Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Eskymák

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoPR Křížová cesta

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)Údolní, VIIb
  • (UIAA 6+)V úd. stěně spárou až k jejímu zakončení. Travers stěnou dol. k 1. kruhu a stěnou přes převis ke 2. kruhu. Zleva stěnou do žlábku a jím k velkým hodinám, stěnou n. v.
  • H. Umlauřt,22.9.1961
  • Jižní hranou přímo k 1. kruhu.
  • Autoři neznámí
  • (UIAA 6+)Stěnou přímo k 1, kruhu, od 2. kruhu přímo stěnou do žlábku. Stěnou n. v.
  • Jaroslav Krecbach, M. Černý
  • (UIAA 7)Vlevo od nástupu varianty Direttissima stěnou zleva ke kruhu a stěnou na hranu. Dále Udolní cestou n. v.
  • Karel Šimek, V. Bohadlo,5.7.1986
 • 5)Fluidum, *****, VIIb
  • (UIAA 7-)Spárou cesty č. 1 až na její konec a přímo stěnou k 1 a 2. kruhu. Dol. na oblou hranu a po ní k velkým hodinám. Cestou č. 1 n. v.
  • K. Šimek, A. Obršál, S. Lanta,6.4.1985
 • 6)Tulení nemoc, VIIIa
  • Oblou západní hranou k 1. kruh a stěnou ke 2. kruhu. Stěnou přímo, výše podél trhliny do římsy pod vrcholem a Údolní cestou n. v.
  • Stanislav Lukavský, B. Schejbal,11.10.1996
  • Popis chybí
  • Ján Smoleň, P. Blahna, P. Rada, P. Hrubý,19.4.2011
 • 8)Jardova, IXa
  • (UIAA 8-)Od SZ spárou na její konec (1. kruh) a přímo přes převisy (2 kruhy) n. v.
  • J. Stráník, I. Rousek,1990
  • Vpravo od severní hrany spárou a stěnou k 1. kruhu. (krizi cestou Polární záře). Stěnou doleva na severní hranu ke 2. kruhu. Vpravo stěnou podél hrany (3. kruh) n. v.
  • Petr Mocek a Ivo Straka,15.8.1993
  • (UIAA 7-)Nástup na SZ konci náh. překlenuté soutěsky. Rozporem a překrokem do úbočí SZ stěny na velkou plošinu ke kruhu. Stěnou přímo, ve vodorovném zářezu travers dol. k S hraně a po ní n. v.
  • M. Vacek, I. Kobr,1972
 • 11)Klouzačka, VIIa
  • (UIAA 6)Z balvanu nad soutěskou SV stěnou do vhloubení, z něho dol. na V hranu a po ní ke kruhu. Vpr. stěnou n. v.
  • Jaroslav Seifert, J. Kulda,7.6.1969
  • (UIAA 7)Vpr. od cesty č. 6 spárkou a stěnou ke kruhu. Stěnou vl. ke 3. kruhu cesty č. 7 a tou n. v.
  • A. Skalák, J. Plzák, P. Mocek,13.10.1985
  • Popis chybí
  • Pavel Hrubý, T. Thér,22.4.2011
  • (UIAA 6-)Stěnou šikmo dol. k díře. Přímo stěnou k hodinám, v nich travers dol. až k velkým hodinám a cestou č. 1 n. v.
  • M. Meissner, D. Schóne,2.9.1962
 • 15)Runway, VIIIb
  • (UIAA 7)Vpr. od cesty č. 1 spárou a stěnou (3 kruhy) přímo n. v.
  • A. Skalák, S. Lukavský, J. Rymeš,13.10.1985

Obrázková galerie

ESKYMÁK
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: OOP PR Křížová cesta 2018-2028, orgán OP CHKO Broumovsko.

Podmínky lezení

Případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů může být důvodem pro operativní omezení, které bude vyhlášeno na úřední desce Správy CHKO a vyznačeno v terénu.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jan Ludvík | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz