Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Mobilní aplikace SKály ČR

Mobilní aplikace SKály ČR
17. 08. 2018 | Rubrika: Správa skalních oblastí

Český horolezecký svaz vydal veřejnou betaverzi mobilní aplikace Skály ČR pro Android, kterou podle jeho zadání vytvořila firma Ackee. Aplikace zpřístupňuje uživateli kompletní databázi veškerých skalních objektů a horolezeckých cest evidovaných Českým horolezeckým svazem včetně přehledně signalizovaných informací o dočasných i trvalých zákazech lezení z důvodu ochrany přírody. S aplikací Skály ČR máte v kapse aktuální a ověřené informace. Stáhnout si ji bezplatně můžete stáhnout na Google Play.

 

Aplikace Skály ČR nabízí:

  • kompletní databázi skal na území ČR
  • základní parametry, popis a charakteristiku jednotlivých skal a výstupových cest
  • vyznačení polohy skal na mapě
  • navigaci pro příchod ke skalám, včetně azimutového ukazatele směru ke skále
  • hodnocení oblíbenosti skal a cest a návštěvnosti a oblíbenosti sektorů a oblastí
  • fotogalerii výstupových cest s možností přidat vlastní fotografii cesty
  • možnost z aplikace na místě doplnit chybějící GPS souřadnice skály
  • možnost nahlásit poškozené jištění, nebo jiný problém
  • vyznačení parkovacích míst a zastávek veřejné dopravy u skal
  • propojení do navigačních aplikací, jako jsou např. Mapy.cz nebo Google Maps

Režim OFF-LINE !

Aplikace funguje i v režimu off-line. Pohodlným způsobem si lze vybrat ke stažení sektory nebo celé oblasti a ty si stáhnout (bez fotografií) do telefonu pro pozdější použití v terénu bez mobilního připojení. I v režimu off-line lze navrhovat změny údajů, hodnotit, doplňovat polohu nebo přidávat nové fotografie. Nová data se zařadí do fronty a k jejich přenesení do databáze dojde po připojení telefonu na WiFi automaticky.

 

Přidáváním fotografií, souřadnic a charakteristik cest zlepšujete kvalitu informací, které slouží celé lezecké komunitě. Horolezci pro horolezce.

 

Vydávaná aplikace je ve fázi veřejné betaverze, připomínky a poznatky uživatelů jsou vítány, stejně tak upozornění na případné chyby, které by se ještě našly po interním testování. Veřejnou betaverzi najdete v obchodě Google Play, kde je bezplatně ke stažení a každý si ji může nainstalovat a používat. Je to příspěvek Českého horolezeckého svazu pro celou lezeckou komunitu.

 

Používání aplikace

V dolní části obrazovky jsou tři základní ikony, které určují funkci aplikace, a sice Databáze, Mapa a Staženo. 

 

Databáze

První vlevo je Databáze. Zde máme k dispozici online připojení celé databáze skalních objektů v české republice. Data jsou rozdělena stejně jako na webu skaly.horosvaz.cz na regiony, oblasti, sektory, skály a cesty. V horní části obrazovky je logicky umístěno vyhledávací pole, jehož pomocí najdeme potřebné údaje i bez proklikávání se celou strukturou.

 

databaze titulV regionu je vidět seznam oblastí a již zde je možno standardní ikonkou pro stahování stáhnout celé oblasti pro použití offline. U názvů oblastí jsou tam, kde to je aktuální, symboly signalizující úplné nebo částečné zákazy lezení a omezení kvůli hnízdění ptactva ve stejném stylu, jako je to na webu skaly.horosvaz.cz. Červené kolečko znamená úplný zákaz, půlkolečko částečný zákaz. U oblastí nepřichází v úvahu celkové omezení kvůli hnízdění, ale pokud by k tomu přece jen došlo, červená ptačí hlava by znamenala kompletní zákaz, oranžová částečný.V seznamu oblastí v regionu je standardní ikona pro stahování, kterou si oblast můžete stáhnout celou pro použití off-line. Již stažená oblast je signalizována zeleným zaškrtnutím.

 

region1 region2a region2

 

Více informací poskytuje stránka oblasti. Pod názvem zde máme řádku ikon, které jsou sumarizací ikon ze skal a cest v ohlasti obsazených. Pokud je počet ikon vyšší, lze řádkoiu posunovat prstem doleva a doprava. Náaledují informace o hodnocení kvality a návštěvnosti oblasti s možností přidat vlastní hodnocení. Pod tím je popis oblasti a seznam sektorů, opět s informačními ikonkami (zákaz, hnízdění) před názvem a vpravo s ikonkou na stažení jednostlivých sektorů pro offline. Stránku nahoře doplňuje replikovaná ikonka na stažení celé oblasti. Také lze stahovat jen určité sektory.

 

oblast1 oblast2

 

Na stránce sektoru je struktura obdobná - sumarizace ikon ze skal a cest sektoru, hodnocení kvality a návštěvnosti opět s možností přidat vlastní hodnocení. Oproti oblasti zde přibývá orientační graf - histogram obtížností cest zaokrouhlený na celé stupně UIAA, informace o hornině a rozsahu výšky stěn v sektoru, pokud je v databázi zadána.

