Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Pozvánka pro zástupce oddílů na setkání s výkonným výborem

Pozvánka pro zástupce oddílů na setkání s výkonným výborem
22. 10. 2014 | Rubrika: O ČHS

Během víkendu 22.-23.11. 2014 se bude ve Žďárských vrších na chalupě VHS Brno na Blatinách konat další jednání výkonného výboru ČHS. Na jednání jsou zváni zástupci oddílů ČHS, setkání s nimi je naplánováno na sobotu 22.11. od 17 hod.

 

Pozvánka je určena především větším oddílům ČHS, neboť právě pro ně by mohly být zajímavé změny v organizačním uspořádání a v některých oblastech činnosti ČHS. Zájemce o účast z menších oddílů také uvítáme, pokud to bude kapacitně možné. Setkání se může zúčastnit max. 30 zástupců oddílů, přednost budu mít větší oddíly a ti, kdo se dříve přihlásí na info@horosvaz.cz (uveďte, zda chcete zajistit nocleh). Cestovné bude zástupcům oddílů uhrazeno obdobně jako je tomu při účasti na valné hromadě.

VHS Brno - Blatiny 

 

B. Valentová, sekretariát


 

Pozvánka na setkání od předsedy ČHS Honzy Bloudka s podrobnými informacemi

 

Ahoj,

 

chtěl bych Tě pozvat v sobotu 22.11. do Žďárských vrchů na schůzku výkonného výboru se zástupci aktivních oddílů. Schůzka proběhne na chatě VHS Brno na Blatinách od 17:00 hod., kde bude možné i přespat, případně dorazit už v pátek a využít víkend pro lezení. Předpokládáme, že oficiální část programu skonči do 21:00 hod. a navážeme posezením s možností dalších debat.


V Českém horolezeckém svazu chystáme změnu organizačního uspořádání, která se dotkne i větších oddílů, pro které může být užitečné mít vlastní právní subjektivitu. Změna postavení oddílů bude reflektovat změny v novém Občanském zákoníku, ale zároveň chceme, aby nové organizační uspořádání pomohlo zlepšit regionální zastoupení ČHS, dokázalo flexibilněji reagovat na potřeby členů a bylo více zaměřené na předem dohodnuté společné cíle. Cíle jsme formulovali v koncepci na valné hromadě v roce 2010, a máme dojem, že je potřeba je doplnit a zpřesnit. Jako velkou slabinu ČHS vnímáme i práci s mládeží, kde bychom chtěli být do budoucna mnohem aktivnější.

Na schůzce představíme návrh vize a poslání ČHS, jejich napojení na celkové měřitelné cíle a návrh nového organizačního uspořádání s prvky postupné profesionalizace. Tyto změny chceme předložit na valné hromadě v březnu 2015 a promítnout je i do potřebných úprav ve stanovách. Protože na valné hromadě není dostatek prostoru pro diskusi a kvalitní úpravy předkládaných návrhů, potřebovali bychom celou změnu prodiskutovat v předstihu, získat zpětnou vazbu  a promítnout do změny názory zástupců oddílů.

Protože počet míst na chalupě VHS je omezený a diskuse v příliš velkém počtu lidí by mohla být obtížná, je počet zástupců oddílů omezený na třicet. Zváni jsou zástupci všech oddílů s více než dvaceti členy a přednost bude mít ten, kdo se přihlásí dříve.

Přihlášku pošli na mail info@horosvaz.cz, uveď jestli chceš zajistit ubytování (spacák s sebou) a pokud se stihneš zařadit mezi prvních třicet, přihlášení Ti obratem potvrdíme.
Budeme se těšit na společnou debatu.

 

Horám zdar!

 

Honza Bloudek, předseda ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz