Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Skály

Vzdělávání

Mládež

ČHS vyhlašuje další granty na rok 2014

ČHS vyhlašuje další granty na rok 2014

Podání žádostí do 10.3. 2014!

 

Český horolezecký svaz vyhlašuje další granty pro letošní rok:

  • granty na podporu mládeže
  • granty na podporu údržby skalních oblastí
  • a nové granty na podporu publikací s horolezeckou tématikou.

 

Všechny granty jsou určeny na akce, které se budou konat v průběhu roku 2014 a mohou o ně požádat zejména oddíly (nebo sdružení oddílů) ČHS, a v případě grantů na údržbu skal a publikačních grantů také jednotliví členové ČHS.

Granty mládeže podporuje i v letošním roce HUDY sport, hlavní partner ČHS.

 

Podrobné podmínky, za kterých lze o grant požádat a grantové prostředky využít, jsou uvedeny v těchto dokumentech:

Žádosti o poskytnutí všech výše uvedených grantů  lze podávat do pondělí 10.3. 2014, a to v elektronické podobě na e-mail sekretariátu info@horosvaz.cz. Do předmětu zprávy uveďte název grantu (např. Grant podpora publikací). Žádosti budou vyhodnoceny do pátku 28.3. 2014 a všichni žadatelé budou o výsledku informováni.

 

Potřebné informace naleznete také na stránce Granty ČHS.

 

B. Valentová, tajemnice