Facebook

Český horolezecký svaz

Informace České unie sportu - postup při nemožnosti konání valných hromad

Informace České unie sportu - postup při nemožnosti konání valných hromad
09. 02. 2021 | Rubrika: O ČHS

Doporučení České unie sportu k možnostem uspořádání valných hromad sportovních oddílů, klubů a tělovýchovných jednot v období epidemie koronaviru Covid-19 a souvisejících krizových opatření.

 

V době, kdy krizová opatření neumožňují uskutečnit valnou hromadu či shromáždění členů, je možno svolání těchto nejvyšších orgánů bez problémů odložit, nebo uskutečnit mimo zasedání, "v písemné formě nebo nebo s využitím technických prostředků". V případě uskutečnění valné hromady mimo zasedání ČUS doporučuje omezit program jen na ty záležitosti, které jsou nezbytné pro správné fungování spolku a zákonné závazky. Možnost uskutečnit valnou hromadu mimo zasedání umožňuje zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2...- tzv. Lex covid, avšak tato možnost nyní platí jen do 30. 6. 2021.  

 

Situace je složitější, pokud se mají v rámci valné hromady uskutečnit volby členů statutárního orgánu, a hrozí, že skončí funkční období dosavadního orgánu a jeho členů, aniž jsou zvoleni členové noví. ČUS doporučuje řešit takovou situaci udělením plné moci osobě či osobám, které budou v mezidobí, do řádných voleb, za spolek jednat. 

 

Informace k těmto tématům najdete ve Zpravodajích ČUS:

Zpravodaj ČUS 8/2020

Zpravodaj ČUS 1/2021

 

B. Valentová, ČHS