Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Rodiče

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NP České Švýcarsko

0 hodnocení

Číslo v mapě NPČŠ Soutěsky: 26
Skála v databázi gipfelbuch.de

Skála je v klidovém území Národního parku

 • MORFEOVA NÁRUČ, Přeskok 1
  • Uprostřed J stěny Otce postavením na římsu ke kruhu. Vpravo JV hranou na vrchol Otce a skok na vrchol.
  • František Žid, K.Bělina, Zdeněk Hubka, M. Džurban,27.3.1977
  • Jako Morfeova cesta ke kruhu, výše stěnou vlevo na vrchol Otce a skok na vrchol.
  • Axel Steinborn, V. Didilier, E. Soinder,3.6.1984
 • OZVĚNA, VIIa
  • Vpravo v S stěně krátkou spárou na zarostlou římsu a komínem mezi Rodiči a Dětmi ke skalnímu oknu. Stěnou ke kruhu, traverz doprava na SZ hranu a jí na vrchol.
  • Karel Bělina, František Žid,2.4.1977
  • Ozvěnou ke kruhu a od něj přímo přes převis na vrchol.
  • J. Hudlák,4.8.1979
  • Ve středu S stěny krátce stěnou na zarostlou římsu, koutovou spárou na další římsu a vlevo roční spárou na vrchol.
  • Karel Bělina, František Žid,2.4.1977
 • PŘEVISLÁ HRANA, Přeskok 1
  • JZ hranou Otce na římsu a hranou dále na vrchol Otce. Skok na vrchol.
  • Karel Bělina, František Žid,2.4.1977
  • Od J trhlinou a komínem na skalní blok, komínem a stěnou ma vrchol.
  • Autoři neznámí,1913
 • TAJNÁ SOUTĚSKA, Přeskok 1
  • Jako Východní komín asi 6m vzhůru, vlevo hranou a stěnou přes kruh na vrchol Otce. Skok na vrchol.
  • Jürgen Höfer, G.Hommel,2.12.1995
  • Od nástupu Večerní hrany doleva do údolní stěny na velkou plošinu. Stěnou šikmo doleva vzhůru mezi vrcholy a tupou JZ hranou na vrchol.
  • Karel Bělina, M.Bělinová,8.3.1975
  • Vlevo od nástupu Staré cesty JV hranou na vedlejší věžičku, sestup do sedla a jako Stará cesta na vrchol.
  • Karel Bělina, František Žid,2.4.1977
  • Od V komínem do sedla mezi vrcholy Otce a Matku. Starou cestou na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Od Z komínem do sedla mezi vrcholy a jako Stará cesta na vrchol.
  • František Žid, K.Bělina,2.4.1977
  • Vlevo od Západního komína koutem a spárou ke skalnímu oknu, převislou spárou a žlábkem na vrchol.
  • František Žid, K.Bělina,2.4.1977
  • Vlevo v S stěně převislou hranou na zarostlou římsu, vpravo stěnou a krátkou spárou na plošinu (kruh). Převislou spárou na vrchol.
  • Karel Bělina, František Žid, Zdeněk Hubka, M. Džurban,27.3.1977

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Průvodce k sektoru

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta