Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Kamenická stěna - M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15 m
CHKO Kokořínsko - Máchův kraj

1 hodnocení

Skála v databázi gipfelbuch.de

 

Kamenická stěna - lezec při prvovýstupu cesty Popletená

 

schéma Kamenická stěna-čhs

a) Tak jsem dojel, b) Zavinovačka, c) Rubáš, d) Štěpení atomu, e) Kmitací hrana, f) Popletená, g) Dělení buněk, h) Kamenická spára, i) Jiřiny pro Jiřinu, j) Komín, k) Viva La Libertà, l) ??? , m) Uzená hrana

 

Archiv vrcholových knih:

Kamenická stěna-2011-2014.pdf


Skála rychle vysychá.

  • V pravé části stěny šikmo vpravo ubíhající spárou na balkón. Trhlinou (kruh) na temeno. Na schématu označeno a)
  • Josef Koudelka, Markéta Koudelková,1.9.2019
  • V levé části masivu hranou (borhák) na temeno
  • Štěpán Mlejnek a Dalibor Mlejnek,1.9.2019
  • V levé části masivu stěnou přes borák a kruh na temeno.
  • Dalibor Mlejnek, Pavla Mlejnková,8.9.2019
 • 1)RUBÁŠ, VII, 15m
  • V pravé části Z stěny k 1.K. Šikmo vlevo přes 2.K do začátku vhloubení (3.K) a jím n.t.
  • Jakub Klicpera, Š. Živná,13.11.2011
  • Od 2.K cesty Rubáš šikmo vpravo ke K a mírně vlevo n.t.
  • Zdeněk Walter a Jakub Klicpera,11.8.2013
 • 3)ŠTĚPENÍ ATOMU, VIIIc, 12m
  • V levé části pravého masivu, vpravo od pilíře stěnou přímo přes 2 K n.t.
  • Pavel Henke, L. Martínek,7.9.2014
 • 4)KMITACÍ HRANA, VIIc, 8m
  • Podél hrany samostatného bloku přes K n.t.
  • Pavel Novák, Luboš Martínek,16.7.2015
 • 5)POPLETENÁ, VI, 8m
  • Nástup vpravo za JZ hranou. Traverz šikmo vlevo na malý balkónek a přes K n.t.
  • Jakub Klicpera a Jan Švanda, Š. Živná,6.11.2011
 • 6)DĚLENÍ BUNĚK, IX, 12m
  • V pravé části levého masivu, 5m vpravo od "Kamenické spáry" stěnou přímo přes 2 K n.t.
  • Pavel Henke, L. Martínek,7.9.2014
 • 7)KAMENICKÁ SPÁRA, VII, 15m
  • V levé části velké Z stěny masivu stěnkou k výrazné spáře a jí přes 2 K n.t.
  • Luboš Martínek, R. Mikuláš,8.1.2000
 • 8)JIŘINY PRO JIŘINU, ***, VII, 12m
  • Sokolíkem v S stěně k 1.K. Traverz doprava ke 2.K a spárou n.t.
  • Jan Švanda a Jakub Klicpera, M.Chroumal,6.11.2011
 • 9)KOMÍN, III, 8m
  • Komínem od převislé žluté stěny n.t.
  • Radek Mikuláš, L. Martínek,8.1.2000

Obrázková galerie

mapka
Vložit nový obrázek

Podmínky lezení

- Povolení platí pro volné lezení, není povoleno ledolezení, drytooling, bouldering, via ferrata
- nesmí být odstraňovány dřeviny a rostlinný kryt skal. Nepoškozovat povrch skály:
- Zákaz RP a OS pokud by dřelo lano, prodlužovat jištění na skále aby se nedřel okraj
- zákaz magnézia a kovových jisticích pomůcek
- zákaz slaňování za stromy a keře, lezení na skalách nasáklých vodou, zasněžených a zaledněných
- lezení jen zdola, max. 5 členů družstva, zákaz TOP ROPE
7a

OVK Kokořínsko | Hlášení závad | Správce Jakub Klicpera | Pravidla lezení

Vložit prvovýstupZapsat údržbu