Facebook

Český horolezecký svaz

Jednání sportovních svazů s premiérem a NSA

Jednání sportovních svazů s premiérem a NSA
08. 03. 2021 | Rubrika: O ČHS

Předseda ČHS Honza Bloudek spolu s několika předsedy dalších sportovních svazů zahájil jednání s premiérem ČR. Prostřednictvím oficiálního dopisu žádali o uklidnění situace v NSA a o schůzku. Ta 
proběhla 1. března a jejím výsledkem je dohoda, že svazy společně s NSA připraví návrh, který bude obsahovat krátkodobá opatření, jak sladit otevírání sportu se situací ve školách a firmách i dlouhodobější záměr, jak se pomoci sportu postavit po škodách způsobených dlouhým lockdownem zpátky na nohy.

Národní sportovní agentura
(NSA), která vznikla v minulém roce, převzala postupně od Ministerstva školství řízení sportovního prostředí. Vzniklo tak jakési malé ministerstvo sportu, od kterého jsme si slibovali větší stabilitu než v předchozích letech, kdy jsme od roku 2009 postupně fungovali pod 9 různými ministry a 11 náměstky pro sport, což vytvářelo velmi často se měnící a obtížně předvídatelné podmínky. NSA po startu v roce 2020 začala nadprůměrně dobře komunikovat se sportovním prostředím, vysvětlovala všechny záměry a chystané kroky, na dotazy a potřebu konzultací odpovídala obratem a začala připravovat potřebné systémové změny.

Na konci ledna po teplickém přešlapu jejího předsedy ale začala být situace v NSA velmi nepřehledná a turbulentní. Došlo k nečekanému odvolání obou náměstků s neurčitým zdůvodněním, mediální zpochybňování práce NSA nebylo často založené na reálných datech. Podle zpráv z agentury se situace ke konci února téměř zablokovala, hrozily další změny ve vedení a údajně se zvažovalo i zrušení již vypsaných programů, což by vedlo k velkému zpoždění v podpoře činnosti sportovních svazů a klubů.

Za této situace jsme společně s několika předsedy menších a středních svazů napsali dopis premiérovi, ve kterém jsme žádali o uklidnění situace v NSA a o schůzku, kde si vyjasníme další vývoj a prodiskutujeme možnosti, jak postupně zlepšovat současná omezení, která jsou pro sportovní prostředí velmi nepříznivá až likvidační. K dopisu se během jednoho dne připojilo celkem 45 menších a středních sportovních svazů. Premiér na dopis obratem zareagoval. Práce v NSA se po jeho intervenci opět rozpohybovala a z nejvíce ohroženého programu podpory svazů už jsme všichni dostali rozhodnutí o našich žádostech na rok 2021.  Problémem z pohledu ČHS ovšem zůstává, že slibované narovnání podmínek se opět o rok odložilo a stejně jako v předchozích 10 letech se kompromisně vyšlo z historického rozdělení podpory, které je pro nás velmi nepříznivé.

Videocall s premiérem následoval 1. března, účastnilo se ho celkem 18 předsedů svazů a vedle uklidnění situace v NSA bylo naším hlavním cílem diskutovat o dalším postupu při návratu k normálnímu fungování sportu. Výsledkem je dohoda, že společně s NSA připravíme návrh, jak s postupným zlepšování pandemické situace otevřít sport a využít jeho přínosy, abychom se co nejdříve dostali ze situace, která poškozuje zdraví i psychiku mnoha lidí. Ve středu 10.3. budeme návrh předkládat na jednání Národní rady pro sport s NSA. Návrh bude obsahovat krátkodobá opatření, jak sladit otevírání sportu se situací ve školách a firmách i dlouhodobější záměr, jak se pomoci sportu postavit po škodách způsobených dlouhým lockdownem zpátky na nohy.

 


J. Bloudek, předseda ČHS