Facebook

Český horolezecký svaz

Admirál - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
75 m
CHKO Labské pískovceNPR Kaňon Labe

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de
Plánované prvovýstupy nahlásit 30 dní předem, schvaluje Správa NPČŠ.

 • 1)Výstřel před příď, RP VIIIa, 50m
  • Vlevo v SZ stěně z balkonu spárou dále stěnou 7 BH ke slanění.
  • Frank Meissner x Matthias Werner,19.5.2019
  • Od 1.K cesty „Tržiště iluzí“ přímo přes převis a stěnou podél hrany (2K) ke spáře. Tou do výklenku, šikmo vlevo na hranu a tou na vrchol.
  • J.Paul a V.Nehasil,22.4.2004
  • V blízkosti levé údolní hrany stěnou a sokolíkem k 1.K. Stěnou pod převis, traverz asi 4m vpravo, přes převis a mírně vlevo ke 2.K. Stěnou do římsy a traverz vpravo ke 3.K. Stěnou (4.K) a spárami na vrchol.
  • Richard Litochleb, P.Laštovička,4.7.1989
 • 4)Varianta, VIIc
  • Od 4.K cesty „Tržiště iluzí“ šikmo doprava ke K a stěnou (BH) přímo na vrchol.
  • Peter Kohbach a Tino Kohbach,22.10.1994
 • 5)Opustte palubu!!!, ****, AF VIIIb, RP VIIIc
  • Nástup jako „Schůzka s ďáblem“ a vlevo stěnou (4BH) přímo přes převis ke 2.K „Tržiště iluzí“. Vzhůru (3BH), nakonec vlevo spárou cesty „Výprodej snů“ na římsu ke slaňovacímu BH.
  • Konrad Schlenkrich a Stefan Hille,5.8.2012
  • Vlevo od „Cesty přes skobičku na obraz“ koutem a širokou spárou ke K. Dále ruční spárou do jeskyně (stanoviště). Vpravo přes převis a vzhůru ke 2.K a 3.K, šikmo vlevo a stěnou ke 4.K. Stěnou do římsy, přes převis do spáry a tou na vrchol.
  • Miroslav Michlík a Michal Nagy,10.5.1985
 • 7)Cesta přes skobičku na obraz, *****, VIIIa, RP VIIIb
  • Stěnou přes 3K do police. Stěnou přímo přes 3K ke 4.K cesty „Schůzka s ďáblem“. Tou na vrchol.
  • Tino Kohbach, Peter Kohbach,15.10.1994
 • 8)Chléb a hry, AF VIIIa, RP VIIIb
  • Vlevo od hrany cesty Morituri te salutant stěnou přes 7 bh k 2. kruhu od cesty Schůzka s ďáblem a pak´přímo dále přes 6bh ke slaňovacímu bh.
  • Jens Manka a Chris Jan Stiller,20.4.2016
  • V levé části stěny po vystouplé hraně na balkón a vpravo ke K. Šikmo doleva na hranu a po ní ke 2.K. Traverz doprava do komína a jeho levou stěnou do římsy, tou doleva na plošinu na hraně. Hranou přes převis a dále stěnou na vrchol.
  • Miroslav Mikyška, P.Petrle,15.5.1982
 • 10)Roznožka, VIIa
  • Vpravo od cesty „Morituri de salutant“ koutem a komínem ke K této cesty. Dále komínem a spárou do jeskyně (stanoviště). Převislou spárou a rozpěrným komínem nad převis a komínem na vrchol.
  • Miroslav Michlík, P.Laštovička, L.Černý,15.10.1984
 • 11)Plnou parou vpřed, *****, RP VIIIb
  • Vpravo od cesty „Roznožka“ spárou a stěnou přes 6BH ke K. Stěnou přes 5BH pod převis a cestou „Mořský vlk“ přes 2K ke slaňovacímu BH.
  • Pavel Černý a Richard Litochleb,18.4.2004
 • 12)Mořský vlk, RP VIIIc
  • Stěnou vpravo od cesty „Plnou parou vpřed“ přes 2 BH k 1.K. Přes převis a stěnou přes 4BH ke 2.K. Stěnou ke 3.K a zprava na polici. Traverz vlevo ke 4.K. Přes převis a stěnou (2K) ke slaňovacímu BH.
  • J.Paul, V.Pešek, T.Hovorka, D.Peterka,11.9.1997
  • Od 2.K vlevo do trhliny, tou na konec a stěnou (2BH) mírně vlevo ke 4.K cesty „Mořský vlk“.
  • Jan Paul a Vladimír Pešek, T. Hovorka, D. Peterka,11.9.1997
 • 14)Náprstek, VIIc
  • Nástup stejně jako cesta „Tatranský pozdrav“. 30m lehkým terénem mírně vlevo na balkónek (stanoviště). Vlevo spárou na její konec a stěnou ke K. Stěnou, později spárou a komínem na vrchol.
  • Z.Weingartl, P.Weingartl,24.8.1982
  • Nástup velkým koutem v pravé části stěny. Koutem pod převis, komínem a spárou nad něj. Dále stěnou šikmo vpravo do rozpěrného komína a tím na vrchol.
  • Miroslav Michlík, P.Laštovička,11.10.1984
