Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Členské průkazy, balíček TRIO a pojištění na rok 2021

Členské průkazy, balíček TRIO a pojištění na rok 2021
13. 11. 2020 | Rubrika: O ČHS

Objednávání členských průkazů ČHS, ČHS Trio, cestovního pojištění UNIQA včetně připojištění na rok 2021 prostřednictvím E-shopu, modulu Předseda i osobní vyřízení na sekretariátu ČHS bude možné od úterý 1. prosince 2020. Objednávky před tímto datem nejsou možné.

 

V průběhu prosince lze objednávat členské průkazy ČHS a cestovní pojištění jak na rok 2020, tak i 2021. Balíček ČHS Trio jen pro rok 2021.

 

Členské průkazy ČHS a cestovní pojištění UNIQA pro rok 2021 budou platit do 31. 1. 2022. Členské průkazy Slovinského horolezeckého svazu (PZS), které jsou součástí balíčku Trio, budou platit jako vždy do konce příslušnéh kalendářního roku, tj. do 31. 12. 2021. 

 

I na rok 2021 lze objednávat průkazy ČHS prostřednictvím zástupců Öesterreichischer Alpenverein (ÖAV). Ti, co mají zájem o tuto kombinaci a  dosud nebyli členy ČHS, se musí do ČHS nejprve zaregistrovat prostřednictvím E-shopu na našem webu. Pokud nebude nový člen zaregistrován, není možné mu zaplacený průkaz ČHS poslat. Podrobnosti a upozornění jsou na stránce Členství v ČHS a ÖAV, věnujte jim pozornost!

 

V e-shopu si budete moci nově objednat také předplatné časopisů za zvýhodněné ceny:

- Montana 6 čísel - 420 Kč.

- Svět outdooru - 4 čísla - 150 Kč

Distribuci časopisů budou zajišťovat redakce časopisů. 

 

Doporučení pro objednávání průkazů a dalších produktů

Předsedům oddílů doporučujeme, aby pro objednávání průkazů, pojištění i balíčku Trio využili modul Předseda, který slouží i pro kompletní správu oddílové členské základny. 

Zde je k dispozici Doporučení pro předsedy, a zde kompletní návod pro modul Předseda.

Předsedové mohou pro své členy - jednotlivce i rodiny - objednat členství, základní tarif pojištění a Trio se základním tarifem pojištění. Vyšší tarify pojištění, připojištění a Trio s vyššími tarify připojištění si mohou členové objednat prostřednictvím e-shopu. 

 

Členství si mohou prostřednictvím E-shopu vyřizovat individuální i oddíloví členové. Upozorňujeme, že v e-shopu je možno platit pouze prostřednictvím platební brány (platba kartou, nebo přes bankovní tlačítka převodem). Platby mimo platební bránu zaslané přímo na účet ČHS nelze akceptovat, budou vráceny zpět.

 

Členství a čLENSKÉ PŘÍSPĚVKY ČHS NA ROK 2021

V roce 2021 dochází k následujícím změnám, které schválila letošní Valná hromada ČHS:

- Do kategorie dospělých patří členové ve věku od 26 do 65 let; kategorie seniorů začíná od 66 let. 

- Do členských příspěvků členů od 19 let je od roku 2021 nově zahrnuto pojištění odpovědnosti za škody způsobené při horolezectví a outdoorových sportech - podrobné informace

- Pojištění odpovědnosti je důvodem zrušení členství zdarma pro kategorii seniorů. Za oddílové členy ve věku nad 76 let bude členské příspěvky hradit ČHS, pokud o to předsedové oddílů požádají.

 

Výše členských příspěvků ČHS na rok 2021

děti a mládež do 18 let (nar. 2003 a mladší)

100 Kč

děti a mládež do 18 let v rámci rodiny (alespoň 1 rodič členem, společná objednávka)

zdarma

junioři 19 - 25 let (nar. 2002 - 1996)

500 Kč

dospělí 26 - 65 let (nar. 1995 - 1956)

600 Kč

senioři 66 let a více (nar. 1955 a dříve)

200 Kč

Člen do 18 let včetně je od placení členského příspěvku osvobozen, pouze pokud je objednávka realizována v rámci rodinného členství alespoň jednoho z rodičů. Osvobození od členského příspěvku neplatí, je-li členství pro osobu ve věku do 18 let včetně objednáno samostatně.

 

Členské příspěvky dospělých, juniorů a seniorů, tj. členů ve věku 19 let a starších obsahují nově pojištění odpovědnosti za škody způsobené při provozování horolezectví a jiných outodoorových sportů, které je platné na území ČR.

 

Již uhrazený členský příspěvek 200 Kč za člena ve věku 76 let a staršího, který je členem horolezeckého oddílu (spolku i oddílu bez právní osobnosti), může být refundován z rozpočtu ČHS, pokud o to předseda oddílu požádá prostřednictvím modulu Předseda. Refundace se bude provádět na konci příslušného kalendářního roku. Jak v tomto případě postupovat se dozvíte zde.

 

Členy ČHS se mohou stát i cizí státní příslušníci. V případě zájmu o členství v některém z oddílů je potřebný souhlas předsedy příslušného oddílu. Při zapisování rodného čísla uveďte za lomítkem čtyři nuly. 

Podrobné informace: ČHS membership - info for forigners

 

Více informací o tom, co členství v ČHS přináší, se dozvíte zde.

 

Balíček ČHS Trio

Změna výše členských příspěvků se promítá i do ceny balíčku Trio, který zahrnuje vedle členství v ČHS také cestovní pojištění UNIQA a členství v PZS, na základě kterého získáte slevy na alpských chatách. Balíček Trio pro dospělého člena zahrnující základní tarif cestovního pojištění Evropa 30 stojí 1695 Kč. 

Podrobné informace včetně cen  jsou na stránce ČHS Trio

 

Cestovní pojištění UNIQA

Podmínky ani ceny cestovního pojištění UNIQA se na rok 2021 nemění. Pojištění je k dispozici jak pro jednotlivce, tak pro rodiny. Cena pojištění pro dospělého člena v tarifu Evropa 30 je 785 Kč, cena pro rodinu s dětmi do 18 let je 1491 Kč. 

Podrobné informace včetně cen jednotlivých tarifů jsou na stránce Cestovní pojištění UNIQA

 


Pro osobní vyřízení průkazů, pojištění či Tria využívejte, prosím, výhradně úřední hodiny ČHS: Kontakty ČHS

 

Kontakty v případě dotazů: 4onxRWjjWoAs1~l7VX~r5bekc8MhTj

 

I. Trávníková, sekretariát ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz