Facebook

Český horolezecký svaz

DRY TOOL CUP Brno 2020 ještě jednou

DRY TOOL CUP Brno 2020 ještě jednou

Zázraky se dějí, jinak si nedokážu vysvětlit, že letošní ročník Dry Tool Cupu Brno 2020 proběhnul. Čas příprav probíhal v „maniodepresivním“ rytmu s pocitem reality umístěné do děl klasické literatury typu „1984“, „Hlava XXII“, či dalších podobného ducha. Výsledek, jsme živí, jdeme dál a alespoň na jeden den jsme se zase mohli nadechnout náznaku normálnosti.

 

  pn20067334_kvalifikace 2 a 3 pn20067134_kvalifikace 2 a 3 pn20067396_kvalifikace 4, Aneta Loužecká pn20067289_kvalifikace 4, Petr Kočvara pn20067622_kvalifikace 5, Vít Orava

  kvalifikace             kvalifikace   A.Loužecká    P.Kočvara               V.Orava

 

S uzávěrou stěn na začátku října bylo jasné, že úplně „easy“ to letos nebude. Rychle jsme využili poslední slušné počasí a doházeli co nejvíc tréninkových cest. Aktivita na Pilíři tak byla v době uzávěry vysoká a pozitivně se projevila i ve vlastním prosincovém závodě.

 

V průběhu listopadu už bylo jasné, že původní termín je příliš velké riziko a využili jsme tak zrušení eventu v Holandsku, což nám dalo dva týdny k dobru. Vyjednávání výjimky u Ministerstva zdravotnictví, zjišťování pravidel pro zahraniční závodníky a vůbec snaha vyznat se v záplavě protichůdných nařízení a předpisů. Zajímavá zkušenost…

 

Velký dík zde patří zejména sekretariátu ČHS, který zajišťoval oficiální komunikaci s Národní sportovní agenturou a skrze ni i ostatními úřady. Velký dík pak Krajské hygienické stanici v Brně, která opravdu komunikovala věcně a konstruktivně na rozdíl od většiny ostatních úřadů.

 

V průběhu příprav bylo jasné, že svěťáková špička se v Brně letos nesejde a tak jsme se rozhodli závod zorganizovat zejména pro ty, kteří se zúčastnit chtěli a mohli. Řada závodníků začala s drytoolingem více až letos na podzim a proto jsme dali kvalifikace 4 x TR a jen jedna cesta na prvním. Všichni si tak zalezli, vyzkoušeli i kroky do kterých by se normálně nepustili a kvalifikace proběhnula klidně a plynule bez jakýchkoliv výraznějších problémů. Závodníci jistili, někteří si mezi cestami odskakovali k rozhodcování pod bdělým zrakem hlavního arbitra Jury Čermáka a prostě jen tak si užívali den. K zapůjčení byly k dispozici testovací zbraně od PETZLu i drytool botky od TRIOPu, no a nutno podotknout, že stále v permanenci.

 

Večerní finále bylo připravené pekelně dlouhé. Méně kamenných chytů, nové struktury od volumesbylezcata.cz, dvě varianty. V rámci příprav a notně černého humoru, bez kterého bychom to asi nedali, padali různé recesistické návrhy názvu finálovky, nakonec ale vše nejlíp vystihuje „Never give up“. Klasifikace chlapské verze je D12, ženská verze D10.

 

Finále proběhlo na nasvíceném pilíři, nebyla nouze o dramatické a spektakulární lety (Emil Fraštia), technická a elegantní řešení (Pavel „Bača“ Vrtík). Demonstraci síly a odhodlání (Ďuri Švingál) i pohlednou dívčí eleganci všech dámských finalistek.

 

   pn20067219_kvalifikace 5, Emil Fraštia   pn20068882_finále, Juraj Švingál

   Emil Fraštia                                         Ďuri Švingál

  

Stavěčská past v podobě žáby u první expresky naštěstí nesestřelila nikoho z favoritů a většina finalistů dolezla až do druhé struktury. Do přechodu stropu k poslední struktuře nahlédli pouze nejlepší Olga Kosek (POL) a Marek Černý (SVK).

