Facebook

Český horolezecký svaz

Golem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Klokočské skály

2 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • Biologický festival, VIII, RP VIIIb
  • V pravé části pravé boční stěny, stěnou na šikmou římsu k 1. BH. Stěnou a koutem ke 2. kruhu. Převislou stěnou a spárou na temeno.
  • Petr Slanina (sólo se samojistem),9.9.2018
  • Trhlinou a spárou cesty "Hliněnej bojovník" až na polici a převisem k 1. kruhu. Stěnou přímo ke 2. kruhu. Šikmo vlevo do ukloněné stěny, to přímo na plato a "Normální cestou" na vrchol.
  • Petr Slanina, J. Plamínek,1.5.2018
  • V pravé části spodní stěny spárou na konec ke kruhu. Stěnou zleva na konec kew kruhu. Stěnou zleva do zářezu a přímo n.t. (libovolně třeba i dále, nebo domů)
  • Petr Slanina, J. Plamínek,8.9.2018
  • V levé boční údolní stěně trhlinou, spárou a vhloubením až na polici. Vpravo k 1. kruhu. Převískem a stěnou ke 2. kruhu, výše ubíhající na plató a "Normální cestou" na vrchol.
  • Petr Slanina (sólo se samojistem),22.4.2018
  • Levou údolní hranou a spárou do díry, stěnou k 1. kruhu, dále stěnou ke 2. kruhu. Převisem ke 3. kruhu, stěnou ke 4, kruhu a stěnou na plató. "Normální cestou" na vrchol.
  • Petr Slanina, J. Plamínek,1.7.2018
 • Putovní vidle, IXb-c, 35m
  • Krátce variantou Údolní cesty a doprava stěnoiu ke kruhu. Stěnou doprava, sokolíčky a podél trhliny ke 2. kruhu. Převisem vzhůru až na římsu ke 3. kruhu cesty "Rabi Práwi", tou na vrchol.
  • Petr Slanina (sólo se samojistem),16.8.2019
 • Rabi Léwi, RP VIIIb
  • V pravé části náhorní stěny vpravo od spáry, doprava a stěnou k 1. kruhu, stěnou vzhůru ke 2. kruhu, stěnou, výše ukloněnou na plató a "Normální cestou" na vrchol.
  • Petr Slanina (jištěn),20.5.2018
  • Variantou údolní spáry ke kruhu. Stěnou přímo až na římsu a zprava převisem ke 2. kruhu. Stěnou ke 3. kruhu. Stěnou a při hraně ke č. kruhu. Hranou na plató a "Normální cestou" na vrchol
  • Petr Slanina (sólo se samojistem),29.4.2018
  • Cestou "Šém" ke 2. kruhu. Dále stěnou přímo ke 3. kruhu a přímo pod vrcholovou hlavu. Vpravo do stěny a přímo na vrchol.
  • Petr Slanina, J. Plamínek,20.5.2018
 • Varianta prázdné jamky, VIIb, RP VIIc
  • V náhoří z meziprostoru komínem do římsy, lehce vlevo a přes převis k 1. kruhu. Stěnou přímo a zleva ke 3. kruhu cesty "Šém", tou na vrchol.
  • Petr Slanina (sólo se samojistem),29.6.2018
 • 1)Normální cesta, RP V, 10m
  • Spárou v JZ stěně na předvrcholové plato (hodiny v podstavci hlavičky). Stěnkou z dolní strany na vrcholovou hlavičku.
  • neznámí lezci
 • 2)Umělá cesta, RP I, 10m
  • Po umělých stupech v levé části náhorní stěny na předvrcholové plato a NC na vrchol.
  • neznámí lezci
  • Širokou spárou a výše úzkým komínem na polici. Spárou na předskalí a Umělou cestou na vrchol.
  • Josef Koudelka,27.10.2007
 • 4)Šém, VIIb, 20m
  • Z údolí v pravé části stěny spárou jako Mechanická figurína na konec a vlevo stěnou ke kruhu. Přímo a vpravo ke 2.Q, stěnou do police a v ní traverz ke 3.Q, dále na předvrcholové plato a n.v.
  • Josef Koudelka, J. Koudelková, M.Koudelková,1.8.2015
  • Koutem vpravo od spáry (uzle) ke kruhu a do police. Traverz vlevo do "Údolní spáry".
  • Josef Koudelka,26.10.2007
 • 6)Údolní spára, VIII, 20m
  • Nejprve trhlinou a poté spárou přes dva kruhy na předvrcholové plato. N. c. na vrchol.
  • Jiří Janoušek, M.Keyř, S.Tarasov,1986

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 30. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2016, seznam povolených skal orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- Členové ČHS a svazů UIAA musí na požádání ukázat klubový průkaz
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- Zákaz magnézia a chemických prostředků s výjimkou Panteon, I. a II. liga, slaňovat jen za trvalé slaňáky

OVK Jizerské a Lužické hory | Hlášení závad | Správce Josef Koudelka | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

30. 7. Labák pravý břeh, Růžové stěny. Mladí čápi ještě nelétají, uzávěra prodloužena do 20.8. Díky za respektování.
Instagram

Instagram Horosvaz