Facebook

Český horolezecký svaz

Faraón

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO BroumovskoNPR Adršpašsko-teplické skály

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • kl. UIAA 6Od J (za Sfingou) koutovou spárou (kruh) na pilíř ke 2. kruhu. Po pilíři dol., JZ stěnou a spárou do římsy a v ní zpětný travers do úd. stěny. Žlábkem do další římsy, v ní dopr., Žlábkem a komínkem n.v.
  • I.Sedláček, Oldřich Gult, Z.Kysilka,28.5.1967
  • kl. UIAA 6Od 2. kruhu travers stěnou dopr. ke 3. kruhu a přímo k spodnímu žlábku.
  • Gustav Lamka, J.Seifert,29.6.1974
  • kl. UIAA 4V komíně cesty č.2 na Sarkofág průlezem do vnitř. prostoru. Komínem mezi pilířem a věží k římse v SZ stěně. V římse dopr. a komínkem n.v.
  • L.Šolc,29.3.1974

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Sezónní zákaz lezení od 1.1. do 30. 6.
Dokument Ochrany přírody: opatření OP 2019, orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár
- K přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky
- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou
- jištění fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat
- zákaz magnézia, lézt jen za denního světla
- prvovýstupy jen členové ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce Pavel Hrubý | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz