Facebook

Český horolezecký svaz

ČHS členství, informace

ČHS servis pro členy

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Pojištění v roce 2017

Pojištění v roce 2017
31. 01. 2017 | Rubrika: ČHS - informace

Na všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tj. i na ČHS, se i v letošním roce vztahuje:

  • úrazové pojištění
  • pojištění odpovědnosti cvičitelů a trenérů
  • cestovní pojištění reprezentantů a jejich doprovodu

Úrazové pojištění

Pojištění poskytuje pojišťovna Kooperativa na základě rámcové smlouvy s Českým olympijským výborem. Podmínky jsou stejné jako v předchozích letech.

Pojištění se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde při organizovaných akcích (organizátorem může být např. oddíl, komise ČHS); nevztahuje se na úrazy, ke kterým dojde při individuálních akcích.

Pojištění kryje následky úrazu a smrt následkem úrazu, platí i v zahraničí.

Pojištění je automatickou součástí členství, není třeba je sjednávat.

Pojistnou událost je vždy nutno hlásit sekretariátu ČHS, který ji předá pojišťovně.

Podrobné informace a formuláře jsou na webu ČUS.

 

Pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů

Pojištění poskytuje pojišťovna Kooperativa na základě rámcové smlouvy s Českým olympijským výborem.

Pojištění platí, oproti předchozím rokům, v celé Evropě.

Pojištění se vztahuje na trenéry, cvičitele, instruktory apod., a zahrnuje odpovědnost za škody na majetku, zdraví a životě.

Pojištění je automatickou součástí členství, není třeba je sjednávat.

Podrobné informace jsou na webu ČUS.

 

Cestovní pojištění sportovců a jejich doprovodu

Pojištění poskytuje pojišťovna UNIQA na základě rámcové smlouvy s Českou unií sportu. Podmínky jsou stejné jako v předchozích letech.

Pojištění se vztahuje na závody, tréninky apod. v zahraničí.

Pojištění lze sjednat výhradně prostřednictvím závodních komisí ČHS.

Podrobné informace jsou na webu na webu ČUS.

 

Informace o všech druzích pojištění, které se týkají členů ČHS, najdete na stránce Pojištění. Doporučujeme seznámit se s příslušnými podmínkami, za kterých jednotlivé druhy pojištění platí.

 

B. Valentová, sekretariát ČHS