U sektoru také začínají mapové služby, všechny skály sektoru, mající uvedené souřadnice, jsou ukázány na mapě Google Terrain včetně polohy parkoviště a stanice veřejné dopravy. Mapa má možnost zobrazit vlastní polohu, v takovém případě se automaticky upraví výřez.

Ťuknutím na ikonku skály lze vyvolat její detailní stránku, nebo tlačítkem Navigovat vybrat některou z navigačních aplikací, kterou si můžete tlačítkem „Vždy” nastavit jako výchozí pro celou aplikaci. Asi jako nejvhodnější se zde nabízí mapy.cz, kde je možnost stáhnout si pro offline provoz mapy i s polohami skal a je tu i automobilová navigace s hlasovými pokyny.

 

sektor1 sektor2 

 

Pod ikonkou mapy je odkaz na pravidla lezení a seznam skal v sektoru. Ke každé skále je uvedeno pořadové číslo podle výskytu v terénu, není-li nastaveno, jsou skály podle abecedy. Před číslem může být ikonka pro zákaz nebo hnízdění, stejně jak bylo vysvětleno výše u oblasti. U masivů je za názvem připojeno „-M” a ikonka signalizující existenci fotek (v současné verzi aplikace se neukazují)a existenci GPS souřadnic skály. Ke každé skále je uveden počet cest a výška skály.

 

U stránky skály je struktura obdobná. Řádka ikon začíná tlačítkem „+”, kterým se dostaneme na stránu umožňující doplňování charakteristik. U skály jsou to vhodnost pro pobyt dětí a Lezecký park. Hodnocení se u skály omezuje jen na kvalitu, graf - histogram ukazuje počty cest v jednotlivých obtížnostních stupních převedených na UIAA.

V dalším informačním bloku je výška skály, kterou lze doplnit, pokud chybí, a souhrn orientace jednotlivých cest ke světovým stranám.

Sekce mapových služeb má tlačítko Ukázat na mapě, která funguje obdobně, jako u sektoru, ale ukazuje jen dotyčnou skálu. Pro dohledání skály v terénu slouží tlačítko „Kompas”. Zde se nám ukazuje směr ke skále a vzdálenost, míněno vzdušnou čarou.

 

skala1 skala2 skala3

 

Pokud skála souřadnice GPS nemá, výše zmíněná tlačítka chybí a je tu možnost zadat polohu skály ťuknutím na nápis „Zadat”. Přitom se jako výchozí bere poloha telefonu, ale posunutím mapy lze polohu ještě upřesnit. Jakmile je poloha zadána, objeví se tlačítka „Zobrazit na mapě” s „Kompas” a zpravidla další den se skála objeví i na mapy.cz.

 

skala na mape volba externi navigace kompas2

 

Pod aktivním odkazem na ohlášení závady, nebo jiné informace správci následuje seznam jednotlivých cest  s obvyklou signalizací zákazů, pořadovým číslem, je-li zadáno, názvem cesty, klasifikací a ikonkou signalizující, jsou-li k dané cestě v databázi fotografie. Mobilní aplikace ukazuje pouze fotografie umístěné v galerii k cestě. Pokud jsou fotografie v popisu cesty, v aplikaci se neobjeví, i když je ikona signalizuje také.

 

Stránka cesty má možnost návrhu změny klasifikace. Tento návrh se posílá mailem správci, který o něm rozhodne, změna se neprovádí přímo v databázi, na rozdíl od změn ikonek k cestě, která se provádí v databázi hned, jakmile se změna provede na změnové stránce přístupné přes ikonu „+”. U cesty lze přidat hodnocení kvality, délku cesty a orientaci ke světové straně, pokud nejsou zadány. Pode popisem cesty a jejími autory je galerie obrázků, pokud v galerii obrázky jsou.

 

cesta1   popis cesty ikonyorientace klasifikace navrh

 

 

Mapa

Mapa všech sektorů na bázi Google terrain. Při přibližování se modré agregované ikony postupně rozdělují na jendotlivé červené terčíky označující sektory. Ťuknutím na terčík se objeví tabulka s možností vyvolat navigaci, nebo stránku sektoru.

 

mapa1 mapa2 mapa3

 

Staženo

V této větvi aplikace pracujeme s daty, staženými v sekci Databáze pro použití offline. Obsluha a struktura je obdobná. Pokud nemá telefon mobilní datový signál, automaticky se přepne do režimu offline, ve kterém používá stažená data. Struktura dat je stejná jako v sekci Databáze, s výjimkou fotogalerie cest, která v režimu offline není k dispozici.

Doplňování hodnot a ikon cest i fotografií je stejné jako v sekci Databáze s tím, že se změny v databázi provedou teprve po připojení telefonu na WiFi.

 

Při prvním spuštění aplikace daný den se provede kontrol aktuálnosti stažených dat a pokud došlo v databázi ke změnám, je uživateli nabídnuta aktualizace stažených dat.

 

Petr Jandík, správce databáze skal