Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Admirál - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
75 m
CHKO Labské pískovceNPR Kaňon Labe

2 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de
Plánované prvovýstupy nahlásit 30 dní předem, schvaluje Správa NPČŠ.

 • 1)Výstřel před příď, ***, RP VIIIa, 50m
  • Vlevo v SZ stěně z balkonu spárou dále stěnou přes 7 BH ke slaň. BH.
  • Frank Meissner a Matthias Werner,19.5.2019
 • 2)Výprodej snů, RP VIIIb, 60m
  • Od 1.K cesty „Tržiště iluzí“ přímo přes převis a stěnou podél hrany (2 K) ke spáře. Tou do výklenku, šikmo vlevo na hranu a tou na vrchol.
  • Jan Paul a Vladislav Nehasil,22.4.2004
 • 3)Tržiště iluzí, RP VIIIa, 60m
  • V blízkosti levé údolní hrany stěnou a sokolíkem k 1.K. Stěnou pod převis, traverz asi 4m vpravo, přes převis a mírně vlevo ke 2.K. Stěnou do římsy a traverz vpravo ke 3.K. Stěnou (4.K) a spárami na vrchol.
  • Richard Litochleb, P. Laštovička ml. , P. Laštovička st.,4.7.1989
 • 4)Varianta, RP VIIIa, 65m
  • Od 4.K cesty „Tržiště iluzí“ šikmo doprava ke K a stěnou (BH) přímo na vrchol.
  • Peter Kohbach a Tino Kohbach,22.10.1994
 • 5)Opustte palubu!!!, ****, RP VIIIc, 60m
  • Nástup jako „Schůzka s ďáblem“ a vlevo stěnou (4 BH) přímo přes převis ke 2.K „Tržiště iluzí“. Vzhůru (3 BH), nakonec vlevo spárou cesty „Výprodej snů“ na římsu ke slaň. BH.
  • Konrad Schlenkrich a Stefan Hille,5.8.2012
 • 6)Schůzka s ďáblem, RP VIIIa, 60m
  • Vlevo od „Cesty přes skobičku na obraz“ koutem a širokou spárou k 1.K. Dále ruční spárou do jeskyně (stanoviště). Vpravo přes převis a vzhůru ke 2.K a 3.K, šikmo vlevo a stěnou ke 4.K. Stěnou do římsy, přes převis do spáry a tou na vrchol.
  • Miroslav Michlík a Michal Nagy,10.5.1985
 • 7)Cesta přes skobičku na obraz, *****, RP VIIIb, 60m
  • Stěnou přes 3 K do police. Stěnou přímo přes 3 K ke 4.K cesty „Schůzka s ďáblem“. Tou na vrchol.
  • Tino Kohbach, P. Kohbach,15.10.1994
 • 8)Chléb a hry, RP VIIIb, 60m
  • Vlevo od hrany cesty Morituri te salutant stěnou přes 7 BH ke 2.K od cesty Schůzka s ďáblem. Dále přímo přes 6 BH ke slaň. BH.
  • Jens Manka a Chris-Jan Stiller,20.4.2016
 • 9)Morituri de salutant, RP VIIIa, 60m
  • V levé části stěny po vystouplé hraně na balkon a vpravo k 1.K. Šikmo doleva na hranu a po ní ke 2.K. Traverz doprava do komína a jeho levou stěnou do římsy, tou doleva na plošinu na hraně. Hranou přes převis a dále stěnou na vrchol.
  • Miroslav Mikyška, P. Petrle,15.5.1982
 • 10)Roznožka, AF VIIa, 60m
  • Vpravo od cesty „Morituri de salutant“ koutem a komínem ke K této cesty. Dále komínem a spárou do jeskyně (stanoviště). Převislou spárou a rozpěrným komínem nad převis a komínem na vrchol.
  • Miroslav Michlík, P. Laštovička st. , L. Černý,15.10.1984
 • 11)Plnou parou vpřed, *****, RP VIIIb, 60m
  • Vpravo od cesty „Roznožka“ spárou a stěnou přes 6 BH ke K. Stěnou přes 5 BH pod převis a cestou „Mořský vlk“ přes 2 K ke slaň. BH.
  • Pavel Černý a Richard Litochleb,18.4.2004
 • 12)Mořský vlk, RP VIIIc, 60m
  • Stěnou vpravo od cesty „Plnou parou vpřed“ přes 2 BH k 1.K. Přes převis a stěnou přes 4 BH ke 2.K. Stěnou ke 3.K a zprava na polici. Traverz vlevo ke 4.K. Přes převis a stěnou (2 K) ke slaň. BH.
  • Jan Paul a Vladimír Pešek a Tomáš Hovorka, D. Peterka,11.9.1997
 • 13)Varianta (Mořský vlk), RP IXa, 60m
  • Od 2.K vlevo do trhliny, tou na konec a stěnou (2 BH) mírně vlevo ke 4.K cesty „Mořský vlk“.
  • Jan Paul a Vladimír Pešek, T. Hovorka, D. Peterka,11.9.1997
 • 14)Náprstek, AF VIIc, 60m
  • Nástup stejně jako cesta „Tatranský pozdrav“. 30m lehkým terénem mírně vlevo na balkónek (stanoviště). Vlevo spárou na její konec a stěnou ke K. Stěnou, později spárou a komínem na vrchol.
  • Zdeněk Weingartl a Pavel Weingartl,24.8.1982
 • 15)Alpskej styl, AF VIIc, 55m
  • Spárou přímo na stanoviště cesty Náprstek, společně trhlinou a stěnou přes 2 K na polici. Vpravo koutem (3.K), spárou přes převis a vpravo další spárou n.v.
  • Lukáš Trojovský, D. Bronec,22.9.2022
 • 16)Tatranský pozdrav, AF VI, 60m
