Facebook

Český horolezecký svaz

Náchodské věže

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • 1)JIŽNÍ, III
  • J stěnou 4. věže na plošinu vl. Spárou na 4. Věž
  • Jaroslav Drobný, V.Jirásek, l. Jirásek,26.7.1964
  • Z balkón stěnou doleva a hranou n.v.
  • Václav Jirásek, P.Simon, I.Jirásek,2.8.1970
 • 3)ŽÍZNIVÁ, III
  • Od J komínem mezi Náchod. věžemi a Ábelem do komína mezi 1. a 2. věží. Komínem na 1. věž.
  • Václav Jirásek a Ivo Jirásek,28.7.1964
  • V levé části JZ spáry (2 kruhy) na její konec a po římse doleva na pilíř. Cestou Přes fichtli na vrchol.
  • Jaroslav Houser, H.Houserová jun., Z.Loskotová, S.Horák,28.7.2002
  • Od Z kout. komínem na pilíř a vzporem na 1. Věž.
  • Václav Jirásek, H.Doležalová,1.8.1965
  • Od SZ (vpravo od průchodu) stěnou a spárou na plošinu pilíře. Překrokem a středem stěny na vrchol.
  • Jaroslav Houser, Z.Hubka,25.6.2002
  • Od SV z kamenného mostu přes bloky doleva do kouta a komínem na balkon. Stěnou šikmo doleva do žlabu, jím a stěnou na vrchol.
  • Jaroslav Houser, S.Horák, H.Houserová jun.,28.7.2002
 • 8)HRONOVSKÁ, VIIb
  • Po S hraně 5. věže po kyzech pod převis. Po římse dol. ke kruhu. Spárou a žlábkem přes převis n.v.
  • Václav Hornych a Jiří Kubík,31.8.1971
  • Od nástupu Velikonoční cesty vpravo spárou ke kruhu.
  • Josef Kůra, J.Kůrová, M.Minařík,20.7.1991
  • Od V spárou mezi 5. a 6. věží na 6. věž.
  • Václav Jirásek a lvo Jirásek,17.4.1965
 • 11)VEČERNÍ, V
  • Ve V stěně 6. věže klikatou spárou ke kruhu. Po liště dol. a spárou na 6. Věž
  • Václav Jirásek, V.Arnošt,29.7.1965
  • Od kruhu traverz v římse doprava a spárou na vrchol.
  • Jaroslav Houser,27.6.1995
  • Od kruhu přímo spárou na vrchol.
  • Jaroslav Houser,27.6.1995
  • Jižní hranou šesté věže (2 kruhy) na vrchol.
  • Miroslav Mach,2006
  • Uprostřed JZ stěny šesté věže stěnou doprava a spárou (kruh) na vrchol.
  • Jaroslav Houser, Z.Hubka,19.9.2002
 • 16)Rádio OK, V
  • Vlevo od cesty Rádio Impuls žlábkem a komínem věží na vrchol.
  • Jaroslav Houser, Z.Hubka,19.9.2002
 • 17)DEŠTIVÁ, II
  • Od J komínem mezi 5. a 6. věží n.v.
  • Václav Jirásek, l.Jirásek, J.Šafář,1.8.1964
 • 18)ZIMNÍ, III
  • Od J komínem mezi 4. a 5. věží, překrokem a spárou n.v.
  • Václav Jirásek, A.Havlíček, V.Arnošt,27.2.1966
 • 19)Rádio Metuje, VIIb
  • Od nástupu Jižní cesty pravou spárou přes Afriku a stěnou (2 kruhy) na vrchol.
  • Jaroslav Houser, Z.Hubka,19.9.2002

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení povoleno od 1.7. do 31.12.
Dokument Ochrany přírody: Opatření OP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- magnézium zakázané, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem.

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Stanislav Beneš | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Instagram

Instagram Horosvaz