Facebook

Český horolezecký svaz

Kormidelník - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
65 m
CHKO Labské pískovceNPR Kaňon Labe

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de
Plánované prvovýstupy nahlásit 30 dní předem, schvaluje Správa NPČŠ.

  • Spárou vlevo od cesty „Malá ryba“ na vrchol.
  • Stanislav Lukavský, E. Skaláková, A.Skalák,12.4.1998
 • 2)Malá ryba, VIIb
  • Těsně vpravo od rokle mezi Kormidelníkem a Katedrálou stěnou podél hrany k sokolíku a tím k 1.K. Stěnou a sokolíkem dál pod převis a doleva ke 2.K. Stěnou vzhůru ke 3.K, zprava na římsu, pak stěnkou a spárou na vrchol.
  • Miroslav Michlík, P.Laštovička , E. Michlíková,19.6.1988
 • 3)Kapitán Háček, ***, AF IXb
  • Nástup vpravo od cesty „Malá ryba“ podél tupé hrany přes 2BH do stěny a tou přímo přes dalších 6BH pod převis, zde mírně vpravo na hranu a ke slaňovacímu BH cesty „ Nachové plachty“.
  • Filip Hebelka a Miroslav Sameš, F. Rys,12. 8. 2014
  • Vlevo od cesty „Nachové plachty“ koutem k 5.BH cesty „Nachové plachty“ a tou na vrchol.
  • Lukáš Čermák, P. Rýva,4.7.2004
 • 5)Nachové plachty, ****, VIIb, 60m
  • V levé části stěny podél tupé hrany přes 4BH a stěnou přes 2BH ke 3.K cesty „Malá ryba“. Přímo do římsy a přes 7.BH podél hrany ke slaňovacímu BH. Pozn. Od 3. kruhu Malé ryby lze slanit na 80m laně.
  • Pavel Rýva, P. Livonec,4.7.2004
  • Spárou na balkónek k velkému bloku (stanoviště). Koutem pod převis a vlevo ke K. Stěnou přímo, později vlevo a mělkým, doprava ubíhajícím koutem na vrchol.
  • Miroslav Michlík,J.Strauss,12.5.1985
 • 7)Kurděje, ****, VIIIb
  • Vlevo od cesty „Důchodce v zahradě” nevýraznou hranou (K), výše stěnou přes 3K ke K cesty „Lodní zvon”. Od něj vlevo stěnou přímo do police a vpravo spárou na vrchol.
  • V.Nehasil, D.Nehasil,25.9.1999
 • 8)Důchodce v zahradě, *****, AF VIIb, 38m
  • Vlevo od cesty „Lodní zvon“ Stěnou na pilíř a hranou (K) na balkón (2.K). Krátce přímo, potom vlevo stěnou (3K) až k převisu dále ke kruhu cesty Lodní zvon.
  • Peter Kohbach, D. Oswald, D. Meger, H. Skopec, E. Klingner, R. Nestler,2.5.2007
 • 9)Lodní zvon, AF VIIb
  • Vlevo od „Severní spáry“ zarostlým koutem na blok. Šikmo doleva kruh a stěnou pod převis. Doleva ke 2.kruhu a šikmo vpravo na vrchol.
  • P.Laštovička, P.Černý,21.5.1989
  • V levé části S stěny spárou na konec (dobírání) a vlevo koutem na vrchol.
  • Milan Krauskopf, R.Bohman, F.Hochwalder,3.9.1988
 • 11)Pepek námořník, RP VIIIb
  • Vlevo v S stěně přes 5BH a doprava do trhliny cesty „Genesis“. Tou krátce vzhůru a zpět doleva k 6.BH. Stěnou (7.BH) do trhliny (8.BH). Tou a doprava na polici. Stěnou přes BH ke slaňovacímu BH.
  • Petr Laštovička ml. a Richard Litochleb,19.7.2003
 • 12)Špenátová varianta, ****, RP IXb
  • Od 5BH přímo k 6.BH a od slaňovacího BH dále stěnou ke 2.slaňovacímu BH.
  • Petr Laštovička ml. (jištěn zdola),16.8.2003
 • 13)Genesis, ***, VIIIb
  • S stěnou k 1.K. Trhlinou a stěnou přes 2.K do římsy a vpravo tupou hranou do další římsy. Traverz doprava ke 3.K cesty „Železná opona“ a tou na vrchol.
  • Milan Krauskopf, P.Laštovička,10.9.1988
 • 14)Nautilus, ****, VIIIb, RP VIIIc
  • Od 3.K „Honzíkovy cesty“ dále stěnou přes 6BH ke slaňovacímu K.
  • M.Burda, R.Sedliský,21.6.2001
 • 15)Honzíkova cesta, ****, IXb, RP IXc
  • Při pravé S hraně přes 3K do kouta cesty „Muž přes palubu”a doprava ke 4.K. Stěnou přes 4K ke 3.K cesty „Železná opona“ a tou na vrchol.
  • J.Kareš, J.Švihnos,22.7.1999
 • 16)Nenávist, RP IXc
  • Od 2.kruhu „Honzíkovy cesty“na hranu a tou přes 6BH na vrchol.
  • M.Červenka a O.Beneš a T.Sobotka,18. 4. 2009
 • 17)Muž přes palubu, ***, VIIIa
  • Výrazným koutem v S stěně přes K ke 3.K cesty „Železná opona“ a tou na vrchol.
  • P.Weingartl, Z.Weingartl, M. Michlík,14.5.1982
 • 18)Černá perla, RP XIIa, 70m
  • Od 1. bh cesty Koma doleva přes hodiny a dále středem údolní stěny přes další 5 bh do Horní varianty Železné opony.
  • Ondřej Beneš,22.10.2015
 • 19)Koma, Xa, RP Xc
  • „Dolní variantou Železné opony“ přes K, levou trhlinou k BH a stěnou pod převis ke K. Hranou a výše stěnou přes 3BH ke 2.K „Železné opony“.
  • Ondřej Beneš a Tomáš Sobotka,10.4.2004
 • 20)Dolní varianta, AF VIIc
  • Trhlinou ve středu stěny přes kruh k 1.K „Železné opony“ a tou na vrchol.
  • Jindřich Hudeček, M. Michlík,12.7.1981
  • "Od k cesty Koma pravou stěnou přes 3 bh k 2.k cesty ""Železna opona"". Libovolně n.v.
  • Thomas Küntscher,4.10.2015
 • 22)Aye,Aye Capt n, ****, AF VIIIc, RP IXa
  • Od nástupu “Spodní varianty” stěnou (3BH) ke hraně “Železné opony”. Dále přímo trhlinou a hranou přes 2BH k převisu. Doleva přes něj (2BH) a přes 3BH na tření ke slaňáku.
  • Chris-Jan Stiller, Robert Hohlfeld,15. 9. 2012
 • 23)Železná opona, ****, VIIb
  • Nástup z předskalí, spárou na plošinu pod JZ hranou. Podél hrany k 1.K a spárou, sokolíkem a vlevo stěnou na hranu ke 2.K. Traverz vlevo na SZ hranu, tou 6m vzhůru na plošinku (3.K). Koutem na lávku v S stěně, k vrcholové knize a vpravo po hraně na vrchol.
  • Miroslav Michlík, M.Poupa, Dana Křížová,10.6.1981
  • Od 2.K stěnou přímo vzhůru ke 3.K, pak doprava na hranu ke 4.K a podél hrany na vrchol.
  • Milan Krauskopf, R. Kekrt,3.8.1987
 • 25)Řeka Bohů, ***, RP VIIIb
  • Nástup položeným koutem vpravo od „Železné opony“ a tím na balkón. Z něj stěnou a žebrem pres 4BH k 5.BH. Zde lehce zprava po hrance a stěnkou přes 6.BH do žlábku. Jím na konec, traverz vpravo a dále stěnou (4BH) na vrchol.
  • Richard Litochleb, R. Antoš, A. Pekař, J. Hudeček,16.9.2008
  • Koutem na lávku, komínem na terasu a širokým komínem kolem vklíněného bloku do jeskyně pod převisem. Spárou vpravo do kouta a jím na vrchol.
  • Miroslav Michlík, P. Laštovička st,8.10.1984
  • Z balkónu Labské pláže JZ stěnou přes 3 kruhy k převisu s vklíněným blokem. Přes převis ke 4. kruhu a stěnou přímo (hrot, 5. kruh a hodiny) ke slanění. (Dodělaný projekt z roku 1998)
  • Robert Hes a Vladislav Nehasil ,11.3.2018

