Facebook

Český horolezecký svaz

Návrh pojištění odpovědnosti členů ČHS a úprava členských příspěvků

Návrh pojištění odpovědnosti členů ČHS a úprava členských příspěvků
03. 06. 2020 | Rubrika: O ČHS

Výkonný výbor předkládá na Valnou hromadu ČHS návrh pojištění odpovědnosti členů ČHS za škody způsobené při horolezectví. Výkonný výbor navrhuje zahrnout pojištění do  členského příspěvku a v návaznosti na to navrhuje dílčí úpravu členských kategorií a dílčí úpravu členských příspěvků, vše s platností od roku 2021.

 

Ke schválení jsou budou předloženy základní parametry pojištění, které jsou formulovány jako minimální či maximální. Pokud Valná hromada návrh schválí, bude vypsáno výběrové řízení s cílem uzavřít pojistnou smlouvu, ve které budou zakotveny schválené parametry, nebo parametry lepší. 

 

Pojištění odpovědnosti se uplatní v situaci, kdy člen ČHS při horolezectví způsobí škodu a následně je povinen ji uhradit; tuto škodu za něj může uhradit pojišťovna. Pojišťovna bude plnit v případě, kdy člen ČHS při provozování horolezectví poruší nějakou povinnost (např. nedodrží metodický pokyn) a následně dojde ke škodě, přičemž vždy musí existovat příčinná souvislost mezi porušením povinnosti člena a vznikem škody na straně poškozeného. 

 

Návrh základních parametrů pojištění odpovědnosti

- pojištění odpovědnosti kryje odpovědnost za škody, ke kterým dojde při provozování horolezectví a jeho disciplín

- územní platnost pojištění - ČR

- pojištěni jsou členové s platným průkazem od 19 let

- pojistné plnění je min. 1 mil. Kč

- kumulativní limit je min. 20 mil. Kč

- spoluúčast je max. 2 tis. Kč

 

V návaznosti na pojištění se navrhuje upravit členské kategorie dospělých a seniorů: 

- kat. dospělých - od 19 do 65 let

- kat. seniorů - od 66 let

Důvodem je zahrnutí pojištění odpovědnosti do členského příspěvku a zohlednění obvyklé praxe v zahraničí a v jiných oblastech, kde je pro seniory nejobvyklejší hranice 65 let.

 

V návaznosti na výše uvedené se navrhuje upravit výši členských příspěvků tak, aby mohlo být do členského příspěvku zahrnuto pojištění odpovědnosti a současně aby byl alespoň částečně zohledněn cenový vývoj od roku 2007, kdy došlo k poslední plošné úpravě členských příspěvků. Maximální navýšení členského příspěvku je 200 Kč. 

 

Návrh členských příspěvků pro rok 2021 

- děti a mládež do 18 let - 100 Kč (beze změny)

- děti a mládež do 18 let, rodinné čl. - zdarma (beze změny)
- junioři 19-25 let - 500 Kč
- dospělí 26 - 65 let - 600 Kč
- senioři 66 a starší - 200 Kč

- členský příspěvek spolku - 600 Kč

 

Výkonný výbor dále navrhuje, aby členové horolezeckých oddílů ve věku od 76 let mohli i dále využívat členství v ČHS zdarma, a to tak, že členský příspěvek za ně uhradí ČHS, a to na základě žádosti předsedy oddílu. 

 

B. Valentová, sekretariát ČHS