Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Soví věž I (Eulenturm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de


GPS? Máte souřadnice této skály? Pošlete nám je, prosím!

  • Z náhorní strany doprava přes K do spáry, jí na plošinu (dK) a n.v.
  • K.Schreiber, K.Stolbe,4.8.1920
  • Přímo ve spádnici spáry Staré cesty trhlinou ke kruhu.
  • Jiří Vltavský (jištěn),26.3.2017
  • Pravou částí náhorní stěny pod převis ke K, doleva přes převis n.v.
  • Milan Krauskopf a Dalibor Slánský, L.Martínek,4.6.1985
  • Náhorní stěnou šikmo doleva přes převis ke K a přímo (hodiny) n.v.
  • Tomáš Túró a Luboš Martínek, L.Túró,22.8.1984
 • 5)KURTZE KANTE, VI, RP VII
  • Postavením na levou náhorní hranu, doleva do spáry a na balkón. Pravou hranou n.v.
  • Gunter Hommel, E.Schönfelder,1.7.1978
  • Středem údolní stěny přes 2 K na plošinu a n.v.
  • Luboš Martínek a Dalibor Slánský,13.7.1986

Obrázková galerie

Soví věž I, foto J. Klicpera
Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

- Povolení platí pro volné lezení, není povoleno ledolezení, drytooling, bouldering, via ferrata
- nesmí být odstraňovány dřeviny a rostlinný kryt skal. Nepoškozovat povrch skály:
- Zákaz RP a OS pokud by dřelo lano, prodlužovat jištění na skále aby se nedřel okraj
- zákaz magnézia a kovových jisticích pomůcek
- zákaz slaňování za stromy a keře, lezení na skalách nasáklých vodou, zasněžených a zaledněných
- lezení jen zdola, max. 5 členů družstva, zákaz TOP ROPE
7a

OVK Kokořínsko | Hlášení závad | Správce Martin Strnad | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu