Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Nominační pravidla - mládež 2018

 

Nominační pravidla pro ustavení reprezentace mládeže v soutěžním lezení pro rok 2018

 

A. Pravidla pro ustavení reprezentace

Nominace bude stanovena na základě níže uvedených výsledků v nominačních závodech. V lezení na obtížnost, boulderingu a kombinaci je s výjimkou závodníků startujících prvním rokem v kategorii B pro rok 2018 podmínkou zařazení do reprezentačního družstva účast na testech reprezentace v Laboratoři sportovní motoriky FTVS a splnění minimálních limitů v klíčových parametrech pro jednotlivé disciplíny – viz Tabulka. Pokud některý ze závodníků splňujících podmínky nominace na základě výsledků v nominačních závodech nedosáhne minimálních limitů v klíčových parametrech pro jednotlivé disciplíny ani při opakovaném testování, počet členů reprezentačního družstva v dané kategorii a disciplíně se sníží. Omluva z testování je možná pouze ze závažných důvodů a při opakovaně potvrzené vysoké výkonnosti v minulých letech, o uznání omluvy rozhoduje vedení reprezentace. V lezení na rychlost je nominace podmíněna splněním časových limitů na standardní cestě a účast na testech reprezentace je proto pouze doporučená, přičemž testová baterie je upravena pro specifika této disciplíny.


I. OBTÍŽNOST

Do reprezentačního družstva ve všech mládežnických kategoriích pro závody EYC a MEJ v lezení na obtížnost v roce 2018 budou nominováni při splnění všech podmínek v každé kategorii (B, A, Junioři) první čtyři závodníci a závodnice podle aktuálního pořadí Českého poháru mládeže v dané kategorii po závodech Českého poháru mládeže v Praze (24. 3. 2018), Ostravě (21. 4. 2018) a Písku (12. 5. 2018). Tyto závody jsou dále označovány jako nominační závody.

 

Vzhledem k tomu, že sezóna EYC v lezení na obtížnost začíná dřív, než bylo možné zajistit druhý nominační závod, bude mládežnická reprezentace v lezení na obtížnost pro rok 2018 sestavena takto: pro závod EYC ve Voironu (FRA) bude stanovena na základě výsledků 1. nominačního závodu v Praze, pro všechny ostatní závody EYC, MEJ a MSJ bude nominace stanovena na základě pořadí v ČPM po třech uvedených nominačních závodech. 


II. RYCHLOST

Do reprezentačního družstva ve všech reprezentačních mládežnických kategoriích pro závody EYC a MEJ v lezení na rychlost v roce 2018 budou nominováni při splnění všech podmínek v každé kategorii (max. 4 první) závodníci a závodnice na základě výsledků na nominačním závodě, který se uskuteční – 25. 2. 2018 v Brně. Kromě pořadí v uvedeném závodě musí reprezentanti splnit tyto rychlostní limity:

 • dívky B - 14,0 s, chlapci B - 11,0 s
 • dívky A - 13,5 s, chlapci A - 10,5 s
 • juniorky - 12,0 s, junioři - 9,5 s
   

III. BOULDERING

Do reprezentačního družstva v boulderingu ve všech mládežnických kategoriích pro závody EYC a MEJ v boulderingu v roce 2018 budou nominováni při splnění všech podmínek v každé kategorii první čtyři závodníci a závodnice podle výsledků dvou nominačních závodů v boulderingu, které se uskuteční 17. 2. 2018 v Jablonci nad Nisou a 10. 3. 2018 v Praze.


Pokud po dvou nominačních závodech nastane shoda na posledním místě zajišťujícím nominaci do reprezentace, budou v případě zájmu do reprezentace nominováni všichni závodníci se shodným umístěním na posledním nominovaném místě. Při naplnění kvóty pro tuto kategorii na mezinárodních závodech (4 závodníci v kategorii) bude uplatněn střídavý start těchto závodníků tak, že nedojde-li k dohodě mezi závodníky, na prvním mezinárodním závodě v sezóně bude startovat reprezentant s nejlepším výsledkem v posledním nominačním závodě, na druhém mezinárodním závodě pak reprezentant s nejlepším výsledkem v předcházejícím nominačním závodě atd. Pokud by byla naplněna kvóta pro MSJ, bude pro nominaci na tento závod rozhodující nejlepší výsledek z předcházejících mezinárodních závodů - bude tedy nominován reprezentant s lepším dosaženým umístěním ze všech předchozích mezinárodních závodů (EYC, MEJ).

 

Licence bude hrazena všem nominovaným závodníkům, pokud se zúčastní alespoň dvou vypsaných mezinárodních závodů pořádaných IFSC v disciplíně, v níž se do reprezentace nominovali (EYC, MEJ, MSJ). Závodníkům, kteří se nominují pouze pro závod EYC v lezení na obtížnost ve Voironu a po dalších závodech se do reprezentačního družstva nenominují, bude pro tento závod rovněž uhrazena licence, i když se zúčastní pouze jednoho mezinárodního závodu, protože nemohou splnit předchozí podmínku.

