Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Milenecká

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoPR Křížová cesta

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • (UIAA 3)Z předskalí na JZ žlábkem šikmo dopr., po lávce dol. a stěnou vlevo n.v.
  • V.Bruckner, M.Doubek,25.9.1960
 • 2)Varianta, III
  • (UIAA 3)Starou cestou na konec žlábku, doprava k břízce a stěnou n.v.
  • Jiří Kulda,17.5.1986
  • (UIAA 5+)Žlabem cesty č.1 asi 2m. Travers stěnou dol. (hodiny) k JV hraně a tou (kruh) n.v.
  • J.Rousek, M.Rousek,13.5.1983
 • 4)ZE SOUTĚSKY, VIIa
  • (UIAA 6-)Spárou v JZ stěně k 1. kruhu. Vl. stěnou ke 2. kruhu. Stěnou pod žlábek a vl. stěnou n.v.
  • A.Rousek, J.Landa,15.10.1967
  • (UIAA 6-)Asi 3m pod 2. kruhem traverz doleva ke žlábku, jím a vpravo stěnou n.v.
  • Jaroslav Houser, B.Vondryska,15.10.1967
  • (UIAA 6-)Spárou cesty č.3 a stěnou dopr. do výklenku. Stěnou podél zářezu (kruh) přes převis a vpr. po hraně n.v.
  • Leopold "Polda" Páleníček, Hana Myslivcová,4.8.1978
  • Popis chybí
  • Petr Mocek a Miroslav Mach a Stanislav Lukavský, V.Adam,24.4.2009
  • Popis chybí
  • Stanislav Lukavský a Tomáš Kubias a Petr Mocek, A. Rosenberg, J. Sklenář,22.4.2009
 • 9)Jarní pudy, VIIa
  • (UIAA 5+)Ze SZ konce chodby rozporem na balkón ke kruhu. Vpravo stěnou a podél Z hrany n.v.
  • Petr Mocek, L.Páleníček, F.Půlpán,21.4.1968
  • (UIAA 7)Z předskalí pod středem SZ stěny stěnou dopr. a vzhůru ke kruhu. Spárou přes převis na balkón ke kruhu cesty č.5 a tou n.v.
  • Petr Mocek, Stanislav Lukavský,16.4.1976
 • 11)Levá varianta, VIIIa
  • Z nástupového bloku cesty Věrně milování traverz stěnou doprava pod kruh.
  • Petr Mocek, S.Lukavský,16.4.1976
 • 12)Pravá varianta, VIIIa
  • Stěnou přímo ke kruhu.
  • Petr Mocek,16.4.1976
  • (UIAA 8)Z předskalí na SZ straně převislou trhlinou (1. kruh) na konec a stěnou ke 2. kruhu. Travers dopr. ke 3. kruhu, vl. stěnou a žlábkem n.v.
  • Petr Mocek, Stanislav Lukavský,15.8.1987
  • (UIAA 8-)Od 2. kruhu cesty č.7 stěnou dol. a cestou č.8 n.v.
  • A.Morávek, Viktor Walzel,1987
  • (UIAA 7-)Pod středem SZ stěny ze zvětralého skaliska travers v dírách dol. k 1. kruhu, vl. žlábkem ke 2. kruhu. Sokolíkem šikmo dopr. do vhloubení, spárou přes převis a stěnou n.v.
  • Petr Mocek, Jaroslav Houser, J.Polák,30.6.1968
  • (UIAA 6+)Vl. od S rohu širokou spárou ke 2. kruhu.
  • Stanislav Lukavský, Petr Mocek,16.4.1976
 • 17)Nevěra, VIIIa
  • Popis chybí
  • Jiří Prokop u.Karel Nováček u.Stanislav Lukavský,22.8.2002
 • 18)Spára, VIIa
  • Vlevo od severního rohu věže stěnou, výše širokou spárou ke 2.kruhu cesty Hormonální porucha a tou n.v.
  • Stanislav Lukavský, Petr Mocek,16.4.1976
 • 19)ÚDOLNÍ, III
  • (UIAA 3)Nástup mezi Mileneckou a Tomem. Soustavou komínů a stěnou n.v.
  • I.Vojtek, Jaroslav Houser,26.7.1971
  • (UIAA Přeskok 1)Z vrcholu Malé milenecké sestup spárou v komíně 2m. Přeskokem na plošinu v JV stěně a stěnou n.v.
  • Jiří Wiesner, P.Ticháček,19.4.1987
 • 21)Z NOUZE, IV
  • (UIAA 4)Z komína (mezi věží a Malou mileneckou) stěnou n.v.
  • J. Rulda, P. Jenka,1983
  • Vpravo od Staré cesty stěnou (kruh) k břízce a Variantou Staré cesty n.v.
  • Bronislav Dlouhý, P.Jirásek,20.10.2000

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno celoročně
Dokument Ochrany přírody: Rozhodnutí 2018, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

Případný výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů může být důvodem pro operativní omezení, které bude vyhlášeno na úřední desce Správy CHKO a vyznačeno v terénu.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Jan Ludvík | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu