Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Novela zákona o podpoře sportu

Novela zákona o podpoře sportu
06. 08. 2019 | Rubrika: O ČHS

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu, která přináší několik významných změn pro sportovní organizace a celé sportovní prostředí. 

 

Ke dni 1.8.2019 se zřizuje Národní sportovní agentura, která převezme od MŠMT působnosti v oblasti sportu.

 

Do působnosti agentury budou patřit i dotační programy. Programy na rok 2020 bude zastřešovat ministerstvo, agentura začne administrovat programy na rok 2021 a dále. Programy na rok 2020 budou vyhlášeny během podzimu, bližší informace nemáme. 

 

Mění se požadavky na zápis do Rejstříku, v němž jsou od loňského roku evidovány sportovní organizace, jejich členové a sportovní zařízení. 

- Identifikačním znakem pro zápis fyzických osob je nově rodné číslo. V databázi ČHS tedy RČ jako povinný identifikační znak zůstává, s tím, že povinnost uvést při registraci do ČHS RČ je dána zákonem.

 

- Druhá novinka se týká oddílů, sportovních klubů apod. sportovních organizací, které budou muset zapisovat údaje do Rejstříku samy, nebudou to za ně moci dělat zastřešující organizace. Sportovní organizace, která chce využívat státní dotace, si musí vyžádat přístup do rejstříku, musí se zapsat a musí sama spravovat své údaje. Týká se jen oddílů, klubů apod., které mají právní osobnost, tj. jsou spolky.

 

- Třetí změna se týká zápisu sportovních zařízení. Podrobnosti bude upravovat vyhláška, kterou vydá agentura; do dob vydání vyhlášky je zápis sportovních zařízení pozastaven. 

 

Stále platí, že zápis do Rejstříku je povinný jen pro sportovní organizace, které chtějí využívat státní dotace na podporu sportu. Sportovní organizace, které státní dostace nevyužívají, se do rejstříku nezapisují. Oddílů ČHS, které nemají právní osobnost, tj. nejedná se o spolky, se zápis do Rejstříku netýká. 

 

Zákon o podpoře sportu - novela 2019

 

Informace o Rejstříku obdrží oddíly ČHS prostřednictvím e-mailu. 

 

B. Valentová, sekretariát ČHS