Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Antidoping

Základem boje proti dopingu je vzdělávání. Sportovci jsou zodpovědní za jakoukoli zakázanou látku, která se nachází v jejich těle, bez ohledu na to, jak se do něj dostala a zda měl či neměl úmysl podvádět.

Sportovci na mezinárodní úrovni pod sportovními svazy jsou vzděláváni v oblasti dopingu a zakázaných látek přednáškami zřizovanými Antidopingovým výborem ČR.

Právě prevence je jednou z podmínek vzdělávání v antidopingu.

 

 

 

Povinnosti sportovce ve vztahu k boji proti dopingu 

 • být obeznámen se všemi platnými antidopingovými postupy a pravidly
 • být k dispozici pro odběr vzorků
 • vzít na sebe odpovědnost za to, co s ohledem na zákaz dopingu použije
 • informovat zdravotnický a podpůrný personál o svém závazku neužít zakázané látky a zakázané metody. Sportovec bere na sebe odpovědnost ujistit se, že žádná přijatá zdravotní a doplňková (např.vitamínová) péče neodporuje antidopingovým postupům a pravidlům přijatým v souladu s Kodexem.

Informace o antidopingové kontrole a jejím průběhu 

Všechny potřebné informace a dokumenty týkající  se boje proti dopingu jsou na webu Antidopingového výboru ČR

 

Aktuality

- Vzdělávací webináře můžete shlédnout i zpětně na

  "antidopingovém YouTube"

- Máte-li dotazy k této problematice léků, pište na e-mail

  leky@antidoping.cz.

 

 

 

Organizace a PRAVIDLA zabývající se bojem proti dopingu

 • Nejvyšší světovou autoritou v oblasti boje proti dopingu je Světová antidopingová agentura (World Anti-Doping Agency - WADA).
 • Nejvyšší autoritou pro boj s dopingem v ČR je Antidopingový výbor ČR (ADV). ADV je členem WADA a na jeho stránkách naleznete všechny potřebné informace týkající se zakázaných látek, terapeutických výjimek, dopingové kontroly apod.
 • Bojem proti dopingu se zabývají i jednotlivé zastřešující sportovní organizace:
  • Pravidla Mezinárodní federace sportovního lezení IFSC -IFSC Antidoping rules. Na webu IFSC jsou podrobné informace o boji proti dopingu ve sportovním lezení včetně aktuálního seznamu testovaných sportovců a přístupu do systému ADAMS.
  • Pravidla Mezinárodní horolezecké federace UIAA -                          http://www.theuiaa.org/anti-doping.html.
  • Pravidla Mezinárodní federace skialpinismu ISMF - http://www.ismf-ski.org/.

 

Základní dokumenty boje proti dopingu

 • Světový antidopingový kodex (Anti-doping Code) - dokument WADA, ve kterém jsou obsaženy všechny zásady boje proti dopingu.
 • Směrnice pro kontrolu a postih dopingu v ČR dokument vydaný ADV ČR, novelizovaný od 1.9.2022. - Jediná změna ve Směrnici se týká úpravy pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport (dále jen NRSPS). NRSPS, zřízený v roce 2022, je nyní tzv. národním odvolacím orgánem ve věcech dopingu – tedy rozhoduje o odvoláních podaných proti prvostupňovým rozhodnutím disciplinárních komisí sportovních svazů. Od 1. 9. 2022 bude jeho pravomoc rozšířena i na prvostupňová řízení ve věcech porušení antidopingových pravidel.

Směrnice se vztahuje na všechny sportovce, kteří jsou členy národního sportovního svazu a účastní se závodů či jiných aktivit organizovaných, svolaných nebo schválených národním svazem, tj. především tuzemských a mezinárodních závodů.

 

 

STARŠÍ SEZNAMY ZAKÁZANÝCH LÁTEK

 

PŘEDNÁŠKY - ODKAZY

2023 (27. 2.) - Seznam zakázaných látek a metod a terapeutické výjimky,

   aneb vše, co potřebujete vědět - MUDr. Tomáš Brož a MUDr. Ladislav

   Svoboda, Ph.D.,

2023 (23. 2.) - webinář Plán vzdělávání pro rok 2023

2022           - webinář

                    Novinky na seznamu zakázaných látek a metod pro rok 2022

2022 (23.5.) - Doping ve sportu - MUDr. Tomáš Brož

2022 (8.6.) - článek Antidoping v Česku pokulhával, nyní přichází změna

2017 (6.11.) - Základních principy světového antidopingového kodexu

                    - JUDr. Gerhart Bubník,LL.M. : přednáška.pdf

 

Webináře můžete shlédnout i zpětně na "antidopingovém YouTube"

Instagram

Instagram Horosvaz