 

IV. KOMBINACE

Do reprezentačního družstva v kombinaci ve všech mládežnických kategoriích pro závody EYC budou nominováni při splnění všech podmínek v každé kategorii první dva závodníci a závodnice podle následujících kritérií:

 • Nominace bude stanovena na základě součinu nejlepších umístění v nominačních závodech v jednotlivých disciplínách (jedno nejlepší umístění z nominačních závodů v boulderingu x jedno nejlepší umístění z nominačních závodů v lezení na obtížnost x umístění v nominačním závodě v lezení na rychlost), přičemž nižší součin znamená lepší výsledek, nominováni tedy budou v každé kategorii dva závodníci s nejnižším součinem. Závodník se nemusí zúčastnit všech nominačních závodů v jednotlivých disciplínách, stačí pouze jeden započitatelný výsledek v každé disciplíně.
 • V případě shody rozhoduje absolutně nejlepší výsledek bez ohledu na disciplínu, pokud by nastala shoda i v tomto parametru, rozhoduje druhý nejlepší započítaný výsledek (druhá nejlepší disciplína), v případě shody v obou předchozích parametrech rozhoduje třetí nejlepší započítaný výsledek (třetí nejlepší disciplína). V případě shody ve všech předchozích parametrech budou rozhodovat nejlepší nezapočitatelné výsledky ve stejném pořadí.
 • Závodníci nominovaní v kombinaci mohou startovat v závodech EYC v jednotlivých disciplínách v rámci volné kvóty. Pokud nebude pro některý závod volná kvóta, pak má závodník nominovaný v kombinaci, který se v některém z předchozích závodů EYC v jednotlivých disciplínách umístil v první polovině startovního pole (v kterékoli disciplíně), nárok nahradit nejhoršího nominovaného závodníka v dané disciplíně, pokud se tento v předchozích závodech EYCneumístil v první polovině startovního pole.
 • Podmínky nominace závodníků v kombinaci pro MSJ A MEJ budou doplněny po zveřejnění pravidel a kvót IFSC pro tyto závody.

V. Mistrovství světa mládeže

Mistrovství světa mládeže se koná 7. - 19. 8. 2018 v Moskvě (RUS). 

Nominace bude uzavřena ke dni 18. 6. 2018. 

Do 18.6.2018 se musí přihlásit i všichni, kdo se chtějí MSJ účastnit na vlastní náklady.

 

Pro tento závod jsou stanovena následující nominační kritéria:

 • Lezení na obtížnost – nominováni budou všichni závodníci, kteří v kterémkoli závodě EYC 2018 před uzavřením nominace na MSJ dosáhnou umístění do 20. místa nebo v době uzavření nominace budou figurovat do 15. místa rankingu EYC. Tato ustanovení platí při účasti 40 a více závodníků v kategorii (v závodě i v rankingu EYC), pokud počet účastníků klesne pod 40, pak budou v dané kategorii nominováni všichni závodníci, kteří se umístí ve finále EYC nebo v první polovině startovního pole popř. rankingu EYC v době uzavření nominace. Nominováni budou rovněž všichni účastníci, kteří se v závodě MEJ umístí do 20. místa za podmínky, že počet účastníků v dané kategorii bude 30 a více, pokud počet účastníků klesne pod 30, pak všichni závodníci, kteří se umístí v první polovině celkového pořadí.
 • Bouldering - nominováni budou všichni závodníci, kteří v kterémkoli závodě EYC 2018 před uzavřením nominace na MSJ dosáhnou umístění do 15. místa nebo v době uzavření nominace budou figurovat do 15. místa rankingu EYC. Tato ustanovení platí při účasti 40 a více závodníků v kategorii (v závodě i v rankingu EYC), pokud počet účastníků klesne pod 40, pak budou v dané kategorii nominováni všichni závodníci, kteří se umístí ve finále EYC nebo v první polovině startovního pole popř. rankingu EYC v době uzavření nominace.
 • Lezení na rychlost – nominováni budou všichni závodníci, kteří v kterémkoli závodě EYC nebo MEJ 2018 před uzavřením nominace na MSJ dosáhnou časů, které by v kvalifikaci MSJ 2017 zajišťovaly postup do osmifinále.

Tabulkové časy jednotlivých kategorií pro standardní 15m cestu (zdroj – výsledková listina kvalifikačních cest z MSJ 2017):

 

čas do 16. místa                                 čas do 16. místa

B dívky 11.72s B chlapci 8.75s
A dívky 10.66s A chlapci 7.82s
juniorky 10.44s junioři 7.85s
 • Kombinace - dle aktuálních informací z IFSC nebude na MSJ v Moskvě závod v kombinaci a není tedy vytvořena ani extrakvóta pro kombinaci.

Všichni řádně nominovaní reprezentanti budou mít hrazeny náklady dle pravidel proplácení nákladů mládežnické reprezentace. Pokud se některý z reprezentantů, který nesplnil nominační kritéria pro start na MSJ, rozhodne pro start na vlastní náklady, bude mu umožněn pouze v případě společné cesty a ubytování s výpravou organizovanou ČHS. 

