Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Informace o akci pro veřejnost na Broumovsku

Informace o akci pro veřejnost na Broumovsku
20. 09. 2016 | Rubrika: O ČHS

Na stránkách ČHS jsme uveřejnili pozvánku na odpolední akci ve skalách v Třešňové rokli, určenou širší veřejnosti - viz článek Přijďte si zalézt do krásné přírody Broumovských stěn

Z některých reakcí máme dojem, že je potřeba podrobněji popsat, jak by měla akce probíhat, abychom ztlumili obavy, které se kolem ní objevily.

 

Lokalita – vyplynula především z návrhu místní ochrany přírody, které předcházela i porada s předsedou OVK Broumovsko. Původně jsme navrhovali jiné lokality, méně odlehlé, dostupné z normální turistické cesty, ale po debatě s OP se ukázaly jako nevhodné pro udělení povolení. Výběr lokality vychází na prvním místě z požadavku, aby ji mohla OP dle platných podmínek povolit.

 

Počet lidí – když se napíše „pokus o rekord“ pravděpodobně se tím evokuje dav lidí, který nezadržitelně podupe a zničí vše, co mu přijde do cesty. Něčemu podobnému se rozhodně chceme vyhnout. Předpokládáme, že přijide lidí kolem dvaceti (během šesti dnů se zaregistrovalo pár zájemců, překvapení samozřejmě může nastat, ale není moc pravděpodobné). Akce je formálně omezena počtem 100 účastníků, ale očekáváme, že se tento počet nenaplní – např. dle zkušenosti s metodickými dny, které pro širší veřejnost pravidelně pořádáme. Ze začátku se jim budeme individuálně, po malých skupinkách věnovat, lidí, kteří se o ně mohou postarat, budeme mít v případě potřeby dost. Chceme jim naopak pořádně vysvětlit, jak je ochrana přírody v pískovcových oblastech důležitá, jak je potřeba se ve skalách chovat a až pak s nimi zkusit vylézt nějakou lehčí cestu v obtížnosti II – III, vybranou tak, aby nedošlo k poškozování skály.

 

Samotný rekordv této „disciplíně“ žádný oficiálně zaregistrovaný rekord neexistuje, takže není nutné, aby na skálu vylezlo nějaké závratné množství lidí a ani to nechceme, bude stačit i relativně malý počet. Nevadí nám, když rekord někdo brzy překoná (což už ale nebude pod naší patronací). Téma rekord má sloužit pouze jako dodatečný bonus, něco navíc, co zatraktivní půlden ve skalách pro rodiče s dětmi, kterým bychom chtěli ukázat lezení jako aktivitu v přírodě, při které je potřeba chovat se ohleduplně, podle pravidel a pískovcových tradic, se kterými se budou moci prakticky seznámit.

 

Souvislost s Erasmem – jedním z cílů projektu je větší otevřenost naší jinak poměrně uzavřené komunity a debata směrem ven. Větší otevřenost se týká se jak širší veřejnosti, která se o lezení zajímá, ale možná ani netuší, co se ve skalách může a nemůže, tak i jiných horolezeckých organizací z Evropy, kterým může výměna zkušeností a navázání kontaktů pomoci k dalšímu rozvoji.

 

K celé akci přistupujeme s co největší odpovědností a budeme rádi, pokud nám někdo z místních lezců přijde pomoci nebo poradit, abychom společně minimalizovali potenciální nepříznivé dopady na oblast Třešňové rokle. Nečekáme, že dopad na přírodu bude větší, než když skupina horolezců z jednoho oddílu vyrazí společně na volný den do skal, kde se rozptýlí do menších skupinek a pak se na nějakou dobu sejde u jedné skály.

 

Honza Bloudek, předseda ČHS