Facebook

Český horolezecký svaz

Monstrum

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
pískovec český

0 hodnocení

0 hodnocení

Časové omezení

Ochrana přírody: Bouldering je povolen celoročně.
Dokument Ochrany přírody: OOP 2021-2025 orgán OP CHKO Broumovsko

Podmínky lezení

- Bouldering není povolen v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně, kam je vstup zakázán. Povolené území je vyznačeno v mapě, která je součástí povolení.
- Souhlas se nevztahuje se na hromadné a organizované akce.
- V maximální možné míře šetřit půdní a vegetační kryt.
- Nebude nijak upravován povrch skály (např. sušení povrchu hořákem) a nebude plošně zasahováno do vegetačního krytu (čištění skály od mechu, lišejníku, travního porostu) a porostů dřevin, bez souhlasu správy CHKO nelze na skály umisťovat značky. 
 - Při zjištěném zahnízdění ptáků v lokalitě je boulderista povinen bezodkladně informovat OVK

Sponzor jištění

Singing-Rock-logo-small-JPG

OVK Broumovsko | Hlášení závad | Správce | Pravidla lezení

Legenda k ikonám

 • Zákaz lezení
 • Částečný zákaz lezení
 • Zákaz kvůli hnízdění
 • Zákaz částí kvůli hnízdění
 • Tradiční pískovcové lezení
 • Tradiční lezení
 • Sportovní lezení
 • Skalní lezení
 • Bouldering
 • Drytooling a mix
 • Ledolezení
 • Kolmá cesta
 • Položená cesta
 • Převislá cesta
 • Střecha
 • Jištění nýty a kruhy
 • Jištění vklíněnci
 • Jištění smyčkami
 • Cesty na slunci
 • Cesty ve stínu
 • Vhodné pro pobyt dětí
 • Lezecký park
 • Výcvik
 • Nebezpečí
 • Typická spárová cesta
 • Poškozená cesta
Instagram

Instagram Horosvaz