Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Litická stěna - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)NÁHORNÍ, II
  • Náhorní stěnkou n.t.
  • Zdeněk Hubka
  • N u pravé údolní hrany a dále k 1. K, šikmo doleva ke 2. K a stěnou přímo n.t.
  • Josef Zámečník, Z. Hubka,17.5.1998
 • 3)DEN PO TÉ, VII
  • Levou částí údolní stěny přes 1. K na polici ke 2. K, převislou stěnou n.t.
  • J.Zámečník a Zdeněk Hubka,7.6.1998
  • Od SV hrany šikmo doprava ke spárce s K. Dále přes pilíř a stěnou vpravo n.t.
  • Zdeněk Hubka, J.Zámečník,17.5.1998
 • 5)ZKRATKA, V
  • Vlevo od SV hrany stěnkou do spáry a jí na pilíř cesty „Den po té“ a jí n.t.
  • J.Zámečník, Zdeněk Hubka,17.5.1998

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

- Povolení platí pro volné lezení, není povoleno ledolezení, drytooling, bouldering, via ferrata
- nesmí být odstraňovány dřeviny a rostlinný kryt skal. Nepoškozovat povrch skály:
- Zákaz RP a OS pokud by dřelo lano, prodlužovat jištění na skále aby se nedřel okraj
- zákaz magnézia a kovových jisticích pomůcek
- zákaz slaňování za stromy a keře, lezení na skalách nasáklých vodou, zasněžených a zaledněných
- lezení jen zdola, max. 5 členů družstva, zákaz TOP ROPE
7a

OVK Kokořínsko | Hlášení závad | Správce Otto Cihelna st. | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu