Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Ivan a Nataša

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 

Archiv vrcholových knih:

Ivan a Nataša-1992-09.pdf

  • Úzkým jižním koutem do soutěsky mezi masivem a věžemi a stěnkou Nataši ke slaňovacímu kruhu.
  • Jörg Hempelt
  • Údolním komínem a výše rozporem mezi Natašou a Ivanem na vrchol jednoho z nich.
  • Radek Mikuláš, V.Strnad,17.4.1993
  • Spárou v severní stěně Ivana přes šikmý balkon pod "hlavu Ivana" a cestou Přes Ivana na vrchol.
  • Stanislav Emingr, J.Vlasák,26.6.1993
 • 4)PŘES IVANA, 1/II
  • Ze soutěsky stěnkou na Ivana a přeskokem na Natašu.
  • Autoři neznámí
 • 5)SLZY, III
  • Mezi cestami Na babu a Normální nejprve šikmou stěnkou ke skalnímu oknu a poté přes převisek na vrchol.
  • Jakub Turek, O.Turek,31.8.1997
 • 6)NA BABU, II
  • Ze soutěsky rozporem mezi Ivanem a Natašou.
  • Radek Mikuláš, A.Mikulášová,5.7.1992
 • 7)PŘESKOK, Přeskok 1
  • Z masivu na Natašu.
  • Radek Mikuláš,5.7.1992

Obrázková galerie

Ivan a Nataša
Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

- Povolení platí pro volné lezení, není povoleno ledolezení, drytooling, bouldering, via ferrata
- nesmí být odstraňovány dřeviny a rostlinný kryt skal. Nepoškozovat povrch skály:
- Zákaz RP a OS pokud by dřelo lano, prodlužovat jištění na skále aby se nedřel okraj
- zákaz magnézia a kovových jisticích pomůcek
- zákaz slaňování za stromy a keře, lezení na skalách nasáklých vodou, zasněžených a zaledněných
- lezení jen zdola, max. 5 členů družstva, zákaz TOP ROPE
7a

OVK Kokořínsko | Hlášení závad | Správce Vojtěch Král | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu