Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Skály

Vzdělávání

Mládež

Dva nově vypsané evropské závody pro mládežnickou reprezentaci

Dva nově vypsané evropské závody pro mládežnickou reprezentaci
17. 07. 2020 | Rubrika: Soutěžní lezení, RSS - iSport.cz

IFSC Europe považuje za velmi důležité, aby mladí reprezentanti nabírali zkušenosti na mezinárodních mládežnických závodech. Kde jinde by mohli zažívat atmosféru, předávat si motivaci a získávat nové výkonností cíle než právě na mezinárodních akcích?

 

Přesto, že nejasná situace celosvětové pandemie neumožňuje stanovit kalendář závodů se standardně platnými termíny tak, jak jsme zvyklí, 

s potěšením vám nyní oznamujeme dva nově vypsané evropské závody pro mládež:

 

- 16.-18. září 2020 - AUGSBURG (GER) - disciplína lezení na obtížnost

- 6.-8. listopadu 2020 - SOURE (POR) - disciplína bouldering

 

IFSC tímto děkuje DAV a FPME - neměckým a portugalským federacím a pořadatelům za odvahu uspořádat tyto závody pro mládež.

 

Nutno samozřejmě připomenout, že oba závody budou fungovat v souladu s předpisy respektujícími opatření vůči COVID-19. Tzn., že bylo nutné přistoupit ke kompromisnímu řešení. Výsledkem kompromisu je především omezený počet účastníků. - Výkonná rada IFSC rozhodla, že kvóty pro oba závody (pro jednu národní federaci) jsou následující:

 

- 3 dívky a 3 chlapci pro kategorie B a A

- 2 dívky a 2 chlapci pro kategorii Junior

 

Přihlašování na uvedené závody nebude probíhat přes systém ISFC, ale pomocí speciálně vytvořených formulářů, které bude potřeba odevzdat vždy 30 dní před závodem. Pozdější registrace nebude akceptována.

 

Dále:

- je nutné akceptovat, že každá země má svá vlastní nařízení,

- po předběžné registraci bude organizátory vyhodnocen a oznámen vývoj

  situace.

 

IFSC žádá účastníky, aby vzali na vědomí následující opatření:

- zrušení akce může být oznámeno i v krátkém čase, 

- změny v nařízeních mohou vést ke snížení kvót závodníků,

- pořadatelské národní federace a ani IFSC nenesou žádné odpovědnosti

  za jakékoliv vícenáklady, které mohou vzniknout v důsledku změn nebo

  zrušení závodů,

- potrzení prvního závodu zveřejní IFSC na začátku září

   - viz také Kalendář mezinárodních závodů 2020

 

V souvislosti s vývojem celosvětové situace pandemie COVID-19, připojujeme aktuální verzi evropských pravidel IFSC.

 

 

Sekretariát ČHS, Ivana Palasová