  • Od prvního kruhu cesty,,(Up in the Air) " vlevo podél trhlin ke hraně pilíře 2 kruhy a stěnou k 3 kruhu středem pilíře přes 2 kruhy na polici k 6 kruhu cesty (Up in the Air) a dále ke slanáku.
  • Vladislav Nehasil a Jan Paul,2012
 • 17)Up in The Air, ***, RP Xa
  • Vpravo v JZ stěně nevýraznými trhlinami ke K. Přímo, později mírně vpravo zahnutou hranou přes 3K na polici. Trhlinou a převislou stěnou přes 2K na římsu ke slaňovacímu BH.
  • Jörg Andreas,Neznámý
  • Spárou (hodiny) na její konec ke K. Stěnou do trhlin, těmi do velké římsy a stěnou n.v.
  • Stanislav Lukavský, V.Sojka,6.6.1992
 • 19)Dlouhý jako blbec, AF Xa, 50m
  • Nástup vlevo cesty Varianty Teta Hela přímo za velkým bukem se zarostlým kamenem přes 2 kruhy a BH ke 3.kruhu v bílé, převislé stěně, dále přímo stěnou přes 4BH , dále vlevo k prstové spáře a to přes 2Bh na její konec a dále mírně vpravo (BH) ke slanění (slBH) Pozor délka c…
  • Filip Hebelka x Václav Šatava x Miroslav Sameš,25.10.2020
  • Stěnou ve spádnici spáry ke K a dále na vrchol.
  • Miroslav Mikyška, J. Mach,15.5.1984
 • 21)Písek na obzoru, ***, RP IXa
  • Vlevo od „Tata Hela“ stěnou (křižujeme spáru) přes 7BH ke slaňáku.
  • Chris-Jan Stiller & Sebastian Thiele,6. 4. 2014
 • 22)Volume doprava , AF Xb, 65m
  • Asi 6 m nalevo od cesty Teta Hela z balkonu (od suchého pahýlu) stěnou mírně vlevo, později vzhůru přes 6 BH. Doprava k 7. BH, vlevo při hraně na římsu a ke slaňovacímu BH. Doprava a jako Teta Hela zářezem na temeno.
  • Tomáš Sobotka a Jiří Chocholoušek a Martin Klonfar, Robert Hes,8.11.2015
 • 23)Teta Hela, **, VIIb
  • Nástup doleva ubíhající trhlinou (za velkým bukem) ke spáře (K). Spárou n.v.
  • Miroslav Mikyška, P.Petrle, J.Zubač, T.Bařtipán,15.5.1984
  • Asi 3m od pravé údolní hrany přes 9 Qkruhů stěnou , pak zprava na v.
  • Pavel Jiráček  a Pavel Filipka,1. 4. 2012
 • 25)Nemádžistán, ****, RP IXa, 45m
  • Pravou hranou Admirála přes 7K n.v.
  • Autoři neznámí,září 2008
 • 26)Úkolová práce, RP VIIIa
  • Od právé údolní hrany vpravo stěnou přes 6 kruhů ke slanáku.
  • Jens Manka a Thomas Kúntscher,26. 6. 2011
 • 27)Solarní panel, ****, RP VIIIa
  • Jižní stěnou přes 8BH ke slaňovacímu BH.
  • R.Litochleb a P.Laštovička a R.Antoš,1. 8. 2009
 • 28)Panelstory, RP VIIIb
  • V J stěně vpr. od c. Solární panel přes 6 BH
  • Richard Litochleb a Petr Laštovička, R. Štrunc,19. 6. 2010
 • 29)Sorry jako, RP VIIIc
  • Společně s cestou Panelstory ke 2. BH. Nad ním stěnou šikmo vpravo ke 3. BH a přímo vzhůru přes 4. BH, římsu a 5. BH, nakonec vlevo ke slanění. (Dolní část též koutkem a pak vlevo k 1. vlastnímu BH.)
  • Jiří Chocholoušek a Robert Hes,15.2.2017

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021, mapa 2021, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostu na skalách, neodstraňovat kameny, nečistit stpáry
- nerušit hnízdící ptáky, respektovat omezení, používat vyznačené přístupy
- zákaz magnézia a chem. prostředků, lézt na suché skále za denního světla
- nepoužívat jisticí prostředky poškozující skálu, tvrdou obuv, nenechávat erárky
- zákaz přeskoků mezi masivy a věžemi
- zákaz slackline
- prvovýstupy na některé skály podléhají omezením - viz Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021

Zamýšlený prvovýstup nutno ohlásit nejméně 30 dní předem, Správa NP jej může zakázat, nebo stanovit podmínky

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Zbyněk Homola | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

28. 2. od 1.3. omezení Výří skály, Kotýz, Čtyři palice, Labské pískovce včetně NP České Švýcarsko
26. 2. Začalo období hnízdění a s ním spojené uzavírky skal - sledujte aktuální informace.
26. 2. Sušky: Do 30.6. zákaz lezení na části Sokolí věže, platí pro cesty vpravo od Velké plotny až po Nepovedenou cestu a přechod hřebene.
Instagram

Instagram Horosvaz