Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

Granty ČHS na tradiční akce a na údržbu skal

Granty ČHS na tradiční akce a na údržbu skal
20. 01. 2017 | Rubrika: O ČHS, Správa skalních oblastí

ČHS vyhlašuje granty na rok 2017 se zaměřením na podporu tradičních horolezeckých akcí, a na podporu údržby skal.

 

Granty lze využít na akce konané v průběhu roku 2017, a to i v době před vyhlášením grantů. O poskytnutí grantu mohou požádat oddíly a členské spolky ČHS, členové ČHS starší osmnácti let a v případě grantů na údržbu skal také správci skal.

Podmínky jsou stejné jako v předchozích letech, s jednou výjimkou: Za tradiční akci lze považovat i takovou, která má tradici nejméně 5 let.

Podrobné informace jsou zde: 

Granty tradiční akce 2017 - podmínky

Granty údržba skal 2017 - podmínky

 

Žádosti o granty lze podávat do pondělí 5. 2. 2017. Žádosti podávejte na formuláři ČHS, výhradně elektronicky, na e-mail 4gsyQOQ%-kBC.Zp4Ysk Do předmětu zprávy uveďte název grantu, o který žádáte.

Grant ČHS - žádost - formulář

 

S vybranými žadateli uzavře ČHS smlouvu o poskytnutí grantu, s tím, že přidělené finanční prostředky získá žadatel po ukončení akce a jejím řádném vyúčtování.

 

Informace o grantech přidělených v předchozích letech najdete na stránce Granty a projekty ČHS.

 

Granty na podporu mládeže budou vyhlášeny později, pravděpodobně v březnu.

 

Valentová, sekretariát ČHS