Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Únorová

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
CHKO Český rájPR Hruboskalsko

0 hodnocení

Zprava Lebka, Únorová, Durango, Skaut, foto Pavel Žemlík

Skála v databázi gipfelbuch.de

 • Cmp, VIII
  • Vpravo od cesty " Kangaroo " z komínu hranou ke kruhu. Doprava a cestou " Mozkový super jogging " na vrchol předskalí.
  • Radek Meier a Miroslav Meier,6.8.2009
  • Spárou na konec a stěnou přímo na polici ke kruhu. Vzhůru a šikmo vlevo na předskalí.
  • Petr Hejtmánek, M. Homolka, P. Starý,4.6.1993
  • Z předskalí levou, výše pravou stranou hrany (2 kruhy) na vrchol.
  • R. Hes a R. Meier,1.9.1989
  • *** POZOR ***V některých cestách Petra Prachtela mohou být kruhy pochybné kvality či nestandardně osazené. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti. Z předskalí stěnou do díry (1. kruh), (postavením) a stěnou (2. kruh) na vrchol.
  • Petr Prachtel, Z. Prachtelová,28.7.1983
 • Kangaroo, VIIIc
  • Stěnou vlevo ke kruhu. Přímo do spáry a tou na předskalí.
  • Radek Meier, M. Meier,20.7.1998
  • Při hraně přes 2 kruhy na předskalí.
  • Miroslav Meier, R. Meier,9.8.1996
 • Nic moc, VII
  • Koutem na konec, vlevo přes břicho (hodiny) do spárky a jí na předskalí.
  • Petr Hejtmánek, Z. Slaninová,2.6.1994
  • Od SV do vnitřního komína a jím na předskalí. Od jeho SV okraje sestup do sedélka a ke krátké spáře v SV stěně. Spárou na předskalí, šikmo doprava na S plotnu a podél trhlinky k 1. kruhu. Vlevo přes převis a dále do díry (hodiny), z ní doprava do SZ stěny ke 2. kruhu. Šikmo dopr…
  • F. Funke, O. Hollmann, J. Wollitzer,3.7.1935
  • Vlevo od "N. c. ", kruh.
  • Meier,31.10.2020
 • Pyxis, VIIIb
  • Z komína stěnou vlevo přes 2 kruhy mírně doprava na předskalí.
  • Radek Meier, M. Meier, J. Stříbrný,7.7.1995
  • Komínem k hodinám ve hraně, traverz doprava k ruční spáře a tou na předskalí.
  • Petr Hejtmánek,1.6.1994
  • Stěnou přes kruh do díry (2. kruh). Zprava nad díru a šikmo vlevo na předskalí.
  • Radek Meier, M. Meier,16.9.2000
  • Spárou, výše hranou přes 2 kruhy k hodinám na "Údolní cestě" a tou na vrchol.
  • Radek Meier, M. Meier,10.8.1996
  • Stěnou při hraně přes dva kruhy a vlevo ke kruhu "Crazy blues". Tím na předskalí.
  • Miroslav Meier, R. Meier,16.9.2000
  • Ze soutěsky ( z balvanu ) spárou ke kruhu a pomocí hrany na vrchol předskalí.
  • Miroslav Meier a R. Meier,1.8.2009
  • V JV stěně koutovým komínem a spárou k hodinám. Vlevo přes převis do jeskyně (hodiny), vpravo na hranu a vzhůru k 1. kruhu a dále ke 2. kruhu. Šikmo doleva na vrchol.
  • Josef Čihula, Z. Hubka,4.7.1965

Obrázková galerie

Zprava Lebka, Únorová, Durango, Skaut, foto Pavel
Vložit nový obrázek

Časové omezení

Ochrana přírody: Lezení sezónně povoleno 1. 4. až 31. 10.
Dokumenty Ochrany přírody: Rozhodnutí 2022-2026, Rozhodnutí 2022-2026_Mapy orgán OP CHKO Český Ráj

Podmínky lezení

Podmínky lezení v CHKO Český Ráj:
- používat k přístupu ke skalám veřejné, nebo značené cesty a nepoškozovat rostlinný kryt
- používat jen fixní jištění a textilní jisticí prostředky.
- zachovávat klid, nelézt na mokrém nebo vlhkém pískovci, nerušit hnízdící ptáky
- hlásit zahnízdění ptáků, používat boty s hladkou podrážkou, nebo lézt bosi
- nepoškozovat a neměnit povrch skal (dření lanem, sekání), neodstraňovat rostliny a porosty
- cesty prostupovat vždy zdola, počet lezců v družstvu max. 5, nepoužívat Top Rope
- magnézium a jiné chemické prostředky zakázány, slaňovat jen za trvalé slaňáky
- na požádání ukázat horolezecký průkaz
- režim prvovýstupů – viz mapové polygony.

- prvovýstupy povoluje ochrana přírody prostřednictvím OVK.

OVK Hruboskalsko | Hlášení závad | Správce Radek Meier | Pravidla lezení

Vložit prvovýstup

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta

Skály v České republice

Upozornění

29. 5. 1.-11. června bude probíhat na Drátníku a Čtyřech palicích na Vasočině školení horské služby. Lezení bude možné, ale bude tam hodně lidí.
Instagram

Instagram Horosvaz