Facebook

Český horolezecký svaz

Kuchař

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Jizerské hory

0 hodnocení

Věž stojí v poslední pravotočivé zatáčce silnice vedoucí z Tanvaldu na Světlou (Penzion Josef), cca 500 m pod křížením silnice se zelenou turistickou značkoku. Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Údolní rozevřenou spárou bez pomoci kmene na plošinu a spárou do vrcholového mechového rajbásku.
  • Autoři neznámí
  • V levé straně západní údolní stěny soolíkem do vodorovného zářezu (jištění) a cestou e2 nebo a1 na vrchol.
  • M.Hasan,2006
  • Uprostřed západní stěny sokolíkovým odštěpem přes velké pecky (jištění) do vodorovného zářezu (jištění) a při tupé hraně vrcholové hlavičky (borhák) a velké pecky na vrchol.
  • M.Hasan, J.Koudelka,28.3.2011
  • Ze severní strany náhorní plošiny překrok do západní stěny a podél hrany na vrchol.
  • M.Hasan,2006
  • Přeskok na plošinu pod vrcholovou hlavičku a cestou a1 na vrchol.
  • M.Hasan,2000
  • Středem severní stěnky na vrchol.
  • M.Hasan,2008
  • Vpravo od cesty g1 podél hrany do vodorovné římsy a shodně s cestou g1 na vrcholovou hlavičku.
  • Josef Koudelka, M.Hasan,28.3.2011
  • Od východu z náhorní plošiny soustavou spárek na vrchol.
  • M.Hasan,1998
  • Severozápadní hranou do vodorovného zářezu (jištění) a cestou e2 na vrchol.
  • M.Hasan,2011
  • Vpravo od údolní spáry hranou na plošinu a cestou a1 na vrchol.
  • M.Hasan,2011

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

Část terénů je v NPR Jizerskohorské bučiny. Lezení v rezervaci je povoleno celoročně jen na vyjmenované objekty a v oblastech vymezených v mapové příloze. Není dovoleno upravovat a měnit povrch skály, lezení ledů je povoleno za dostatečné vrstvy ledu ve vyznačených sektorech. Drytooling je povolen jen v lomu v Oldřichově. Zahnízdění ptáků je povinnost hlásit.
- Magnézium je povoleno jen od stupně VIIIb jizerské stupnice

- Jištění fixními prostředky a vklíněnci.

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Zdeněk Bouda | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz