Facebook Instagram

Český horolezecký svaz

Oblastní vrcholové komise

Úkolem oblastních vrcholových komisí je vytváření vhodných podmínek pro horolezectví ve vybraných skalních oblastech. Správu skalních oblastí zajišťují OVK prostřednictvím svých členů a správců skal. 

 

ČINNOST OVK

Činnost vrcholových komisí upravuje Statut CVK a OVK 

 

Do činnosti OVK patří především:

▸ údržba skal a okolí (značení a úprava přístupových cest, protierozní opatření, úklid apod.)

▸ namátková kontrola a údržba fixního jištění, správa vrcholových knih 

evidování lezeckých objektů, cest a prvovýstupů

▸ spolupráce s orgány ochrany přírody 

▸ dohlížení na dodržování pravidel lezení a podmínek stanovených zejm. orgány ochrany přírody.

 

Informace o činnosti jednotlivých vrcholových komisích naleznete pod níže uvedenými odkazy:

Instagram

Instagram Horosvaz