Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Mourek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Kokořínsko - Máchův krajPR Kokořínský důl

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Náhorním komínem na temeno kulisy a přes jeskyňku n. v.
  • Vladislav Strnad, I. Zuber,18.3.1990
 • 2)Varianta, IV
  • Zcela vpravo v JZ stěně spárou do komína a orig. cestou n. v.
  • Ondřej Hrudka, J. Hrudková,27.7.2019
  • Z masivu přeskok n. v.
  • Jan Paul,12.9.2009
  • Z masivu sestup spárkou na polici a přepadem n. v.
  • Luboš Martínek, P. Pavelka,3.4.1993
  • "Sestupovou cestou" krátce sestoupit a přeskok n. v.
  • Jan Paul,12.9.2009
  • Zprava při pravé údolní hraně ke K. Do římsy, vlevo do cesty „Dáš si mlíčko z konzumu?“ a jí přes její 2. K n. v.
  • Petr Slanina, J. Vltavský,27.7.2019
  • Středem údolní stěny do římsy k 1. K, vpravo do díry, stěnou ke 2. K a dále stěnou přímo n. v.
  • Petr Slanina, J. Vltavský, J. Frič, O. Hrudka, J. Koudelka,27.7.2019
  • Ve V stěně podél spáry na římsu (smyčka), traverz za hranu do údolní stěny, šikmo vpravo vzhůru ke K, vpravo vzhůru na římsu (hodiny) a vpravo n. v.
  • Vladislav Strnad, I. Zuber,2.6.1990
 • 9)Varianta, VI
  • Od K šikmo vlevo do jeskyňky a spárkou n. v.
  • Petr Pavelka a Luboš Martínek,3.4.1993
  • „Údolní cestou“ až za traverz (smyčka). Vlevo do středu pilíře a jím přes K přímo n. v.
  • Petr Slanina, J. Vltavský, O. Hrudka,27.7.2019
  • Spárou na temeno kulisy a Náhorní cestou n. v.
  • Luboš Martínek, P. Pavelka,3.4.1993

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Rozhodnutí 2020, mapy orgán OP CHKO Kokořínsko
1b

Podmínky lezení

- Povolení platí pro volné lezení, není povoleno ledolezení, drytooling, bouldering, via ferrata
- nesmí být odstraňovány dřeviny a rostlinný kryt skal. Nepoškozovat povrch skály:
- Zákaz RP a OS pokud by dřelo lano, prodlužovat jištění na skále aby se nedřel okraj
- zakázáno magnézium a kovové jisticí pomůcky
- zákaz slaňování za stromy a keře, lezení na skalách nasáklých vodou, zasněžených a zaledněných
- lezení jen zdola, max. 5 členů družstva, zákaz TOP ROPE
7a

OVK Kokořínsko | Hlášení závad | Správce Jiří Vltavský | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz