Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Skialpinistické trasy ČR

Ačkoliv Česko je výškou svých hor pro skialpinisty poněkud omezené, najde se tu řada skialpinistických tras. Podrobný přehled tras v Česku i v zahraničí naleznete na tomto odkazu.

 

Zvláštní pozornost věnujte podmínkám pro skialpinismus v Krkonošském národním parku:

◾ Skialpinisté se mohou pohybovat mimo klidové zóny KRNAP po turistických cestách i mimo ně, s výjimkou lesních pozemků a pozemků vlastníků, kteří si vstup nepřejí.

◾ V klidových zónách se mohou pohybovat pouze po vyznačených trasách, které jsou pro jednotlivé části Krkonoš stanoveny v opatřeních obecné povahy.

Pro skialpinisty je v KRNAPU vyznačeno 8 tras 

ZÁSADY PRO VÝBĚR SKIALPINISTICKÝCH TRAS

Při plánování skialpinistického výletu je vždy potřeba zohlednit, kudy trasa vede, zda neprochází zakázanými zónami chráněnných krajiných oblastí a podobně. Z toho důvodu jsou konkrétní skialpinistické trasy vytyčeny ve spolupráci s orgány ochrany přírody jednotlivých oblastí. Trasy pro skialpinisty vedou jak po turistických cestách, tak i volným terénem, kde nejsou nijak vyznačeny. V žádném případě se nejedná o zabezpečené trasy a je potřeba si předem zjistit aktuální stupeň lavinového nebezpečí,  a dalších podmínek na zvolené trase. Plánování a volba trasy by měla vždy odpovídat úrovni vašich zkušeností a vybavení.

 

Důležitý je nejen respekt vůči přírodě, ale i ostatním osobám pohybujících se v horách. V případě pohybu po běžkařských trasách nevstupujte do vyjetých stop, na sjezdovkách se držte u kraje a neomezujte lyžaře ve sjezdu.

 

Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu:

◾ Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.

◾ S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace.

◾ Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.

◾ Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.

◾ Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.

◾ Nepohybovat se mimo značené cesty.

◾ Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.

◾ Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu. Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.

◾ Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.

◾ Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

 

 

 

Instagram

Instagram Horosvaz