Facebook

Český horolezecký svaz

Aktuální opatření týkající se Covid-19 ve vztahu ke sportu

Aktuální opatření týkající se Covid-19 ve vztahu ke sportu
05. 10. 2021 | Rubrika: O ČHS

Na omezení spojená s epidemií Covid-19 jsme během léta pozapomněli, avšak s řadou omezení, i v oblasti sportu musíme stále počítat. 

 

Aktuální podmínky provozování sportovišť a organizování sportovních akcí upravuje Mimořádné opatření MZČR platné od 30.9.2021

 

Podmínky a omezení nejsou zásadně jiné, než ty, které platily během srpna a září. Novinkou je, že při pravidelné sportovní činnosti v neměnném kolektivu se již nevyžaduje splnění podmínek bezinfekčnosti. 

Beze změny zůstávají všeobecné podmínky prokazování bezinfečnosti, tj.: 

maximálně 7 dní starý PCR test, max. 72 hodin starý POC antigenní test, nejméně 14 dní ukončené očkování, maximálně 180 dní od prodělání nemoci covid, preventivní antigenní test provedený přímo na místě.

 

Výkladové stanovisko České unie sportu k současné situaci: 

- Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu.
- Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 13 MO služby s rozdílnými pravidly pro diváky do 3.000 vs. nad 3.000.
- Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních (max. 2.000 osob) i vnitřních (max. 1.000 osob) sportovištích.
- Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.
- Sportovní činnost nepravidelná či v proměnlivém kolektivu (soutěže, utkání) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti pouze v případě účasti max. 20 osob. Nad tento počet se provádí kontrola bezinfekčnosti dle I/16 MO služby s tím, že pro tyto účely má antigenní test (RAT) platnost 7 dní.
- Povinná evidence sportujících v rámci organizovaného sportu ve všech případech (příprava, soutěž, bez ohledu na počet osob).
- Amatérští neorganizovaní sportovci mohou sportovat na vnitřních sportovištích, a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.

- Používání venkovních sportovišť není výslovně upraveno. Nicméně lze předpokládat obdobný režim jako v případě organizovaného amatérského sportu.
- Bazény jsou otevřeny bez omezení kapacity, a to pro veřejnost i pro organizovaný sport.

Výklad ČUS podrobnosti


 

B. Valentová, ČHS

Instagram

Instagram Horosvaz