 

Úprava části o MSJ ze dne 31.5.2018


B. Vlastní ustavení reprezentace

Podmínky zařazení do reprezentace:

Zájemce o reprezentaci, který splnil nominační kritéria, je povinen do 10 dnů po posledním nominačním závodě zaslat na sekretariát ČHS:

 • podepsanou papírovou verzi licence ze stránek IFSC
 • podepsanou a vyplněnou Kartu závodníka ( bouldering, obtížnostrychlost)– závaznou přihlášku na závody
 • doklad o sportovní zdravotní prohlídce (tj. včetně zátěžového EKG)
 • zaslat kopii všech dokladů mailem vedoucímu komise a sekretariátu ČHS 68GuRWp_7.Au5f56LTuy8~inWskmb

Pro závod EYC v lezení na obtížnost ve Voironu je nutné zaslat výše uvedené dokumenty nejpozději do 4 dnů po nominačním závodě v Praze.

 

Pro závod MEJ v lezení na obtížnost Imstu je nutné zaslat výše uvedené dokumenty nejpozději do 4 dnů po nominačním závodě v Písku.

 

Vzhledem k tomu, že v uplynulých dvou sezónách již nenastala situace z předchozích let, kdy několik nominovaných závodníků zažádalo o licenci, ta byla ČHS uhrazena, tito závodníci pak nenastoupili k žádnému mezinárodnímu závodu a prostředky na licence tak byly vynaloženy zbytečně, nebude pro sezónu 2018 vybírána záloha na licenci.

 

Při jakémkoli porušení antidopingových pravidel ztrácí závodník statut reprezentanta, právo startu v mezinárodních závodech a nárok na proplácení nákladů, závodník (případně jeho zákonný zástupce) je zároveň v takovém případě povinen uhradit ČHS způsobenou škodu v plné výši včetně škody způsobené ztrátou státních dotací na základě dopingového nálezu člena sportovního svazu.

 

Úprava ze dne 13. 3. 2018

 

Pokud nominovaný závodník či závodnice neprojeví zájem reprezentovat, může být jako náhradník do reprezentace na vlastní žádost zařazen nejbližší další závodník podle nominačních kritérií dané disciplíny, který se zúčastnil testů reprezentace v Laboratoři sportovní motoriky FTVS a splnil minimální limity v klíčových parametrech pro jednotlivé disciplíny (obtížnost a bouldering) nebo dosáhl stanoveného časového limitu v lezení na rychlost. Takový závodník je pak považován za řádného člena reprezentace se všemi právy a povinnostmi.  Závodník, který nesplní výše uvedená kritéria, může na základě žádosti v rámci volné kvóty startovat tzv. „na vlastní náklady“, v takovém případě si sám uhradí poplatek za mezinárodní závodní licenci a bude si hradit startovné pro dané závody. Pokud dosáhne výsledku, na který se v dané disciplíně vztahují kritéria pro uhrazení části nákladů, bude mu zpětně uhrazena licence, startovné a náklady podle stejných podmínek jako nominovaným závodníkům.


Licence

V případě neúčasti na výše uvedeném počtu závodů v dané disciplíně, při nedodržení podmínek o včasném potvrzení nebo odhlášení ze závodu nebo při neúčasti na předem určeném závodě bude ČHS požadovat úhradu licence od závodníka popř. jeho zákonného zástupce. Starty na závodech v různých disciplínách se nesčítají. Závodník, který se nominuje ve více disciplínách, musí alespoň v jedné startovat na předepsaném počtu závodů. Úhrada licence bude rovněž požadována v případech uvedených v dokumentu „Pravidla chování mládežnických reprezentantů“.

 

Karta závodníka a potvrzení účasti na závodech EYC:

Karta závodníka je seznam závodů pro danou disciplínu, který slouží jako závazná přihláška na závody. Pro každý závod EYC, MEJ a MSJ bude definován termín, do kdy nejpozději musí reprezentant eventuálně zrušit svou účast na závodech zasláním mailu s odůvodněním neúčasti jak vedoucímu komise tak sekretariátu ČHS.

 

Seznam závodníků pro jednotlivé závody bude průběžně zveřejňován na webových stránkách ČHS.

 

Pokud se závodník opakovaně nezúčastní závodů, na které se přihlásil (bez závažného KSL uznaného zejm. zdravotního důvodu), bude s ním projednáno další setrvání v reprezentaci a bude požadována úhrada licence.

 

C. Závěrečná ustanovení

Komise si v případě nutnosti vyhrazuje právo na změny v nominačních pravidlech. V případě takové změny bude úprava nominačních pravidel zveřejněna nejpozději 20 dnů před prvním nominačním závodem nebo mezinárodním závodem, kde došlo ke změnám podmínek ze strany IFSC, na webových stránkách ČHS.

 

Organizační pokyny k jednotlivým mezinárodním závodům budou účastníkům oznámeny na webových stránkách ČHS.

 

Komise soutěžního lezení 1. 1. 2018, úprava ze dne 13. 3. 2018


Nominační pravidla - mládež 2017

Nominační pravidla - mládež 2016

Nominační pravidla - mládež 2015

Nominační pravidla - mládež 2014

Nominační pravidla - mládež 2013