Facebook

Český horolezecký svaz

Rally Stubai 2008

07. 01. 2008 | Rubrika: Tradiční skialpinismus | Komentáře (5)

Rakousko

 1. Rally se účastní 2 -členná nebo 3 -členná družstva s minimálním věkem účastníků 18 let.
  Každý z účastníků startuje na vlastní nebezpečí.
 2. Povinná výzbroj
  Potsdamer Hütte (c) Alpenverein
  ©Alpenverein
  a) jednotlivců -lyže se skialpinistickým vázáním a stoupací pásy, mačky, cepín, 1 ks horolezecká smyčka min. 2m dlouhá, průměr 6 mm, 2 ks horolezecká karabina, vložka do spacího pytle, Pips nebo Berdin, sněhová lopatka a lavinová sonda, protivětrná souprava nebo bivak sak
  b) družstev -horolezecké lano min. 30 m dlouhé, průměr 9mm, lékárnička a buzola
 3. Termín: 28. - 31. 3. 2008
 4. Sraz: Potsdammer Huette, Sellrain - Rakousko 
 5. Program:
  28.3.2008 - sraz účastníků na chatě AV Sekce Potsdam, Potsdammer Huette v 17:00 hod. ( parking Sellrain )
  29.3. - 1. etapa rally
  30.3. - 2. etapa rally, vyhodnocení, losování o cenu rally
  31.3. - odjezd účastníků
 6. Ubytování a stravování: na chatě, nocleh: ubytovna + polopenze ( snídaně, večeře, čaj na túru)
 7. Přihlášky:
  Nahrazuje úhrada poštovní poukázkou ve výši 3 300.- Kč/ osoba jako záloha na krytí skutečných výdajů zaslaná nejpozději do 11.1.2008 na adresu: René Bulíř, Na Pískovně 650, 460 14 Liberec 14 nebo převodním příkazem na účet René Bulíř, ČSOB Liberec číslo účtu: 805018953/0300, variabilní symbol- rodné číslo.
 8. Podmínky:
  a) Rally je určena zkušeným skialpinistům s platnou lékařskou prohlídkou ne starší 1 roku, jejíž potvrzení bude kontrolováno při prezentaci a podmiňuje účast na rally.
  b ) V případě neúčasti bude zúčtovatelná záloha vrácena bez storno poplatku ve výši 1 650,- Kč ( bude tedy vráceno pouze 1 650,- Kč) do 30.6.2008.
  c) Rally je akcí Českého horolezeckého svazu. Za absolvování každé etapy ve stanoveném limitu obdrží aktéři stanovený počet bodů. Za dosažení bodovaného vrcholu obdrží další stanovené body. Z maxima dosažených bodů budou odečteny trestné body v určené výší za neúplnost povinné výzbroje. Počty bodů budou ohlášeny na večerním a raním briefinku před etapou. Ti co obdrží maximálně možný počet bodů se zúčastní losování o cenu rally.
  d) Úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh v zahraničí si hradí každý účastník individuálně a přebírá i všechna rizika z toho plynoucí.
  e) Počet účastníků je omezen. V případě většího počtu zájemců, než je stanoven rozhoduje pořadí došlých přihlášek a účast na předcházející rally. Nezařazenýrn účastníkům bude vrácena záloha do 30. 1. 2008
  f) Úhrada v uvedené výši platí pouze pro členy Alpenvereinu. Ten kdo se nebude moci prokázat členským průkazem AV uhradí na místě 24Euro. 
 9. Pořadatel:
  Subkomnise tradičního skialpinismu ČHS

| Komentáře(5)