Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Návrh úpravy stanov ČHS k diskusi

Návrh úpravy stanov ČHS k diskusi
24. 09. 2019 | Rubrika: O ČHS

Výkonný výbor ČHS schválil na svém jednání 17.9.2019 návrh novely stanov, který reaguje na usnesení Valné hromady ČHS 2018 týkající se práv členů ve věku do 18 let na Valné hromadě ČHS:

V usnesení je uvedeno: „Valná hromada uložila výkonnému výboru předložit nejpozději na valnou hromadu v roce 2020 řešení zastupování členů mladších osmnácti let při hlasování na valné hromadě, a to nejpozději 6 měsíců před touto valnou hromadou.“

 

V nyní platném znění Stanov ČHS jsou práva členů mladších 18 let upravena takto: „Právo hlasovat na valné hromadě, činit návrhy, volit a být volen mají členové starší 18 let. Zástupce člena mladšího 18 let má pouze taková práva, jaká náleží členovi mladšímu 18 let.“

Platnost této úpravy končí, dle přechodných ustanoveních stanov. „…uplynutím dne, ve kterém se konala první valná hromada ČHS v roce 2020.“

 

Výkonný výbor navrhuje splnit usnesení prostřednictvím širší úpravy Stanov ČHS, která se týká pojetí členství, práv a povinností členů a účasti na Valné hromadě. Kromě výše uvedeného, nad rámec usnesení VH, navrhuje doplnit k nynějším typům členství i přidružené členství.

 

Ve vztahu k usnesení VH ČHS 2018 se navrhuje, aby:

- Členové mladší 18 let sdružení v horolezeckých oddílech měli na Valné hromadě stejné zastoupení jako členové starší 18 let, tj. zastoupení prostřednictvím delegáta.

- Delegát zastupující horolezecký oddíl disponoval počtem hlasů odvozeným od počtu všech řádných členů registrovaných v horolezeckém oddíle, bez ohledu na věk těchto členů.

- Členové individuální bez rozdílu věku nemohli hlasovat, volit a účastnit se Valné hromady; účast možná jen ve vyjmenovaných případech.

 

Návrh novely stanov včetně komentářů byl zveřejněn spolu se zápisem z jednání Výkonného výboru, a je k dispozici i níže v tomto článku. 

 

Protože se jedná o významnou úpravu stanov týkající se rozhodovacích práv členů na valné hromadě, nabízíme členům, aby se k návrhu vyjádřili. Písemné připomínky k návrhu můžete zasílat do 27.10.2019 na e-mail 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ys, do předmětu zprávy napište Stanovy. 

K návrhu bude možno diskutovat i na každoročním setkání Výkonného výboru s oddíly; termín setkání bude včas oznámen. 

 

Návrh novely stanov - 2019

 

Valentová, sekretariát ČHS