 

Závěrečné vyhlášení zahájili nejlepší závodníci z ČR Aneta Loužecká a Pavel Vrtík, kteří se tak pro rok 2020 stali úřadujícími mistry ČR. Oba dva z pořádajícího HO Lokomotiva Brno, takže s rozvojem lezeckého zázemí v Brně je tak trochu jasné, kam se Aneta chystá v budoucnu na školu :-)

 

     pn20067037_kvalifikace 5, Aneta Loužecká   pn20068844_finále Pavel Vrtík

     Aneta Loužecká                               Pavel Vrtík

 

Nejvyšší příčky na pódiu žen pak obsadily na třetím místě Maria Šoltésová (SVK), celkově druhá Aneta Loužecká (CZE) a první Olga Kosek (POL). Mezi muži těsně pod nejvyššími stupni 4. místo celkově Pavel Vrtík (CZE), třetí Alexader Huszo (POL), na druhém místě Juraj Švigál (SVK) a vítězem se stal Marek Černý (SVK).

 

     pn20067839_finále, Alexader Husczo   pn20068974_finále Marek Černý

     Alexader Huszo                                      Marek Černý

 

   pn20068935_finále Olga Kosek  pn20067673_kvalifikace 5, Maria Šoltésová

   Olga Kosek                                     Maria Šoltésová

 

Velké poděkování patří městu Brnu, Jihomoravskému kraji a Českému horolezeckému svazu, bez jejichž finančního krytí by letos nebylo v našich silách akci zrealizovat. Poděkování však patří i našim dlouhodobým partnerům, kdy přes problémy, které letos většina firem má nám pomohli v maximálně možném rozsahu. HUDY, PETZL, TENDON, ROCKEMPIRE, BERNARD, kteří poskytli ceny a HUDY STĚNA Brno a HUDY STĚNA Ústí, díky nimž máme k dispozici více jak 300 drytoolingových chytů.

 

Letos to bylo bez afterparty, ale díky i za to, že bylo vůbec. Prostě je to jako v horách, někdy musíte mít trochu štěstí, být připravení i z beznadějné pozice nastoupit a zkusit, ale hlavně pořád dokázat jít dál. Všem díky a současně přeji klidné svátky a ať je ten příští, nový rok 2021 už normální.

 

Užijte si atmosféru ještě jednou, alespoň z videa Lukáše Ondráška.

 

    pn20067424_kvalifikace 4, Lukáš Ondrášek   pn20067898_finále, Veronika Šteflová    pn20067971_finále Denisa Šulcová   pn20067705_pilíř

    L.Ondřášek              V. Štěflová       D.Šulcová                 noční pilíř

 

Co dál? Nezmizíme a nebudeme zmizelí…

 

Pilíř je všem lezcům k dispozici. Aktuálně nabízí přes dvacet barevně odlišených cest a variant v obtížnostech D4 až D12. Informace k aktuálnímu provozu, domluvě spolulezců a podobně nejlépe na FB skupině „drytool brno“ https://www.facebook.com/groups/366022571346991

 

Prosíme dodržujte při návštěvách pilíře několik jednoduchých pravidel:

Co se týče fungování pilíře dále...

- Pilíř je spravován HO LOKOMOTIVA  Brno, členové HO se starají o jeho

  údržbu a další rozvoj
- Za lezení na pilíři se nevybírá vstupné, pokud si chcete zalézt, je

   k dispozici. Pakliže chcete přispět na jeho údržbu a rozvoj, prosím

   uhraďte za lezení vámi zvolenou částku na transparentní účet HO

   LOKOMOTIVA  Brno 2801236055/ 2010, na návštěvním řádu u paty pilíře

   je QR kód pro provedení platby.
- Při návštěvě pilíře prosím respektujte, že jsme oblasti obytné zástavby.

   Na hřiště pod pilířem prosím nevjíždějte auty, toaleta hrazená z

   prostředků HO LOKOMOTIVA Brno je umístěna u pilíře, prosím využívejte

   ji. Odpadky prosím odvážejte, případně jeden koš je v prostoru hřiště.
- V převislých částech jsou osazeny fixní expresky, v kolmicích pouze

   slaňovací. V průběhu zimy dojde k osazení slaňovacích řetězů do všech

   vratných bodů. Zásadně se nespouštějte pouze z jednoho jistícího bodu,

   vždy nechejte propnuté alespoň dva. Přístupová fixní lana prosím

   zanechejte na svých místech.
- Pakliže zjistíte jakýkoliv problém, neprodleně prosím dejte vědět

   na tel. 603 810 600 nebo e-mail: ghok4YUS%.MxR_29g
- Celý prostor a fungování pro lezení je založeno na vzájemné důvěře

   Magistrátu města Brna, UMČ Kníničky a členů HO LOKOMOTIVA Brno, 

   to jak se budeme jako lezci prezentovat, bude základem pro to, jak nás

   nelezecká komunita bude vnímat a bude na nás reagovat.

 

pn20069031_vysmátý ředitel závodu

 

Foto Pavel Nesvatba

Ředitel závodu Radek Lienerth - Zoban