Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Informace o sportovním lezení

SL_info

 

Český horolezecký svaz je vrcholná organizace horolezeckého sportu v České republice, která hájí zájmy sportovního lezení směrem k organizacím v ČR i k Mezinárodní federaci sportovního lezení (IFSC).

 

ČHS je organizátorem mistrovských závodů a seriálů závodů sportovního lezení v České republice, pečuje o talentovanou mládež, jmenuje reprezentaci ČR a zajišťuje jejich přípravu na závody. 

 

Na mezinárodní úrovni zastřešuje sportovní lezení Mezinárodní federace sportovního lezení (International Federation of Sport Climbing - IFSC), jejímž členem je i ČHS. IFSC organizuje světový pohár a mistrovství světa a Evropy dospělých a evropský pohár mládeže a mistrovství světa a Evropy mládeže.

 

 

DISCIPLÍNY Sportovního LEZENÍ

DISCIPLÍNY

  • Lezení na obtížnost - závodníci lezou jištěni lanem, v relativně dlouhých cestách bez možnosti nácviku. O pořadí rozhoduje nejdelší dosažená vzdálenost v linii cesty
  • Lezení na rychlost - závodníci lezou s horním jištěním (top-rope) a snaží se překonat cestu v co nejkratším čase. O umístění soutěžícího rozhoduje čas, potřebný k přelezení cesty.
  • Boulder - závodníci se snaží vyřešit "problémy" v krátkých extrémně silově a technicky náročných cestách (boulderech), které se přelézají bez jištění s dopadištěm z ochranných matrací. Úhrnný počet bodů dosažených soutěžícím při lezení boulderů a počet pokusů nutných k jejich získání určuje umístění soutěžícího.
  • Kombinace - závodníci soutěží ve 2 disciplínách - obtížnost a  boulder. Úhrnný počet bodů získaný soutěžícím za umístění v jednotlivých disciplínách určuje umístění soutěžícího.

 

KATEGORIE ZÁVODNÍKŮ

Každá národní soutěž musí zahrnovat dvě kategorie: mužskou a ženskou.

 

 

ANTIDOPING

Sportovec má ve vztahu k boji proti dopingu povinnost:

  • být obeznámen se všemi platnými antidopingovými postupy a pravidly
  • být k dispozici pro odběr vzorků
  • vzít na sebe odpovědnost za to, co s ohledem na zákaz dopingu použije
  • informovat zdravotnický a podpůrný personál o svém závazku neužít zakázané látky a zakázané metody.

Více informací souvisejících s antidopingem včetně organizací zabývajících se bojem proti dopingu a potřebných dokumentů naleznete na samostatné stránce antidoping.