Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Nové typy členství v ČHS

Nové typy členství v ČHS
26. 03. 2015 | Rubrika: O ČHS

Ahoj,

 

na březnové valné hromadě ČHS jsme schválili nové stanovy a zdá se, že kolem nových typů členství vzniká řada otazníků, co tato členství přinesou v praxi. Objevila se i řada nesprávných nebo zavádějících interpretací, které ukazují, že kolem členství spolků bude ještě zapotřebí hodně diskusí, vysvětlování a možná i dalších úprav.

 

Členství, na které jsme všichni zvyklí, je v nových stanovách zahrnuté pod pojmem řádné členství fyzických osob – jedná se o členství typu A. Členové A mohou být individuálními členy ČHS, nebo se mohou sdružovat do horolezeckých oddílů. Členové A platí členské příspěvky (vyjma „zkušených“ nad 60 let a dětí do 18ti let, které mají alespoň jednoho rodiče v ČHS, ti mají členství zdarma), mají členský průkaz ČHS a plná práva dle stanov, včetně práva účastnit se valné hromady a volit („oddílové“ členy zastupuje na valné hromadě předseda). Zjednodušeně řečeno se jedná o individuální, nebo o „oddílové“ členství, tak jak je všichni znáte, a na kterém se oproti současnosti nic nemění.

 
Novým, či spíše obnoveným typem členství je členství právnických osob – spolků. Sport začíná být ve stále větší míře podporovaný i na regionální a spolkové úrovni, je potřeba tento trend zohlednit, situace se v posledních několika letech změnila. Řada oddílů už svoje spolky má, a pokud se nám s nimi podaří najít oboustranně výhodnou spolupráci, mohla by tato úprava zlepšit dostupnost služeb pro narůstající množství členů, které je stále obtížnější obsluhovat z jednoho centra.

 

Od členství spolků v ČHS se odvozují další dva typy členství. Členové těchto „členských“ spolků mohou být členy typu B, pokud se rozhodnou, že zaplatí členský příspěvek do ČHS. Z praktického hlediska zde není žádný rozdíl oproti dnešnímu stavu: „zaplatím příspěvek – dostanu průkazku“. Jediná odlišnost je z hlediska právního postavení, které pro většinu lidí možná ani nebude podstatné. Člen B je vůči ČHS vždy zastupován svým spolkem (zejména na valné hromadě), zatímco řádný člen A má právo zúčastnit se valné hromady osobně, popř. v zastoupení předsedou oddílu, jehož je členem. V praxi možnost osobního zastoupení naštěstí téměř nikdo nevyužívá a členové se nechávají zastupovat svými předsedy. Kdyby se všichni členové rozhodli přijet samostatně, museli bychom si pronajmout O2 arénu, což by to bylo jistě zábavné, ale poněkud drahé :-).

 

Druhým typem členství, které je navázáno na členství spolku, a kolem kterého asi vzniká nejvíc nejasností, je evidovaného členství. Možná trochu zavádějící je samotný pojem „členství“.  Nejedná se vlastně o členství v pravém slova smyslu, není s ním spojena ani průkazka, ani hlasovací práva na valné hromadě či jiná práva a povinnosti. ČHS touto formou pouze eviduje členy sdružených spolků, stejně jako např. Česká unie sportu eviduje ve své databázi všechny členy sdružených svazů.


Do dnešního dne se počty členů jednotlivých svazů určovaly podle statistiky ČUS, kam se započítávají i počty členů SK, TJ a regionálních spolků, hlásících se k horolezectví. Za rok 2014 se podle této statistiky hlásilo k horolezectví 16.622 členů, oproti 13.862 členům, které máme přímo v naší databázi. Od roku 2016 budeme moci vykazovat pouze členy z naší svazové databáze a potřebujeme, aby zde nedošlo k poklesu, který by znamenal oslabení naší pozice oproti současnému stavu (dnes je ČHS velikostí na 22. místě z celkem devadesáti národních svazů). Různé spekulace kolem „černých duší“ (Zoban) a „tunelů na státní rozpočet“ (Kuba Turek) jsou v souvislosti s evidovaným členstvím spíše úsměvné a zavádějící, protože drtivá většina ostatních svazů používala a používá při vykazování počtu členů mnohem kreativnější metody než my a soutěží se stále o jeden předem daný balík dotací. Pouze se snažíme, abychom v této podivné soutěži, jejíž pravidla i metody spoluhráčů musíme zohledňovat, alespoň trochu obstáli. Celé téma výpočtu dotací je obrovsky komplikované a pravidla se neustále vyvíjí a mění. Musíme být připraveni na nejrůznější varianty vývoje a nečekat, že nám nějaké výhody samy spadnou do klína. Nespadnou, spíš můžeme velice snadno přijít i o ty, které dnes máme.

 

Kde nám evidované členství může pomoci, je práce s mládeží. U mládežníků sdružených v kroužcích a oddílech kolem umělých stěn, může být naše současná agenda kolem průkazek zbytečnou komplikací pro obě strany, už jen proto, že u řady dětí se nemusí jednat o trvalejší zájem, ale zkoušení více sportů, z nichž si časem vyberou. Navíc peníze na podporu mládeže, které dostáváme prostřednictvím ČOV z loterií, předpokládají využití právě na podporu mládeže v členských spolcích. Naším cílem je prostřednictvím členských spolků postupně (do roku 2018) rozšířit mládežnickou základnu na 10 tisíc mládežníků, a využít nové možnosti dotací k tomu, abychom těmto mládežníkům mohli nabídnout kvalitnější podporu, než nám dovolují současné podmínky.

 

Evidované členství by mohlo být i škodlivé, kdyby k němu naše oddíly chtěly přistoupit stylem „přejdeme na spolek a přestaneme platit příspěvky“. Tady v prvním kole spoléháme hlavně na zdravý rozum. Členství v ČHS je dobrovolné a předpokládáme, že členové, kteří dnes platí příspěvky, si uvědomují, že ČHS pro ně dělá činnosti, které je potřeba formou členských příspěvků podporovat. Stanovy přímo neurčují, že evidované členství musí být nutně bezplatné a pokud se v praxi ukáží nějaké problémy, lze na ně reagovat další novelou stanov. Pro zavedení nově přijatých stanov do praxe bude potřeba připravit nové prováděcí předpisy – i zde může VV navrhnout potřebné úpravy, kdyby se ukázalo, že se vývoj ubírá nevhodným směrem.

 

Předpokládáme, že poměrně obecný právní rámec nových stanov pomůže především k tomu, abychom společně zlepšili servis poskytovaný našim členům. Vedení ČHS určitě nezvládne vymyslet a zrealizovat všechna zlepšení samo. Nejvhodnější postupy spolupráce s členskými spolky a zlepšování servisu členům budeme muset hledat společně. Budeme rádi, když se ozvete a pomůžete nám odsouhlasenou změnu uvést do života.

 

Jsme si vědomi, že změny v pojetí členství v ČHS jsou poměrně velké a mohou, i přes vysvětlení podané v tomto článku, vyvolávat řadu otázek. Proto pro vás připravujeme srozumitelný výklad a postup ke vzniku jednotlivých typů členství a další informace, které vám orientaci v této oblasti usnadní.  Informace budou rozeslány předsedům stávajících oddílů a zveřejněny na našem webu.

 

Honza Bloudek, předseda ČHS