Facebook

Český horolezecký svaz

Obří skála

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Hruboskalsko

0 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

  • Stěnou proti Konvalince přes pět kruhů a zprava na vrchol.
  • M.Meier, R.Meier,2.9.1998
  • Podél spáry na předskalí a stěnou při hraně ke kruhu. Zleva ke 2. kruhu a převisem přes 3. kruh na vrchol.
  • M.Meier a R.Meier,7.9.2012
  • Pilířem vzhůru (hodiny), šikmo doleva přes díry do spárky a tou ke kruhu. Vzhůru a traverz doleva na hranu, po ní a vpravo do vhloubení. Jím na vrchol.
  • Zdeněk Žofka, O.Žofka, K.Adamičko,8.8.1971
  • Těsně vlevo od jeskyně rozporem v komíně k hodinám. Koutem pod převis a vpravo k dalším hodinám. Stěnou přes kruh do díry a z ní spárou na vrchol.
  • Josef Čihula, J.Krecbach,21.4.1963
  • Koutem přímo ke spáře.
  • Pavel Homolka, M. Homolka, T.Flanderka,15.6.1994
  • Podél trhliny (tři kruhy) na vrchol.
  • M.Meier, R.Meier,5.6.1998
  • Koutem přes kruh.
  • J.Šonský,1961
  • Jižní cestou k 1. kruhu. Hranou přímo přes 2. kruh ke kruhu cesty "Vzpomínka na Řepana" a přímo na vrchol.
  • R.Meier, M.Meier,19.8.1995
  • (Bez stavění R. a M. Meierovi, 13. 8. 1995). Hranou pod převis k hodinám. Vlevo ke kruhu a (stavěním) hladkou stěnou na vrchol.
  • J.Krecbach, Z.Brabec, K.Krecbach, V.Meier,30.4.1964
  • Koutovou spárou vlevo od jeskyně.
  • Josef Čihula, M. Černý,1962
  • Levou částí stěny k 1. kruhu. Doleva a komínem ke 2. kruhu. Poněkud vzhůru a doprava na vrchol.
  • Bohumil Svatoš, Oldřich Kopal, K. Cerman,9.5.1957
  • Z bloku doleva vzhůru do díry (hodiny) a přes převis ke kruhu. Vzhůru (hodiny) a přes převisy do koutové spáry. Spárou, která se výše rozšiřuje v komín s vklíněným balvanem, na vrchol.
  • Valerián Karoušek, J. Kittler,14.7.1951
  • Od V ve vhloubení průlez na balvany a z nich vlevo k 1. kruhu. (Postavením) do stěny a vzhůru ke 2. kruhu. Přímo až na hranu výběžku a po ní na vrchol.
  • V.Chlum, M.Komárek, M.Chlumová,1969
  • Koutovou spárou v levé části SV stěny.
  • Autoři neznámí
  • Vlevo od "Poločasu rozpadu" stěnou přes tři kruhy a ukloněnou hranou na polici. Přes převis na vrchol.
  • M.Meier, R.Meier,17.8.2000
  • Vpravo od "Komářího křídla" stěnou přes tři kruhy na vrchol.
  • M.Meier, R.Meier,19.8.2000
  • Jako "Rozloučení" ke kruhu a přímo přes 2. kruh na vrchol.
  • M.Meier, R.Meier,19.8.1995
 • MASÁK, VIII
  • Hranou a vpravo ke kruhu. Stěnou, výše hranou přes 2. kruh na vrchol.
  • R.Meier a M.Meier,15.8.1995
  • Koutovou cestou" krátce vzhůru a vpravo k 1. kruhu. Nejprve přímo, výše vlevo a podél nevýrazné hrany přes 2 kruhy na vrchol.
  • M.Meier a R.Meier,22.7.2013
  • Cestou "Maximální minimum" k 1. kruhu. Převisy vpravo přes 2 kruhy, doprava ke hraně a okolo stromu na vrchol.
  • M.Meier a R.Meier,28.7.2013
  • Spárou, výše ukloněnou stěnou pod převis a vpravo k hodinám na cestě "Zámecké schody". Přímo a vlevo přes kruh na vrchol.
  • M.Meier, R.Meier,12.8.1995
  • Zelenou cestou" až na polici, zde traverz doleva pod trhlinu a jí přímo přes hodiny na vrchol.
  • Stanislav Šilhán, P.Verich,2.7.1976
  • Cestou "Rišíkův odkaz" na konec spárky a stěnou přímo (kruh) na vrchol.
  • R.Meier, M.Meier,20.8.1995
  • Ze soutěsky při spárce vpravo a k 1. kruhu. Vlevo do rozporu, jím pod vrchol ke 2. kruhu a přímo na vrcholovou hranu.
  • Zdeněk Žofka, O.Žofka,2.9.1966
