Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Mladí horalové

Mladí horalové je outdoorová soutěž pro děti a mládež pořádaná Českým horolezeckým svazem ve spolupráci s vybranými (horo)lezeckými oddíly.

Mladí horalové

Zaměření

Soutěž je určena především pro děti a mládež, kteří tíhnou více k venkovnímu lezení a pohybu v horách než k soutěžnímu lezení na umělé stěně. Rovněž také pro ty, které zajímají oba tyto (horo)lezecké světy.

Cíl

▹Motivovat oddílovou mládež k aktivitám, které jsou zaměřeny na pohyb a pobyt v přírodě, ve skalách a horách. 

▹Předat formou soutěže znalosti a dovednosti, které jsou společně s fyzickou kondicí potřebné ke zvládání různých situací v přírodě (nejen) při provozování horolezectví.         

▹Nabídnout dětem soutěžní aktivitu v přírodě, rozvíjet soutěživost a vzájemnou spolupráci dětí.

▹Podporovat společenská setkání mezi oddíly.

Soutěžní disciplíny

V soutěžních disciplínách jsou obsaženy veškeré situace a dovednosti, které by měli mladí horolezci využít při provozování horolezectví. Pořadatelský oddíl má právo po konzultaci s ČHS jednotlivé disciplíny upravit či obohati, základ ale zůstává pro každý ročník stejný.

 

▹První pomoc – základní ošetření zraněného v přírodě

▹Orientace v terénu – práce s mapou a buzolou

▹Lezení a slaňování

▹Překonávání lanových překážek 

▹Práce s lavinovým vyhledávačem

Prusíkování a uzlování

Stavba stanu na čas

ZÁVODNÍ SYSTÉM

▹Oddílová kvalifikační kola

Pořádá oddíl samostatně. Slouží pro přípravu a nominaci soutěžících na finálové kolo. Oddílové kolo nemusí striktně probíhat podle pravidel pro finálové kolo. Je doporučeno uspořádat oddílové kolo jako celek (tj. měření času a zařazení všech disciplín)

 

▹Finálové kolo (celorepublikové)

Pořádá zájemce z řad oddílů ve spolupráci s ČHS.
Rozhodčími jsou zástupci ČHS a členové pořádajícího oddílu. Hlavní rozhodčí je z řad organizátora.

 

pravidla závodu

Pravidla a formulář pro přihlášení pro rok 2023 se připravují...

 

Mladí horalové – finálová kola:

ročník termín místo pořadatel  výsledky/foto/zprávy
1. 15.9.2018 Malá Skála Lezci.com Mladí horalové 2018
2. 21.9.2019 Pastviny HK Lanškroun

Mladí horalové 2019

3. 12.9.2020 Rabštejn ASPV Šumperk

Mladí horalové 2020

4. 18.9.2021 Lelekovice - Babí lom

Babí lom Kuřim

Lezčata

Mladí horalové 2021

5. 17.9.2022 Kokořínsko, okolí Růženina dolu

HO Satalice  LK Mšeno

Mladí horalové 2022

6