  • Nástup velkým koutem v pravé části stěny. Koutem pod převis, komínem a spárou nad něj. Dále stěnou šikmo vpravo do rozpěrného komína a tím na vrchol.
  • Miroslav Michlík, P. Laštovička st.,11.10.1984
  • Od 1.K cesty" (Up in the Air) " vlevo podél trhlin ke hraně pilíře (2.K) a stěnou ke 3.K. Středem pilíře přes 2 K na polici k 6.K cesty Up in the Air a tou dále přes 2 K ke slaňáku. (Pouze na polici k 6.K - RP VIIIb).
  • Vladislav Nehasil a Jan Paul,2012
 • 18)Up in The Air, ***, RP Xa, 55m
  • Vpravo od cesty Tatranský pozdrav nevýraznými trhlinami ke K. Přímo žebrem, později mírně vpravo stěnou a zahnutou hranou přes 4 K na polici a k 6.K. Trhlinou a převislou stěnou přes 2 K na římsu ke slaň. BH. (Pouze na polici k 6.K - RP VIIIb).
  • Jörg Andreas a Felix Neumärker,2012
 • 19)Davová psychóza, AF VIIIa, 60m
  • Spárou (hodiny) na její konec ke K. Stěnou do trhlin, těmi do velké římsy a stěnou n. v.
  • Stanislav Lukavský, V. Sojka,6.6.1992
 • 20)Dlouhý jako blbec, AF Xa, 50m
  • Nástup vlevo cesty Varianty Teta Hela přímo za velkým bukem se zarostlým kamenem přes 2 K a BH ke 3.K v bílé převislé stěně. Dále přímo stěnou přes 4 BH. Vlevo k prstové spáře a to přes 2 BH na její konec a dále mírně vpravo (BH) ke slaň. BH.
  • Filip Hebelka a Václav Šatava a Miroslav Sameš,25.10.2020
 • 21)Varianta (Teta Hela), AF VIIc, 60m
  • Stěnou ve spádnici spáry ke K a dále na vrchol.
  • Miroslav Mikyška, J. Mach,15.5.1984
 • 22)Písek na obzoru, ***, RP IXa, 55m
  • Vlevo od „Teta Hela“ stěnou (křižujeme spáru) přes 7 BH ke slaň. BH.
  • Chris-Jan Stiller a Sebastian Thiele,6. 4. 2014
 • 23)Volume doprava, AF Xb, 65m
  • Asi 6 m nalevo od cesty Teta Hela z balkonu (od suchého pahýlu) stěnou mírně vlevo, později vzhůru přes 6 BH. Doprava k 7.BH, vlevo při hraně na římsu a ke slaň. BH. Doprava a jako Teta Hela zářezem na temeno.
  • Tomáš Sobotka a Jiří Chocholoušek a Martin Klonfar, R. Hes,8.11.2015
 • 24)Teta Hela, **, AF VIIb, 60m
  • Nástup doleva ubíhající trhlinou (za velkým bukem) ke spáře (K). Spárou n. v.
  • Miroslav Mikyška, P. Petrle, J. Zubač, T. Bařtipán,15.5.1984
 • 25)Slunce smrdí příliš hlasitě, ***, RP IXb, 55m
  • Asi 3m od pravé údolní hrany přes stěnou přes 9 K, pak zprava n. v.
  • Pavel Jiráček a Pavel Filipka,1. 4. 2012
 • 26)Nemádžistán, ****, RP IXa, 45m
  • Pravou hranou Admirála přes 7 K n.v.
  • Autoři neznámí,září 2008
 • 27)Úkolová práce, ***, RP VIIIa, 40m
  • Vpravo od pravé údolní hrany stěnou přes 6 K ke slaň. BH.
  • Jens Manka a Thomas Küntscher,26. 6. 2011
 • 28)Solarní panel, ****, RP VIIIa, 35m
  • Jižní stěnou přes 8 BH ke slaň. BH.
  • Richard Litochleb a Petr Laštovička ml. a Radim Antoš,1. 8. 2009
 • 29)Panelstory, ***, RP VIIIb, 30m
  • V J stěně vpravo od cesty Solární panel stěnou přes 5 BH ke slaň. BH.
  • Richard Litochleb a Petr Laštovička ml. , R. Štrunc,19. 6. 2010
 • 30)Sorry jako, RP VIIIc, 30m
  • Společně s cestou Panelstory ke 2.BH. Nad ním stěnou šikmo vpravo ke 3.BH a přímo vzhůru přes 4.BH, římsu a 5.BH, nakonec vlevo ke slanění. (Dolní část též koutkem a pak vlevo k 1. vlastnímu BH. )
  • Jiří Chocholoušek a Robert Hes,15.2.2017
 • 31)Miss Sunrise, RP VIIb, 30m
  • Zcela vpravo v jižní části masivu členitým pilířem (8 BH) ke slaň. BH.
  • Elisabeth Erbes a Konrad Schlenkrich,28.4.2022

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021, mapa 2021, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostu na skalách, neodstraňovat kameny, nečistit stpáry
- nerušit hnízdící ptáky, respektovat omezení, používat vyznačené přístupy
- zakázáno magnézium a chem. prostředky, lézt na suché skále za denního světla
- nepoužívat jisticí prostředky poškozující skálu, tvrdou obuv, nenechávat erárky
- zákaz přeskoků mezi masivy a věžemi
- zákaz slackline
- prvovýstupy podléhají omezením - viz Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021

Zamýšlený prvovýstup nutno ohlásit nejméně 30 dní předem, Správa NP jej může zakázat, nebo stanovit podmínky

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Zbyněk Homola | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz