidence údajů o skutečných majitelích. 

 

To, kdo je považován za skutečného majitele, určuje zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

 

Evidence údaj o skutečných majitelích je neveřejný rejstřík, zápis do něj se provádí prostřednictvím inteligentního formuláře, který je třeba po vyplnění, vytištění a s podpisem oprávněné osoby doručit místně příslušnému spolkovému rejstříku. 

Podrobné informace včetně návodu jak zápis provést najdete ve Zpravodaji ČUS č. 9 na str. 9 a 10.

Zpravodaj ČUS č. 9

Zápis je nutno provést nejpozději do 1.1.2021!

 

B. Valentová, ČHS