Facebook

Český horolezecký svaz

Členství, ČHS Trio, pojištění

ČHS informace, servis

Sport

Vzdělávání

Mládež

Oblastní vrcholové komise

Úkolem oblastních vrcholových komisí je vytváření vhodných podmínek pro horolezectví ve vybraných skalních oblastech. Správu skalních oblastí zajišťují OVK prostřednictvím svých členů a správců skal. 

 

Do činnosti OVK patří především:

  • údržba skal a okolí (značení a úprava přístupových cest, protierozní opatření, úklid apod.)
  • namátková kontrola a údržba fixního jištění, správa vrcholových knih 
  • evidování lezeckých objektů, cest a prvovýstupů
  • spolupráce s orgány ochrany přírody 
  • dohlížení na dodržování pravidel lezení a podmínek stanovených zejm. orgány ochrany přírody.

Informace o činnosti jednotlivých vrcholových komisích naleznete pod níže uvedenými odkazy.