  • Stěnou přímo, nebo zprava k 1. kruhu. Přímo do prohlubně a vpravo na římsu (2. kruh). Stěnou do zářezu, jím vlevo na balkón a přes převis na vrchol.
  • Miroslav Homolka, L. Halama, I.Bukvic, L.Mareš, J.Bukvic,23.7.1988
 • Projekt, AF .
  • Koutovou spárou vpravo od cesty "Machine gun", kruh.
  • ?,31.10.2020
  • Spárou a komínem vpravo od cesty Komáří křídlo".Kruh."
  • Autoři neznámí
 • Projekt 2, AF .
  • Stěnou vpravo od cesty "Báječná léta pod psa", 3 kruhy.
  • Meier,31.10.2020
  • Stěnou přes hodiny a kruh ke kruhu cesty "Hrana od pivovaru" a tou na vrchol.
  • R.Meier, M.Meier,13.8.1995
  • Asi 2 m od hrany vzhůru a traverz doleva do středu stěny pod spárku. Tou vzhůru, traverz do pravé spárky a jí do úrovně velkých děr. Přes ně vpravo a stěnou ke kruhu. (Postavením) a stěnou na vrchol.
  • V.Meier a J.Krecbach, M.Meier,16.6.1963
  • Nástup ze S balkónku při spárce. Vzhůru, doleva do díry a ke kruhu. (Postavením) do díry (nad ní hodiny) a traverz doprava za roh do další díry. Při spárce zarostlou stěnou na vrchol.
  • Zdeněk Žofka,O.Žofka, K.Adamičko, Pavel Ščevlík, Štefan Berežný,20.6.1970
  • Cestou pro skřítky" k hodinám. Krátce vzhůru a vlevo sokolíkem do díry. Stěnou přes hodiny a díry ke kruhu a přímo na vrchol.
  • R.Meier, M.Meier,24.8.2000
  • Levou hranou pilíře přes 1. kruh na římsu (hodiny), v ní vpravo a šikmo vlevo (2. kruh) na vrchol.
  • I.Bukvic a Ladislav Halama, M. Homolka,19.5.1988
  • Stěnou k hodinám a šikmo vlevo přes kruh na polici. Vlevo a "Zelenou c." na vrchol.
  • R.Meier, M.Meier,9.7.2002
  • Stěnou přes 4 kruhy na vrchol.
  • M.Meier a R.Meier,24.8.1995
  • Asi 4 m vpravo od nástupu "J cesty" stěnou k jejímu 1. kruhu.
  • Petr Mocek, J.Rymeš,2.5.1982
  • Spárkou na lavici a pravým vhloubením na vrchol.
  • Pavel Homolka, M. Homolka,23.6.1994
  • Zářezem vzhůru, doprava (hodiny), přímo a mírně vlevo ke kruhu. (Stavěním) vpravo do žlábku a jím na vrchol.
  • Z.Šonský a V.Cvrček, E.Štejfa, Z. Mareš,7.6.1981
  • Z balvanu vlevo a lámavými převisy (hodiny) ke kruhu. Vpravo ke hraně a při ní na vrchol.
  • Miroslav Homolka a I.Bukvic,11.8.1988
  • Ze soutěsky komínem do jeho rozšíření, překrok do zarostlého kouta a jím na vrchol.
  • Autoři neznámí
  • Při hraně přes kruh ke kruhu cesty "Rišíkův odkaz" a tou bez stavění na vrchol.
  • M.Meier, R.Meier,20.8.1995
  • Pilířem krátce vzhůru a do spáry. Tou na vrchol.
  • Josef Čihula, F.Kroupa,14.7.1963

Obrázková galerie

Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 30. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2016, seznam povolených skal orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- Členové ČHS a svazů UIAA musí na požádání ukázat klubový průkaz
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- Magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky

Upřesnění pravidel lezení OVK Hruboskalsko, schváleno 12.7.2021

Upřesnění pravidel_OVK Hruboskalsko_12.7.2021

Upřesnění se týká prvovýstupů a osazování jištění. 

U každého plánovaného prvovýstupu je nutno předem požádat o souhlas! Kontakt _kIy.iilbiLhYbk8-lxk2cagVX~CVjd785pJ

OVK Hruboskalsko | Hlášení závad | Správce Radek Meier | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

30. 7. Labák pravý břeh, Růžové stěny. Mladí čápi ještě nelétají, uzávěra prodloužena do 20.8. Díky za respektování.
Instagram

Instagram Horosvaz