Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Oblastní vrcholové komise

Úkolem oblastních vrcholových komisí je vytváření optimálních podmínek pro horolezectví v oblastech, které mají ve své působnosti. Údržbu skalních oblastí zajišťují OVK prostřednictvím svých členů a prostřednictvím správců skal, kteří mají na starosti jednotlivé skalní oblasti.

 

Do činnosti OVK patří především:

  • údržba skal a okolí (značení a úprava přístupových cest, prořezávání vegetace, protierozní opatření, úklid apod.)
  • údržba fixního jištění (kontrola a výměna fixního jištění, slaňovacích zařízení a vrcholových knih)
  • zajišťování nabídky kvalitního fixního jištění pro sanace i prvovýstupy
  • rozhodování o prvovýstupech (povolování a schvalování provovýstupů v souladu s pravidly lezení)
  • evidování lezeckých objektů a cest
  • školení členů OVK a správců skal, kteří zajišťují výměnu jištění
  • spolupráce s příslušnými orgány ochrany přírody (jednání týkající se údržby, prvovýstupů, případných problémů apod.)
  • dohlížení na dodržování pravidel lezení a podmínek stanovených zejm. orgány ochrany přírody.

 

Informace o jednotlivých vrcholových komisích a jejich dokumenty naleznete pod níže uvedenými odkazy.