Obrázková galerie

Kormidelník NW cesta: Pepek námořníkKormidelní jihozápadní stěna
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021, mapa 2021, orgán OP Správa NP České Švýcarsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostu na skalách, neodstraňovat kameny, nečistit stpáry
- nerušit hnízdící ptáky, respektovat omezení, používat vyznačené přístupy
- zákaz magnézia a chem. prostředků, lézt na suché skále za denního světla
- nepoužívat jisticí prostředky poškozující skálu, tvrdou obuv, nenechávat erárky
- zákaz přeskoků mezi masivy a věžemi
- zákaz slackline
- prvovýstupy na některé skály podléhají omezením - viz Dokument Ochrany přírody: Opatření obecné povahy 2021

Zamýšlený prvovýstup nutno ohlásit nejméně 30 dní předem, Správa NP jej může zakázat, nebo stanovit podmínky

OVK Labské pískovce | Hlášení závad | Správce Zbyněk Homola | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

28. 2. od 1.3. omezení Výří skály, Kotýz, Čtyři palice, Labské pískovce včetně NP České Švýcarsko
26. 2. Začalo období hnízdění a s ním spojené uzavírky skal - sledujte aktuální informace.
26. 2. Sušky: Do 30.6. zákaz lezení na části Sokolí věže, platí pro cesty vpravo od Velké plotny až po Nepovedenou cestu a přechod hřebene.
Instagram

Instagram Horosvaz